Aktuální informace

Další informace ohledně rekonstrukce komunikace přes Bukovici

Datum: 22.09.2018

Vážení občané,

v tomto týdnu byla zahájena další část rekonstrukce komunikace II/303, a to průtah obcí Bukovice. Na vyžádání obyvatel regionu a okolních obcí je oprava tohoto úseku prováděna tzv. po půlkách. Doprava je řízena semafory.

Po zahájení prací se však ukázalo, že zvolené řízení intervalu semaforů, které řídí dopravu, není optimálně nastaveno. Na vině je především komplikace způsobená řízením dopravy od Hlavňova, které protahuje intervaly na hlavní trase.

Dnes proběhlo na místě krátké jednání za účasti investora a zhotovitele stavby, a bylo dohodnuto, že intervaly semaforu budou zkráceny (hlavně na příjezdu od Hlavňova), čímž by mělo dojít ke zkrácení čekací doby na hlavní trase. Toto nové nastavení bude testováno během příštích dvou dnů, pokud ani nové nastavení intervalu nebude optimální, budou semafory v příštím týdnu v dopravních špičkách nahrazeny pracovníky zhotovitele, kteří budou řídit dopravu prostřednictvím vysílaček.

Objízdná trasa - uzavírka Bukovice

Datum: 18.09.2018

Vážení občané, věnujte pozornost této zprávě:

Rekonstrukce úseku v Bukovici bude probíhat ve dvou etapách.

1. etapa – levá strana ve směru na Broumov (17. 9. – na cca 3 týdny) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory, křižovatka na Hlavňov bude průjezdná

2. etapa – pravá strana ve směru na Broumov (3 týdny po dokončení první etapy) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory. POZOR – při této etapě bude uzavírka křižovatky na Hlavňov a od Hlavňova. Provoz do Hlavňova a z Hlavňova bude řešen objízdnou trasou přes Suchý Důl. Tímto směrem bude vedena i autobusová doprava (objížďkové JŘ zatím nemáme k dispozici, jakmile budou, rozešleme je a zveřejníme).

Po dokončení obou etap proběhne položení asfaltového koberce, které by mělo proběhnout při úplné uzavírce komunikace č. II/303 (v řádu 1 – 2 dnů). Pokud se práce nezpomalí, je možné, že by tyto max. dva dny byly zahrnuty v termínu 2. etapy.

Kontrolní den na stavbě v Bukovici bude příští úterý, takže se budeme snažit přinést aktuální informace, bude-li cokoliv jinak, než je napsáno nyní (nyní vycházíme z povolení uzavírky vydaného MěÚ Náchod, odborem dopravy).

Současně pak upozorníme na práce prováděné ve městě v ulici Na Sibiři, kde dnes proběhne frézování vrchní obrusné vrstvy, a cca za 14 dní (termín bude společnosti EUROVIA upřesněn dle kapacit techniky) proběhne položení vrchní asfaltové (obrusné) vrstvy. Práce na frézování probíhají za provozu, nicméně mohou se vyskytnou částečné uzavírky při průjezdu techniky křižovatkami. Položení koberce pak bude probíhat při úplné uzavírce komunikace v ul. Na Sibiři. Přesný termín předem zveřejníme.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 14.09.2018

Vážení občané,

v důsledku plného vytížení SÚS nebyly práce oprav hlavní a vedlejší komunikace provedeny v daném termínu.

SÚS se tímto omlouvá s tím, že vše bude doděláno ve druhé polovině tohoto měsíce.

Závod motokár

Datum: 29.08.2018

Vážení občané,

Automotoklub Police nad Metují pořádá za podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech 1.-.2.9.2018 vždy od 9 hod. v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují závod minikár.

V sobotu bude probíhat na parkovišti u společnosti Veba doprovodný program pro děti, vstup zdarma. Po oba dny bude uzavřena silnice č. III/30316 od křižovatky ulic Pod Havlatkou a 17. listopadu v Polici nad Metují po začátek obce Bezděkov nad Metují a dále pak účelová komunikace mezi Radešovem a silnicí č. III/30316 po tzv. Zákopanici.

Za případné komplikace se omlouváme.

Rekonstrukce chodníku a klubovny

Datum: 26.08.2018

Vážení občané,

zítra tj. od pondělí 27.08. začnou dvě již dříve avizované rekonstrukce v naší obci.

Kompletní oprava chodníku a opěrné zdi v dolní části obce započne zemními pracemi a demontážemi, poté budou následovat konstrukční zednické práce. Rekonstrukce řeší také celou opravu opěrné zdi a nájezdů.

Paralelně s tímto začne další z kroků opravy obecní klubovny a totiž kompletní od drenážování severního svahu u objektu.

Opravné práce bude mít v gesci Ondřej Kohl a práce potrvají přibližně 6 týdnů.

Provoz v obci zůstane zachován, avšak v dolní části při rekonstrukci chodníku bude vozovka v této části zúžena. Dbejte, proto prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při průjezdech tímto opravovaným úsekem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na kteréhokoliv člena OV.

Svoz odpadů

Datum: 31.07.2018

Vážení občané,

na základě připomínek od vás občanů (a díky velmi za ně) bude probíhat svoz plastových odpadů 2x týdně v pondělí a ve středu, a to po dobu měsíce srpna.

Dále upozorňujeme, že do plastových odpadů nepatří věci jako koberce, plechovky, elektrozařízení,...atd. Tyto věci je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Polici nad Metují.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 23.07.2018

Vážení občané,

na začátku srpna dojde k plánované opravě výtluků na hlavní komunikaci v horní části obce a dále k opravě vedlejší komunikace na "Malé straně"

K opravě bude použit "turbo" asfaltový nástřik.

V průběhu prací nedojde k dopravnímu omezení, avšak je třeba dbát pozornosti při průjezdu obce.

Uzavírka Police n. Met., ulice Ostašská

Datum: 01.07.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že s platností od 2.7.2018 do 2.9.2018 bude zastávka Police nad Metují, Ostašská ve směru Broumov přemístěna do ulice Na Sibiři před prodejnu barev a laků. Poslední dva dny stavby (1.9. - 2.9.) budou oba směry přesunuty do ulice Na Sibiři.

Jízdní řády se nemění.

Petrovické zatáčky

Datum: 22.06.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník sportovní akce Petrovické zatáčky.

plakát

Běh z Police do Police

Datum: 07.06.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční běh z Police do Police v sobotu 23.6.2018 od autobusového nádraží.

23.6.2018 v 10:00 od autobusového nádraží

Zasedání OVH 02-2018

Datum: 25.05.2018

Vážení občané,
dne 4.6.2018 se od 19:00 v penzionu Pod Jasanem,  uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

  1. krátké informace o dění v obci
  2. informace o dění na Policku
  3. žádosti k projednání
  4. seznámení se stávajícími projekty v obci
  5. diskuze

Výluka vlakové trati Hronov - Police nad metují

Datum: 21.05.2018

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o výluce traťové koleje v úseku  Hronov - Police nad Metují 29.5.- 1.6.2018.
Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Uzavírka Pěkova

Datum: 24.04.2018

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit na nové informace ohledně uzavírky komunikace II/303 v Pěkově.

 

  1. Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Pěkova bude povolena v termínu od 9. 5. 2018 do 31. 5. 2018
  2. Vlastní práce budou probíhat v několika etapách, které částečně umožním obyvatelům Pěkova a Honů zajíždět do úseku stavby, resp. umožní dopravcům běžný provoz autobusových linek;


Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice.

Autobusová doprava bude řešena tak, že v období od 9. 5. do 14. 5. bude autobusům umožněno projíždět stavbou (je třeba počítat pouze s drobnými zpožděními, která mohou způsobit lokální omezení v důsledku fré zování povrchu, či provádění terénních úprav nebo montážních prací za užitíjeřábu). Od 14. 5. do 27. 5. bude doprava BUS zajišťová na pouze v režimu objížďkových jízdních řádů (které ještě nejsou ke dnešnímu dni k dispozici). Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.

Uzavření dětského hřiště

Datum: 21.04.2018

Vážení občané,

z technických důvodů (havarijní stav některých prvků) a vzhledem k bezpečnosti návštěvníků je venkovní dětské hřiště do odvolání uzavřeno. Hřiště bude označeno cedulí se zákazem vstupu a jasně ohraničeno páskou.

Kontejnery na zeleň

Datum: 11.04.2018

Vážení občané,

oznamujeme, že kontejnery na zeleň pro hlavňovské občany a chalupáře budou přistaveny v termínu 27.4. - 7.5. 2018 na obvyklých místech.


Zobrazit všechny novinky

Obec Hlavňov  TOPlist