Aktuální informace

Svoz odpadů

Datum: 31.07.2018

Vážení občané,

na základě připomínek od vás občanů (a díky velmi za ně) bude probíhat svoz plastových odpadů 2x týdně v pondělí a ve středu, a to po dobu měsíce srpna.

Dále upozorňujeme, že do plastových odpadů nepatří věci jako koberce, plechovky, elektrozařízení,...atd. Tyto věci je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Polici nad Metují.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 23.07.2018

Vážení občané,

na začátku srpna dojde k plánované opravě výtluků na hlavní komunikaci v horní části obce a dále k opravě vedlejší komunikace na "Malé straně"

K opravě bude použit "turbo" asfaltový nástřik.

V průběhu prací nedojde k dopravnímu omezení, avšak je třeba dbát pozornosti při průjezdu obce.

Uzavírka Police n. Met., ulice Ostašská

Datum: 01.07.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že s platností od 2.7.2018 do 2.9.2018 bude zastávka Police nad Metují, Ostašská ve směru Broumov přemístěna do ulice Na Sibiři před prodejnu barev a laků. Poslední dva dny stavby (1.9. - 2.9.) budou oba směry přesunuty do ulice Na Sibiři.

Jízdní řády se nemění.

Petrovické zatáčky

Datum: 22.06.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník sportovní akce Petrovické zatáčky.

plakát

Běh z Police do Police

Datum: 07.06.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční běh z Police do Police v sobotu 23.6.2018 od autobusového nádraží.

23.6.2018 v 10:00 od autobusového nádraží

Zasedání OVH 02-2018

Datum: 25.05.2018

Vážení občané,
dne 4.6.2018 se od 19:00 v penzionu Pod Jasanem,  uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Výluka vlakové trati Hronov - Police nad metují

Datum: 21.05.2018

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o výluce traťové koleje v úseku  Hronov - Police nad Metují 29.5.- 1.6.2018.
Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Uzavírka Pěkova

Datum: 24.04.2018

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit na nové informace ohledně uzavírky komunikace II/303 v Pěkově.

 

 1. Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Pěkova bude povolena v termínu od 9. 5. 2018 do 31. 5. 2018
 2. Vlastní práce budou probíhat v několika etapách, které částečně umožním obyvatelům Pěkova a Honů zajíždět do úseku stavby, resp. umožní dopravcům běžný provoz autobusových linek;


Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice.

Autobusová doprava bude řešena tak, že v období od 9. 5. do 14. 5. bude autobusům umožněno projíždět stavbou (je třeba počítat pouze s drobnými zpožděními, která mohou způsobit lokální omezení v důsledku fré zování povrchu, či provádění terénních úprav nebo montážních prací za užitíjeřábu). Od 14. 5. do 27. 5. bude doprava BUS zajišťová na pouze v režimu objížďkových jízdních řádů (které ještě nejsou ke dnešnímu dni k dispozici). Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.

Uzavření dětského hřiště

Datum: 21.04.2018

Vážení občané,

z technických důvodů (havarijní stav některých prvků) a vzhledem k bezpečnosti návštěvníků je venkovní dětské hřiště do odvolání uzavřeno. Hřiště bude označeno cedulí se zákazem vstupu a jasně ohraničeno páskou.

Kontejnery na zeleň

Datum: 11.04.2018

Vážení občané,

oznamujeme, že kontejnery na zeleň pro hlavňovské občany a chalupáře budou přistaveny v termínu 27.4. - 7.5. 2018 na obvyklých místech.

Přednáška o odpadech

Datum: 10.04.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na čtvrteční (12.4.) přednášku v Pellyho domech od 17:30 na téma Plať za to, co vyhodíš. Přednáška je spojená s besedou. Na besedě se mimo jiné dozvíte i více o tom, jaký je stav a množství odpadů v naší obci a čeho chceme dosáhnout; jak bude systém evidence našich odpadů vypadat v praxi? Co můžeme udělat pro to, abychom do budoucna snížili náklady odpadového systému, včetně poplatků za odpady na minimum?

Aktuální informace k objížďce Pěkova

Datum: 05.04.2018
Vážení občané,

V minulých týdnech jsme Vás informovali o plánované úplné uzavírce komunikace č. II/303 v úseku Pěkova, která byla naplánována z důvodu nutnosti provedení souboru prací souvisejících s dokončením díla (osazení svodidel, osazení zábradlí, dokončení terénních úprav) a s odstraněním vad díla (vady v položení povrchu v celém průjezdním úseku).

Uzavírka byla skutečně zahájena dne 3. 4., tedy ve shodě s informace, které jsme měli. Při prohlídce staveniště jsme zjistili, že na stavbě je prováděna pouze část avizovaných prací. Když jsme se obrátili na kompetentní osoby se žádostí o vysvětlení postupu (zejména toho, proč byla zahájena úplná uzavírka, když prováděné práce by bylo dle našeho názoru možné provádět i při uzavírce částečné) nám bylo sděleno, že dopravní policie nařídila úplnou uzavírku z důvodu manipulace s betonovými zábranami osazenými provizorně na období zimy v místech, kde stavba nebyla dokončena a kde hrozil pád do hloubky.

Na základě naší nespokojenosti se způsobem provádění prací zareagoval zástupce investora a se zhotovitelem stavby se domluvil na tom, že dojde (pravděpodobně již v průběhu zítřku) k opětovnému zprůjezdnění úseku přes Pěkov veškeré dopravě!

Následně sice k úplným uzavírkám dojde, nicméně vždy by to mělo být pouze na nezbytně nutnou dobu a jedině v případě, že zhotovitel bude k provedení prací připraven. První úplná uzavírka v délce pravděpodobně 2 – 3 dnů bude realizována pro osazení svodidel někdy v druhé polovině dubna; druhá uzavírka pak bude již řešit frézing nekvalitního povrchu a položení nového povrchu (aby byl splněn požadavek technologie pokládky, musí být venkovní teplota při pokládce nad 10°). Oba termíny nám budou teprve sděleny (v průběhu zítřka). U frézingu je ještě zvažována varianta pouze částečnách uzavírek při frézování vozovky, což by mohlo věci jistě pomoct, a my takovou variantu plně podporujeme.

Věřte – nevěřte, i my jsme z toho zoufalí. Každou chvíli se dozvídáme jiné zprávy, které negují to, co už jsme považovali za oficiální a domluvené, a co jsme sami pomáhali šířit mezi veřejnost. Neustálé změny a chaos, který panuje i nyní při dokončování stavby neodpovídá příslibu zástupců firmy COLAS, kteří se po medializaci problému se stavbou dušovali, že je v jejich zájmu napravit si reputaci. Nicméně, abych byl úplně spravedlivý – posun v termínu asfaltování si vymyslel investor stavby, neb chce mít jistotu, že bude položeno technologicky správně, že se nebude stavba za dva roky reklamovat (což je v zájmu nás všech)…

Všechny Vás tedy žádám o pochopení a slibuji, že jakmile budeme mít nové informace, že je okamžitě poskytneme.

Na závěr si dovolím Vás požádat o šíření informace, aby se tato aktualita dostala k co možná nejširšímu okruhu čtenářů

S pozdravem
Mgr. Jiří Škop
místostarosta

Polický bulettin

Datum: 02.03.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o nejnovějším vydání bulletinu Policko.

Omezení provozu vlakové dopravy

Datum: 02.03.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o výluce třaťové koleje v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují, Meziměstí - Broumov 12. - 14.3.2018, Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova 12. - 16.,19 .- 23.3.2018 viz vývěsky.

Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.

Meziměstí - Broumov

Police nad Metují - Teplice nad Metují

Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova

Zasedání OVH 01-2018

Datum: 15.02.2018

Vážení občané, dne 21.02. se od 19:30 hodin v penzionu Pod Jasanem, uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Zobrazit všechny novinky

Obec Hlavňov  TOPlist