Pobočka Čs. pošty Police nad Metují oznamuje občanům, že v sobotu 11.2 a 18.2. 2017 bude ZAVŘENO z organizačních důvodu. Dále prosíme o shovívavost, z důvodu velké nemocnosti bude do odvolání otevřena pouze jedna přepážka. 

Vážení občané,
dne 15.02.(středa) se od 19:00 uskuteční v hostinci U Doležalů již dlouho slibované „sezení s radnicí“. Pokud vás zajímá situace ohledně projektů v obci a máte dotazy na zástupce města, pak přijďte na výše uvedené zasedání.

Z krizového centra v Náchodě jsem obdržela telefonickou i elektronickou zprávu o výskytu ptačí chřipky v nedaleké Kudowě. 


1/ Informace budou neprodleně, nejdéle zítra ráno, uveřejněny na úřední desce města - zodpovídá M. Kaněrová, J. Valchař
2/ Žádám osadní výbory, aby vyvěsily v písemné podobě v obcích - zkontroluje městská policie
3/ Zítra ráno na 7.30 hodin svolávám krizové jednání na radnici - místostarosta, tajemník, ekolog.
4/ Občané budou průběžně informováni hlášením městským a obecními rozhlasy - zodpovídá D. Hauschková

Po jednání krizové skupiny budou vydána další opatření a postupy vyplývající z nařízení.

Dne 7.9. se od 19. hodin v hostinci Pod Jasanem uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

  1. krátké informace o dění v obci
  2. informace o dění na Policku
  3. žádosti k projednání
  4. seznámení se stávajícími projekty v obci
  5. diskuze

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj vyhlásila dne 12. 1. 2017 Mimořádná veterinární opatření (dále jen MVO) při výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy č.j. SVS/2017/006650-H. Tato MVO jsou platná od 12. 1. 2017 a jsou vyvěšena na elektronické úřední desce Státní veterinární správy České republiky na adrese: http://www.svscr.cz/.

 

mapa.jpg, 43kB

Vítejte u Hlavňováků

Obec Hlavňov leží bezprostředně pod Broumovskými stěnami, patří tedy ke střediskům zajímavých výletů broumovského výběžku.

O Hlavní průběh života obce se starají místní organizace. Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Hlavňovské ženy.

Pokud máte někdo nějaké připomínky napište mi na e-mail stranky(a)hlavnov.cz Díky.

Máte to do Hlavňova dálku? Chcete to tu vidět?

To není vůbec žádný problém, podívejte se níž a projděte se po Hlavňově na svém počítači.

Ovládejte jednoduše myší nebo šipkami

Obec Hlavňov  TOPlist