Aktuální informace

Výběrové řízení na fotografie pro nástěnný kalendář Broumovsko na rok 2020

Datum: 22.05.2019

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit v otevřeném výběrovém řízení na fotografie pro nástěnný kalendář Broumovsko na rok 2020, které vyhlašuje Podnikatelský klub Broumovska.

Podmínky výběrového řízení:

 • záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO Broumovsko
 • panoramatické barevné fotografie
 • vítány fotografie turistického života regionu (kultura, sport, apod.) – „Na Broumovsku to žije“
 • fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
 • pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní varianty kalendáře, případně i jen jednotlivé fotografie pro variantu zastoupení více autorů v kalendáři
 • souhlas s použitím fotografií v případě varianty zastoupení více autorů v kalendáři
 • ODMĚNA ZA SNÍMEK AŽ 2 000 Kč


Termín pro dodání návrhů kalendářů – do 21. 6. 2019


Kontakt:


Podnikatelský klub Broumovska
Jaroslav Betáš                                                
Klášterní 1
550 01, Broumov
tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz

Pátrání o vzácném ochočeném dravci Luňáku hnědém

Datum: 21.05.2019

Vážení občané,

Chovatelé z Nového Města nad Metují prosí o pomoc při pátrání po vzácném dravci „Luňáku hnědém“ (dravec velikosti káněte), který jim uletěl a byl viděn v Suchém Dole.

Dravec je ochočený, má rolničku a řemínky. Pokud jej zahlédnete volejte 608 100 442.

Kontejner na rostlinný odpad

Datum: 23.04.2019

Vážení občané,
oznamujeme, že ve dnech 26. dubna - 10. května 2019 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečnéhoa zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!
Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj.

Zasedání OVH

Datum: 25.03.2019

Vážení občané,
dne 03.04. se od 19:00 hodin v penzionu Pod Jasanem,  uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Kulturní akce v měsící březnu

Datum: 01.03.2019

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat na kulturní akce konané v naší obci v měsíci březnu:

Člověče nezlob se 16.3.2019 v klubovně, Nedělní odpoledne s Andersenem 31.3.2019 v hlavňovské knihovně

Vypouštění hlavňovského rybníku

Datum: 19.02.2019

Vážení občané,

kvůli netěsnosti odtokového potrubí na Hlavňovském rybníce se počíneje dneškem musí rybník začít vypouštět. Po vypuštění dojde k opravě vzniklých netěsností. Jelikož jsou teploty nad nulou a zároveň dochází k vypouštění rybníku platí zákaz vstupu na led Hlavňovského rybníku.

Zasedání OVH

Datum: 29.11.2018

Vážení občané,

dovolte mi vás pozvat na první zasedání nového osadního výboru v tomto roce. Zároveň to bude setkání s novým vedením města Police nad Metují, kdy účast přislíbil současný starosta a místostarosta města Police nad Metují.

Zasedání se uskuteční dne 11.12.2018 od 18. hodin v penzionu Pod Jasanem.

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Datum: 30.10.2018

Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu splnění zákonných lhůt se volební jednání nového městského zastupitelstva uskuteční v pondělí 5. listopadu 2018 od 17 hodin v sále Pellyho domů na náměstí.

Povinná vakcinace psů

Datum: 26.10.2018

Vážení občané,

MěÚ Police nad Metují oznamuje, že v sobotu 17. 11. 2018 bude možnost přeočkovat psy proti vzteklině. Očkování je nutné provést každý rok.

Více informací o vakcinaci zde: http://www.meu-police.cz/evt_file.php?file=1532

Setkání s Marií Svatošovou

Datum: 23.10.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podvečerní setkání s autorkou knihy, zakladatelkou hospicového hnutí u nás a čestnou občankou našeho města, pořádá Knihovna města Police nad Metují. Akce se koná v učebně č. 306 (2. patro) Pellyho domů ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Kontejner na odpad ze zeleně

Datum: 18.10.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 26. října - 5. listopadu 2018 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj.

Uzavření čerpací stanice KM-PRONA, Police nad Metují

Datum: 18.10.2018

Vážení občané,

od 22.10.2018 na 3 – 4  týdny  bude uzavřena čerpací stanice KM-PRONA v Polici nad Metují.

Na čerpací stanici dojde k plánované rekonstrukci.

Objížďkové jízdní řády

Datum: 15.10.2018

Vážení občané,

nové jízdní řády týkající se objízdné trasy, která začala 15.10. a souvisí s uzavírkou křižovatky v Bukovici. Kliknutím na obrázek zobrazíte větší verzi.

Silnice Bukovice - Hlavňov od PO 15.10.2018 do NE 11.11.2018 uzavřena!

Datum: 02.10.2018

Vážení občané,

upozorňujeme, že silnice III/30321 Bukovice - Hlavňov bude od pondělí 15.10.2018 do neděle 11.11.2018 uzavřena. Objízdná trasa je vedena přes Suchý Důl.

Další informace ohledně rekonstrukce komunikace přes Bukovici

Datum: 22.09.2018

Vážení občané,

v tomto týdnu byla zahájena další část rekonstrukce komunikace II/303, a to průtah obcí Bukovice. Na vyžádání obyvatel regionu a okolních obcí je oprava tohoto úseku prováděna tzv. po půlkách. Doprava je řízena semafory.

Po zahájení prací se však ukázalo, že zvolené řízení intervalu semaforů, které řídí dopravu, není optimálně nastaveno. Na vině je především komplikace způsobená řízením dopravy od Hlavňova, které protahuje intervaly na hlavní trase.

Dnes proběhlo na místě krátké jednání za účasti investora a zhotovitele stavby, a bylo dohodnuto, že intervaly semaforu budou zkráceny (hlavně na příjezdu od Hlavňova), čímž by mělo dojít ke zkrácení čekací doby na hlavní trase. Toto nové nastavení bude testováno během příštích dvou dnů, pokud ani nové nastavení intervalu nebude optimální, budou semafory v příštím týdnu v dopravních špičkách nahrazeny pracovníky zhotovitele, kteří budou řídit dopravu prostřednictvím vysílaček.

Objízdná trasa - uzavírka Bukovice

Datum: 18.09.2018

Vážení občané, věnujte pozornost této zprávě:

Rekonstrukce úseku v Bukovici bude probíhat ve dvou etapách.

1. etapa – levá strana ve směru na Broumov (17. 9. – na cca 3 týdny) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory, křižovatka na Hlavňov bude průjezdná

2. etapa – pravá strana ve směru na Broumov (3 týdny po dokončení první etapy) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory. POZOR – při této etapě bude uzavírka křižovatky na Hlavňov a od Hlavňova. Provoz do Hlavňova a z Hlavňova bude řešen objízdnou trasou přes Suchý Důl. Tímto směrem bude vedena i autobusová doprava (objížďkové JŘ zatím nemáme k dispozici, jakmile budou, rozešleme je a zveřejníme).

Po dokončení obou etap proběhne položení asfaltového koberce, které by mělo proběhnout při úplné uzavírce komunikace č. II/303 (v řádu 1 – 2 dnů). Pokud se práce nezpomalí, je možné, že by tyto max. dva dny byly zahrnuty v termínu 2. etapy.

Kontrolní den na stavbě v Bukovici bude příští úterý, takže se budeme snažit přinést aktuální informace, bude-li cokoliv jinak, než je napsáno nyní (nyní vycházíme z povolení uzavírky vydaného MěÚ Náchod, odborem dopravy).

Současně pak upozorníme na práce prováděné ve městě v ulici Na Sibiři, kde dnes proběhne frézování vrchní obrusné vrstvy, a cca za 14 dní (termín bude společnosti EUROVIA upřesněn dle kapacit techniky) proběhne položení vrchní asfaltové (obrusné) vrstvy. Práce na frézování probíhají za provozu, nicméně mohou se vyskytnou částečné uzavírky při průjezdu techniky křižovatkami. Položení koberce pak bude probíhat při úplné uzavírce komunikace v ul. Na Sibiři. Přesný termín předem zveřejníme.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 14.09.2018

Vážení občané,

v důsledku plného vytížení SÚS nebyly práce oprav hlavní a vedlejší komunikace provedeny v daném termínu.

SÚS se tímto omlouvá s tím, že vše bude doděláno ve druhé polovině tohoto měsíce.

Závod motokár

Datum: 29.08.2018

Vážení občané,

Automotoklub Police nad Metují pořádá za podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech 1.-.2.9.2018 vždy od 9 hod. v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují závod minikár.

V sobotu bude probíhat na parkovišti u společnosti Veba doprovodný program pro děti, vstup zdarma. Po oba dny bude uzavřena silnice č. III/30316 od křižovatky ulic Pod Havlatkou a 17. listopadu v Polici nad Metují po začátek obce Bezděkov nad Metují a dále pak účelová komunikace mezi Radešovem a silnicí č. III/30316 po tzv. Zákopanici.

Za případné komplikace se omlouváme.

Rekonstrukce chodníku a klubovny

Datum: 26.08.2018

Vážení občané,

zítra tj. od pondělí 27.08. začnou dvě již dříve avizované rekonstrukce v naší obci.

Kompletní oprava chodníku a opěrné zdi v dolní části obce započne zemními pracemi a demontážemi, poté budou následovat konstrukční zednické práce. Rekonstrukce řeší také celou opravu opěrné zdi a nájezdů.

Paralelně s tímto začne další z kroků opravy obecní klubovny a totiž kompletní od drenážování severního svahu u objektu.

Opravné práce bude mít v gesci Ondřej Kohl a práce potrvají přibližně 6 týdnů.

Provoz v obci zůstane zachován, avšak v dolní části při rekonstrukci chodníku bude vozovka v této části zúžena. Dbejte, proto prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při průjezdech tímto opravovaným úsekem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na kteréhokoliv člena OV.

Svoz odpadů

Datum: 31.07.2018

Vážení občané,

na základě připomínek od vás občanů (a díky velmi za ně) bude probíhat svoz plastových odpadů 2x týdně v pondělí a ve středu, a to po dobu měsíce srpna.

Dále upozorňujeme, že do plastových odpadů nepatří věci jako koberce, plechovky, elektrozařízení,...atd. Tyto věci je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Polici nad Metují.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 23.07.2018

Vážení občané,

na začátku srpna dojde k plánované opravě výtluků na hlavní komunikaci v horní části obce a dále k opravě vedlejší komunikace na "Malé straně"

K opravě bude použit "turbo" asfaltový nástřik.

V průběhu prací nedojde k dopravnímu omezení, avšak je třeba dbát pozornosti při průjezdu obce.

Uzavírka Police n. Met., ulice Ostašská

Datum: 01.07.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že s platností od 2.7.2018 do 2.9.2018 bude zastávka Police nad Metují, Ostašská ve směru Broumov přemístěna do ulice Na Sibiři před prodejnu barev a laků. Poslední dva dny stavby (1.9. - 2.9.) budou oba směry přesunuty do ulice Na Sibiři.

Jízdní řády se nemění.

Petrovické zatáčky

Datum: 22.06.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník sportovní akce Petrovické zatáčky.

plakát

Běh z Police do Police

Datum: 07.06.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční běh z Police do Police v sobotu 23.6.2018 od autobusového nádraží.

23.6.2018 v 10:00 od autobusového nádraží

Zasedání OVH 02-2018

Datum: 25.05.2018

Vážení občané,
dne 4.6.2018 se od 19:00 v penzionu Pod Jasanem,  uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Výluka vlakové trati Hronov - Police nad metují

Datum: 21.05.2018

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o výluce traťové koleje v úseku  Hronov - Police nad Metují 29.5.- 1.6.2018.
Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Uzavírka Pěkova

Datum: 24.04.2018

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit na nové informace ohledně uzavírky komunikace II/303 v Pěkově.

 

 1. Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Pěkova bude povolena v termínu od 9. 5. 2018 do 31. 5. 2018
 2. Vlastní práce budou probíhat v několika etapách, které částečně umožním obyvatelům Pěkova a Honů zajíždět do úseku stavby, resp. umožní dopravcům běžný provoz autobusových linek;


Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice.

Autobusová doprava bude řešena tak, že v období od 9. 5. do 14. 5. bude autobusům umožněno projíždět stavbou (je třeba počítat pouze s drobnými zpožděními, která mohou způsobit lokální omezení v důsledku fré zování povrchu, či provádění terénních úprav nebo montážních prací za užitíjeřábu). Od 14. 5. do 27. 5. bude doprava BUS zajišťová na pouze v režimu objížďkových jízdních řádů (které ještě nejsou ke dnešnímu dni k dispozici). Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.

Uzavření dětského hřiště

Datum: 21.04.2018

Vážení občané,

z technických důvodů (havarijní stav některých prvků) a vzhledem k bezpečnosti návštěvníků je venkovní dětské hřiště do odvolání uzavřeno. Hřiště bude označeno cedulí se zákazem vstupu a jasně ohraničeno páskou.

Kontejnery na zeleň

Datum: 11.04.2018

Vážení občané,

oznamujeme, že kontejnery na zeleň pro hlavňovské občany a chalupáře budou přistaveny v termínu 27.4. - 7.5. 2018 na obvyklých místech.

Přednáška o odpadech

Datum: 10.04.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na čtvrteční (12.4.) přednášku v Pellyho domech od 17:30 na téma Plať za to, co vyhodíš. Přednáška je spojená s besedou. Na besedě se mimo jiné dozvíte i více o tom, jaký je stav a množství odpadů v naší obci a čeho chceme dosáhnout; jak bude systém evidence našich odpadů vypadat v praxi? Co můžeme udělat pro to, abychom do budoucna snížili náklady odpadového systému, včetně poplatků za odpady na minimum?

Aktuální informace k objížďce Pěkova

Datum: 05.04.2018
Vážení občané,

V minulých týdnech jsme Vás informovali o plánované úplné uzavírce komunikace č. II/303 v úseku Pěkova, která byla naplánována z důvodu nutnosti provedení souboru prací souvisejících s dokončením díla (osazení svodidel, osazení zábradlí, dokončení terénních úprav) a s odstraněním vad díla (vady v položení povrchu v celém průjezdním úseku).

Uzavírka byla skutečně zahájena dne 3. 4., tedy ve shodě s informace, které jsme měli. Při prohlídce staveniště jsme zjistili, že na stavbě je prováděna pouze část avizovaných prací. Když jsme se obrátili na kompetentní osoby se žádostí o vysvětlení postupu (zejména toho, proč byla zahájena úplná uzavírka, když prováděné práce by bylo dle našeho názoru možné provádět i při uzavírce částečné) nám bylo sděleno, že dopravní policie nařídila úplnou uzavírku z důvodu manipulace s betonovými zábranami osazenými provizorně na období zimy v místech, kde stavba nebyla dokončena a kde hrozil pád do hloubky.

Na základě naší nespokojenosti se způsobem provádění prací zareagoval zástupce investora a se zhotovitelem stavby se domluvil na tom, že dojde (pravděpodobně již v průběhu zítřku) k opětovnému zprůjezdnění úseku přes Pěkov veškeré dopravě!

Následně sice k úplným uzavírkám dojde, nicméně vždy by to mělo být pouze na nezbytně nutnou dobu a jedině v případě, že zhotovitel bude k provedení prací připraven. První úplná uzavírka v délce pravděpodobně 2 – 3 dnů bude realizována pro osazení svodidel někdy v druhé polovině dubna; druhá uzavírka pak bude již řešit frézing nekvalitního povrchu a položení nového povrchu (aby byl splněn požadavek technologie pokládky, musí být venkovní teplota při pokládce nad 10°). Oba termíny nám budou teprve sděleny (v průběhu zítřka). U frézingu je ještě zvažována varianta pouze částečnách uzavírek při frézování vozovky, což by mohlo věci jistě pomoct, a my takovou variantu plně podporujeme.

Věřte – nevěřte, i my jsme z toho zoufalí. Každou chvíli se dozvídáme jiné zprávy, které negují to, co už jsme považovali za oficiální a domluvené, a co jsme sami pomáhali šířit mezi veřejnost. Neustálé změny a chaos, který panuje i nyní při dokončování stavby neodpovídá příslibu zástupců firmy COLAS, kteří se po medializaci problému se stavbou dušovali, že je v jejich zájmu napravit si reputaci. Nicméně, abych byl úplně spravedlivý – posun v termínu asfaltování si vymyslel investor stavby, neb chce mít jistotu, že bude položeno technologicky správně, že se nebude stavba za dva roky reklamovat (což je v zájmu nás všech)…

Všechny Vás tedy žádám o pochopení a slibuji, že jakmile budeme mít nové informace, že je okamžitě poskytneme.

Na závěr si dovolím Vás požádat o šíření informace, aby se tato aktualita dostala k co možná nejširšímu okruhu čtenářů

S pozdravem
Mgr. Jiří Škop
místostarosta

Polický bulettin

Datum: 02.03.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o nejnovějším vydání bulletinu Policko.

Omezení provozu vlakové dopravy

Datum: 02.03.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o výluce třaťové koleje v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují, Meziměstí - Broumov 12. - 14.3.2018, Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova 12. - 16.,19 .- 23.3.2018 viz vývěsky.

Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.

Meziměstí - Broumov

Police nad Metují - Teplice nad Metují

Teplice nad Metují - Janovice u Trutnova

Zasedání OVH 01-2018

Datum: 15.02.2018

Vážení občané, dne 21.02. se od 19:30 hodin v penzionu Pod Jasanem, uskuteční zasedání OV Hlavňov.

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Rozpis stomatologické lékařské služby

Datum: 05.02.2018

Vážení občané,

uvádíme rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci na první pololetí roku 2018:

 

Výsledky prezidentských voleb

Datum: 29.01.2018

Vážení občané níže uvádíme výsledky prezidentských voleb v naší obci:

2. kolo počet hlasů
Zeman 45
Drahoš 57
   
celkem 102
   
1.kolo počet hlasů
Topolánek 1
Horáček 6
Fischer 10
Zeman 34
Hilšer 13
Drahoš 27
   
celkem 91


Ze 7 volebních okrsků v Polici nad Metují se naše obec může chlubit dvěma NEJ:

1. nejvyšší volební účast (1.kolo 75,21%, 2.kolo 83,61%)

2. 100% platných hlasů

Ordinační doba MUDr. Čelkové

Datum: 26.01.2018

Vážení občané,

oznamujeme, že MUDr. Jana Čelková má změněné ordinační hodiny:

  7:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-12:30 12:30-14:30 14:30-18:00
Pondělí odběry + objedaní pacienti ordinace   ordinace obj. pacienti + administrativa
Úterý odběry + objedaní pacienti ordinace  
Středa odběry + objedaní pacienti ordinace  
Čtvrtek odběry + objedaní pacienti ordinace obj. pacienti   objednaní pacienti + prev. prohlídky  
Pátek odběry + objedaní pacienti ordinace  

Sezení s radnicí

Datum: 30.11.2017

Dne 04.12.(pondělí) se od 19:00 uskuteční v hostinci U Doležalů již dlouho slibované „sezení s radnicí“. Pokud vás zajímá situace ohledně projektů v obci a máte dotazy na zástupce města, pak přijďte na výše uvedené zasedání. 

Oprava propustek

Datum: 10.10.2017

Vážení občané,

v týdnu od 30.10. by měly začít opravné práce na dvou propustcích v obci. Propustky se nacházejí v horní části obce Hlavňov - Točna u autobusové zastávky a ve středu obce u místní hasičárny u odbočky k teletníku. Součástí prací bude kompletní odfrézování asfaltové vrstvy na vozovce (pouze u propustku v horní části obce), rozebrání podloží pod vozovkou a výměny stávajících trub. Doprava v místě bude zčásti omezena, ale vždy se bude opravovat pouze jedna polovina vozovky, tudíž průjezd bude umožněn. Opravné práce by měly trvat cca 14 dní. Pokud budete mít nějaké připomínky k probíhajícím pracím, prosím kontaktujte mě nebo kohokoliv z osadního výboru Hlavňov.

Petrovické zatáčky již podeváté nabídnou sport i zábavu

Datum: 16.08.2017

I letos jsou příznivci pohybu, ať už jde o in-line brusle, koloběžky, kola, odrážedla, tříkolky, kočárky, kolečkové lyže či skateboardy a longboardy, zváni na Petrovické zatáčky. Tato již tradiční sportovně-společenská akce se koná v sobotu 19. srpna od 14 do 19 hodin a bude při ní uzavřen asi čtyřkilometrový úsek silnice č. II/303.

Aktuální jízdní řád

Datum: 11.04.2017

Vážení občané,

Jak již víte, od 10.4. dochází plánované opravě ulice v Polici nad Metují a s tím spojené objízdné trase přes Hlavňov pro občany ze Slavného a Suchého Dolu.

Jízdní řád naleznete zde

kontejner na biologický odpad

Datum: 11.04.2017

Ve dnech 13.4. až 24.4. bude postupně v dolní (parkoviště pod vlekem) a horní části (Hlavňov Točna) obce přistaven kontejner na biologický odpad.

Zasedání OV Hlavňov

Datum: 28.03.2017

Vážení občané,      

dne 04.04. 2017 se od 19. hodin v penzionu Pod Jasanem uskuteční zasedání OV Hlavňov. Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Pozvánka do Kolárova divadla

Datum: 11.02.2017

Kolárovo divadlo prošlo v posledních letech mnoha změnami – k lepšímu. Obraz a zvuk patří při produkcích mezi nejdůležitější.

Zveme Vás v úterý 21. 2. na filmová představení.

 • Od 17 hodin promítáme pro děti film Pan,
 • od 20 hodin pro dospělé snímek Učitelka. Mezi představeními –
 • od 19 do 20 hodin – si můžete prohlédnout prostory Kolárova divadla.

Technici Vás seznámí s modernizací ozvučení i promítací techniky

Pošta bude zavřená

Datum: 10.02.2017

Pobočka Čs. pošty Police nad Metují oznamuje občanům, že v sobotu 11.2 a 18.2. 2017 bude ZAVŘENO z organizačních důvodu. Dále prosíme o shovívavost, z důvodu velké nemocnosti bude do odvolání otevřena pouze jedna přepážka.

Instuktor lyžování

Datum: 31.01.2017

Od tohoto víkendu lze využít nabídku lyžařského instruktora p. Drobka. Výuka lyžování bude probíhat pouze o víkendech po dobu provozu vleku. 

 

Demolice bývalé mlékárny

Datum: 31.01.2017

V úterý 31. 1. 2017 dopoledne, cca v 9.30 hodin, začne fyzická demolice bývalé mlékárny v Polici nad Metují. Dovolujeme si požádat chodce o maximální bezpečnost. Majitele a nájemníky v sousedství o trpělivost a pochopení. Jakékoli problémy řešte se vedením města nebo městskou policií.

Pozor ptačí chřipka!

Datum: 12.01.2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj vyhlásila dne 12. 1. 2017 Mimořádná veterinární opatření (dále jen MVO) při výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy č.j. SVS/2017/006650-H. Tato MVO jsou platná od 12. 1. 2017 a jsou vyvěšena na elektronické úřední desce Státní veterinární správy České republiky na adrese: http://www.svscr.cz/.

Mapa výskytu!!

Vyvěšení 

Nařízení

Pracovní nabídka

Datum: 12.01.2017

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, přijme pro pracoviště v Polici nad Metují pracovníky pro následující pracovní pozice:

 • Pomocná kuchařka - nástup možný ihned
 • Pomocná kuchařka - nástup 1. 2. 2017
 • Uklízečka - nástup 8. 2. 2017

Podrobnější informace můžete získat u ředitele školy na tel. 608 036 000.

 

Zákaz návštěv v Domově důchodců

Datum: 11.01.2017

Domov důchodců v Polici nad Metují vyhlásil do odvolání ZÁKAZ návštěv z důvodu chřipkové epidemie. O zrušení Vás budeme včas informovat.

Polická univerzita volného času – 17. ročník – jaro 2017

Datum: 06.01.2017

Program:

--------------

1. 2. Jaroslava Janečková - Hudba v době Bedřicha Smetany

15.2. Jiří Krtička - O původu prvků ve vesmíru

1.3. Zdena Frištenská - Gustav Frištenský

15.3. Hasan Zahirovič - Rod Čapků

29.3. Michal Bureš - Banát

12.4. Stanislav Kubín, Alfréd Strejček - „… kde i smrt je čistá..“

Tyto přednášky se uskuteční na sále Pellyho domů vždy od 14.30 hodin. Řádné přihlášení za studenta proběhne před prvním přednáškovým odpolednem od 13.30 hodin. Vstupné na celý semestr je 200 Kč. Přednášková odpoledne jsou otevřena široké veřejnosti – vstupné činí 60 Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 4. Zbigniew Czendlik - Postel, hospoda, kostel

Setkání s panem Czendlikem se uskuteční v Kolárově divadle od 18 hodin. Řádně přihlášení studenti mají vstup za 70 Kč, ostatní za 100 Kč.

Součástí semestru bude také výlet, na  kterém se v jeho průběhu domluvíme.


Ida Jenková – idajenkova@meu-police.cz, 607673617

Sjezdovka "Na Nebíčku"

Datum: 05.01.2017

5.1. od 15 hod zahajujeme provoz. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Vezměte své děti a přijďte si zajezdit a vyzkoušet opět polický svah. Letošní novinkou budou slalomové tyče, a průjezdové branky pro naše nejmenší.

Vzpomínka na zesnulé

Datum: 18.10.2016

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Datum: 11.10.2016

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.

Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.

Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.

Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.

Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné  očkování přijdete.

 

Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.

 

Termín hromadné vakcinace bude ve čtvrtek 17.11. 2016.

Hlavňov: velké parkoviště 8.20 - 8.25 hod.

u bývalé prodejny 8.25- 8.30 hod.

Hony: u požární nádrže 8.35 8.40 hod.

Pěkov: u prodejny 8.45- 8.50 hod.

Bukovice: u požární zbrojnice 8.55- 9.10 hod.

Police: u autoopravny na Sibiři 9.10- 9.15 hod.

u kotelny na sídlišti 9.15- 9.20 hod.

náměstí u radnice 9,20- 9.25 hod.

parkoviště u střediska 9.25- 9.30 hod.

Radešov: u truhlárny 9.30- 9.40 hod.

Česká Metuje: u hospody 9.45- 10.00 hod.

Žďár nad Metují: u hospody 10.05- 10.10 hod.

Suchý Důl: na Pohoři u tabule 10.15- 10.20 hod.

před hospodou 10.20- 10.25 hod.

Slavný: u hřiště 10.30- 10.35 hod.

 

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu  listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.

Ordinační hodiny:

Po- Čt:    17.00- 18.00 hod.

Pá: 15.00- 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl

MVDr. Kulich Miroslav tel:  602628885

Volby v Hlavňově

Datum: 22.09.2016

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování ve volbách do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:

 • v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

v místní klubovně.

Nejen o četnických humoreskách

Datum: 09.09.2016

Zvu Vás všechny, jakož i Vaše rodinné příslušníky, kamarády, a známé na nedělní podvečer do polických Pellyho domů, kde proběhne debata s hercem a bývalým senátorem za ODS Tomášem Töpferem a kandidátem na hejtmana v nadcházejících krajských volbách, brig. Generále ve výslužbě Martinem Červíčkem!

Omezená dodávka elektřiny

Datum: 09.07.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny  :
Obec Hony domy u hlavní silnice a u lesa - 12. 7. 2016 v době od 7.00 - 19.00 hodin
Obec Hony celá obec - 12. 7. 2016 v době od 7.00 - 12.30 hodin
Obec Police n.M. tyto lokality ul. Kostelní, Masarykovo nám., Pod Jasany, U Opatrovny, Hvězdecká, Komenského nám. a dále v místě vylepení oznámení - 14. 7. 2016 v době od 7.30 - 14.30 hodin 
Obec Hlavňov - 14. 7. 2016 a 27. 7. 2016 v době od 7.00 - 19.00 hodin
Obec Police n. M. tyto lokality ul. Radimovská, Ledhujská, Tomkova a Masarykovo náměstí dále v místě vylepení oznámení  - 19. 7. 2016 v době od 11.30 - 16.00 hodin  

Benefiční večer

Datum: 14.06.2016

Zastavena dodávka vody

Datum: 14.06.2016

VaK středisko Police n. M. oznamuje, že zítra tj. 15. 6. 2016 v době od 8.00 – 13.00 hodin nepoteče voda v obci Hlavňov od čp. 63 po čp. 40.

Rekonstrukce vodovodu

Datum: 02.06.2016

Vak středisko Police n. M. oznamuje, že v době od 6. 6. - 24. 6. 20416 bude v obci Hlavňov probíhat rekonstrukce vodovodu.

V tomto období bude docházet k nepravidelným odstávkám pitné vody od čp. 63/Kejdanovi po čp. 54/Vanišovi.

Polická zelňačka

Datum: 02.06.2016

Všechny soutěžní týmy prosím, aby nejpozději do 3. 6. dodaly své CV (základní informace o Vašem týmu, popis a představení svého týmu)

Tyto informace budou použity pro potřeby moderátora. Tyto informace prosím zaslat emailem na trhy@policko.cz nebo donést do Infocentra.

Děkujeme

 • Do dnešního dne je přihlášeno celkem 7 soutěžních týmů.
 • Náměstí a přilehlé komunikace jsou uzavřeny po celý den pro automobilovou dopravu.
 • Každý tým bude mít k dispozici vymezený prostor max. 6x4m
 • Startovné bude vybíráno na místě před zahájením soutěže.

Vyhlášením výsledků program nekončí. Po celý den se bude konat nejen trh, ale i program na podiu, soutěže pro děti, skákací hrad, skluzavka, koloběžky apod. Budeme rádi, pokud setrváte do večerních hodin ať již pouze jako diváci, nebo se ujmete prodeje drobného občerstvení.

Budeme se těšit na parádní atmosféru a spoustu příjemné zábavy, určitě i s dobrým počasím J

V případě dotazů, jsme k dispozici J Zelí ZDAR !!!

Itinerář

Mapa náměstí

SEMINÁŘ K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO II. KOLA „KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“

Datum: 26.05.2016

Na září připravuje Královehradecký kraj vyhlášení II. kola předkládání žádostí o dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností, tzv. kotlíkových dotací.

V souvislosti s přípravou této výzvy zveme všechny zájemce o získání dotace z celého Policka na seminář, který se uskuteční v pondělí 20. června v 17 hodin na sále Pellyho domů

Zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje Vám srozumitelně a jasně přiblíží problematiku čerpání dotace, způsob podávání žádosti, definice způsobilých výdajů a jejich proplácení.

Závody ČP v lezení na obtížnost v Polici nad Metují

Datum: 21.05.2016

Pozvánka na jednání členů komisí a výborů města nad Strategickým plánem města

Datum: 21.05.2016

Chtěl bych Vás touto cestou pozvat na jednání v rámci přípravy nového strategického plánu města, které se uskuteční ve středu 25. 5. 2016 od 15.30 na sále Pellyho domů v Polici nad Metují.

Předmětem jednání bude odprezentování dosavadní práce na analytické části, dále velmi zajímavé výsledky dotazníkového šetření, a konečně proběhne i diskuse nad tzv. návrhovou částí, ze které bude následně vycházet již konkrétní akční plán rozvoje města v příštích letech.

Ještě než bude věc předložena na pracovní jednání zastupitelstva a ještě než dojde k projednání s veřejností, chceme umožnit co nejširší paletě odborníků vznést své připomínky či postřehy, případně upravit návrhovou část, aby lépe vyhovovala potřebám města.

V příloze posílám k prostudování dokumenty, které vycházejí jak z analytické části, tak z výstupů provedeného dotazníkového šetření.

Pozvání platí pro všechny členy výborů a komisí (předsedy žádám o přeposlání členům, kteří nejsou v adresáři), a také pro zaměstnance města a jeho organizací, kteří mají o danou problematiku zájem. Účast není povinná, ale může být přínosná. S přáním pěkného dne a celého víkendu

Jiří Škop

Slavnostní představení knihy „Hlavňov – vesnice pod Hvězdou“

Datum: 21.05.2016

Město Police nad Metují Vás srdečně zve na představení knihy „Hlavňov – vesnice pod Hvězdou“, které se koná ve čtvrtek 26. května 2016 od 18:00 hodin na sále Pellyho domů. Bude následovat beseda s editorem a hlavním autorem Michalem Burešem a dalšími tvůrci této více než tří set stránkové publikace, autorské čtení, příběh vzniku knihy a také první příležitost si dílo prolistovat i zakoupit.

Zasedání OV Hlavňov

Datum: 19.05.2016

Dne 25.5. se od 19. hodin v hostinci U Doležalů uskuteční zasedání OV Hlavňov v tomto roce. Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci
 2. informace o dění na Policku
 3. žádosti k projednání
 4. seznámení se stávajícími projekty v obci
 5. diskuze

Informační bulletin 2 / 2016

Datum: 13.05.2016

Vážení přátelé,

přinášíme Vám druhé vydání informačního bulletinu Broumovska 2016. Pomalu vstupujeme do hlavní turistické sezóny a před námi jsou kulturní, sportovní akce a tradiční festivaly v čele s festivalem Za poklady Broumovska. Jarní a letní počasí láká k pěším výletům do skal, na koloběžce nebo k těm cyklistickým po trasách Specialized Bike resort Broumovsko. Věříme, že Broumovsko bude nejen přes prázdniny přátelským, pohodovým a milým místem pro všechny z Vás.

Milan Brandejs, ředitel SDMB o. p. s. a Jan Školník, předseda správní rady SDMB o. p. s.

Ke stažení zde

Rekonstrukce úseku mezi Jetřichovskou křižovatkou a Broumovem

Datum: 09.05.2016

Dne 30. 5. 2016 bude zahájena rekonstrukce úseku mezi Jetřichovskou křižovatkou a Broumovem.

Stavba by měl být dokončena do 7. 8.2016.

Po tuto dobu bude v tomto úseku platit úplná uzavírka komunikace č. II/303. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena (v obou směrech!!!) přes obce Jetřichov a Hejtmánkovice. Informaci klidně šiřte dál mezi Vaše kolegy, sousedy, známé, ať se informace dostane všem, kteří jezdí do Broumova za prací, studiem, k lékaři, nebo na nákupy. 

Velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů

Datum: 28.04.2016

Oznamujeme, že ve dnech 6. - 15. května 2016, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad vedle kontejneru !!!

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Děkujeme za pochopení.

Hledání ztracené fenečky GAIL

Datum: 16.03.2016

Dobrý den,

tímto Vás chci moc poprosit o pomoc při hledání naší ztracené fenečky.Je bílá s hnědočerným flekem u levého oka,velikosti po kolena,vztyčené velké uši.

V pondělí  14.3.2016 se nám ztratila v Polici nad Metují,naposledy viděna včera mezi Žďárem nad Metují a Bukovicí.

Fenečce jsme poskytli dočasný domov a při převozu na veterinu se vysmekla (doslova „vycouvala“) z postroje i obojku.Je velmi plachá,lidí se bojí,v minulosti byla velmi týraná.Předpokládá se,že se bude zdržovat mimo přímý kontakt s lidmi,v okolí vesnic,v lesích a křovinách.Nemá smysl se pokoušet ji chytit,spíše nalákat na syrové maso,snažit se ji uklidnit a kontaktovat nás.Máme sjednaný odchyt veterinářem s uspávací pistolí,protože jiný odchyt nejspíše nebude možný.

Fenečka je čipovaná mezi lopatkami,očkovaná,bez agresivních projevů,na jméno neslyší.

Prosíme o každou informaci,kde byla fenka viděna.

Moc Vás prosím o informování občanů,především pracujících např.v lese,na polích,… a např.důchodců,kteří nemají možnost internetu či facebooku,ale jsou doma a na zahrádkách a můžou ji s největší pravděpodobností zahlédnout.

Pokud by bylo možné vylepit její fotografii na místech s větší návštěvností např.v místní restauraci,na obecním úřadě nebo třeba školce,byla bych Vám moc vděčná.

Předem moc za Gail děkuji.

Jitka Tomešová

 

ul.Nádražní 203 Police nad Metují

491 541 097

724 182 396

případně možné kontaktovat Městskou policii Police nad Metují 602 280 065

Přerušena dodávka vody

Datum: 09.03.2016

VaK Náchod oznamuje, že ve čtvrtek 10.3.2016 cca od 8 do 12 hod. bude přerušena dodávka vody v horní části Hlavňova, přibližně od čp. 50 po čp. 79.

Světová motocyklová rally 2016

Datum: 07.03.2016

Ve dnech 22. a 26. 6. 2016 se pod patronací hejtmana Královéhoradeckého kraje Lubomíra France uskuteční Světová motocyklová rally 2016 – FIVA WORLD MOTORCYCLE 2016. První etapový den bude směřovat i do Police nad Metují. 23. 6. bude po poledni patřit spodní strana náměstí motocyklům z celého světa. Město Police nad Metují ve spolupráci s KHV Metuje Vás bude o této události včas prostřednictvím plakátů, hlášení a sdělení na www stránkách informovat. 

Polická zelňačka – 1. ročník soutěže ve vaření polévky

Datum: 01.03.2016

Veškeré informace a přihlášku naleznete zde.

Prezentace událostí na Policku

Datum: 27.01.2016

V prezentaci jsou podchyceny události, dění, výstavba a další informace, které se za dané období v Polici nad Metují odehrály. Jsou zde také uvedeny důležité akce realizované v naší malebné vesnici.

Vše naleznete na adrese http://www.meu-police.cz/radnice/mestsky-urad/zastupitelstvo/prezentace-promitane-na-zm/

Výroční valná hromada SDH Hlavňov

Datum: 05.01.2016

Kouzlo starých dřevěných hraček

Datum: 04.01.2016

Iditarod

Datum: 04.01.2016

KULTURA V POLICI NAD METUJÍ LEDEN 2016

Datum: 04.01.2016

Zde naleznete kulturní přehled v Polici nad Metují pro leden 2016.

CD Hlavňov - vesnice pod Hvězdou

Datum: 14.12.2015

Vážení občané,

jak již všichni víte, tak v prosincovém vydání Polického měsíčníku vyšel článek o chystaném vydání knihy s názvem Hlavňov – vesnice pod Hvězdou. V knize bude možné nalézt informace o lidové architektuře, památkách, staveních, místních spolkách, turistických cílech v okolí a další. Kniha by měla být veřejnosti představena přibližně v březnu roku 2016.

Nyní, v čase vánočním jsme se rozhodli, že abychom vám zkrátili čekání na toliko vytouženou knihu - což Hlavňov – vesnice pod Hvězdou bezesporu bude - darovat CD vám hlavňovákům.

Na CD-ROMech je kompletní fotokronika obce (srovnávací snímky od R. Provazníka, V. Šrůtka a J. Moravce), text o jednotlivých staveních (bývalé majitele hledal v pozemkových knihách pan Jiří Kohl), mapa obce i katastru od Mgr. Adamce, video ze stavby silnice na Hvězdu od Václava Šrůtka s komentářem hlavňovských pamětníků, Hlavňovská hymna od Aleše Vondráčka a pár dalších bonusů. CD bude i součástí knihy, která bude k dispozici v roce 2016.

Prosím ty, kteří mají zájem o toto CD, aby mi do pátku 18.12.2015 poslali zprávu kolik chtějí kusů CD. Každá rodina má automaticky 1 CD zdarma a každé další CD pro příbuzné, známé, přátele atd. je za cenu 50 Kč.

Objednávky prosím, uvádějte ve formátu:

Jméno rodiny CD zdarma CD-další, 50kč/ks
př. Novákovi 1 3

CD s přáním je možné si vyzvednout: 

 • v sobotu (19.12.) od 9 – 11:00 nebo od 20:00
 • v neděli (20.12.) od 10:00 do 12:00 v místní tělocvičně.

Ti, z vás, kteří se nebudou moci dostavit ve výše uvedených termínech budu kontaktovat a CD jim přineseme osobně. Pokud budete mít v budoucnu zájem o další CD, stačí kontaktovat kteréhokoliv člena OV a my pro vás CD zajistíme.

Prosím, o šíření této zprávy i těm, kdo nemají přístup k internetu. 

Vánoční strom v Hlavňově

Datum: 09.12.2015

Dne 29.11. se uskutečnila brigáda na zdobení smrku a o několik hodin později se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu za účasti občanů obce. Nazdobení stromu i se zhotovením dárků bylo provedeno v rámci společenské akce svépomocí. Počasí bylo ryze vánoční, chumelilo, zpívaly se koledy a nechybělo i občerstvení v podobě buchet a svařeného vína. Z přiložených fotografií je vidět, že zdobit se dá opravdu za každého počasí.

Poděkování patří zejména TS za zhotovení elektrické přípojky pro stromeček, městu za poskytnutou finanční podporu, dále členům i nečlenům OV a spolku Hlavňovských žen za přípravu pohoštění pro občany obce.

Prohlédněte si fotografie

Informace pro občany

Datum: 09.12.2015

Doporučujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. V době od 24. – 31.12.2015 je ministerstvem vnitra plánovaná celková odstávka systému a nebude možné si zažádat o občanský průkaz ani cest.pas.

Případně si ani vyzvednout již hotový průkaz. Všechny úřady, které vydávají tyto doklady, pracují pouze do 23.12.2015.

Kontejner pro biologický odpad

Datum: 05.11.2015

Ve dnech 16. - 25. listopadu 2015, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něho !!!

Děkujeme za pochopení.

Sezení s radnicí

Datum: 28.10.2015

Vážení občané, 
dne 4.11. se od 19:00 uskuteční v hostinci U Doležalů již dlouho slibované „sezení s radnicí“. Pokud vás zajímá situace ohledně projektů v obci a máte dotazy na zástupce města, pak přijďte na výše uvedené zasedání. 

Dále, prosím, o předání informace těm, kteří nemají přístup na web.

Povinná vakcinace psů proti vzteklině

Datum: 14.10.2015

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 21.11. 2015.

Hlavňov 

 • velké parkoviště 8.20 - 8.25 hod.
 • u bývalé prodejny 8.25 - 8.30 hod.

Dokument vakcinace na Policku

Postřik obecní komunikace randapem !!!

Datum: 01.10.2015

Vážení občané,
dnes bude probíhat postřik obecní komunikace randapem což je látka, která hubí plevel přímo od kořenů. Příští týden v úterý (6.10.) bude probíhat čištění vozovky zametacím vozem. Tyto činnosti jsou přípravné práce pro kalový nástřik, který bude prováděn dne 6.10. firmou Repare Trutnov.

Věnujte, prosím, zvýšené opatrnostu při průjezdu obce. Přípravné práce budou prováděny TS Police nad Metují.

Děkujeme

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění

Datum: 24.09.2015

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

 • kotel na pevná paliva,
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:

 • instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
 • mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
  (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
  Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:

 • 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
  (uhlí + biomasa), 
 • 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu


Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:

Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

Oprava komunikace II

Datum: 16.09.2015

Vážení spoluobčané,

firma STRABAG a.s., začne ve středu 16. 9. 2015 s opravou komunikace v Hlavňově.

Dle smlouvy o dílo, a pokud to umožní počasí budou plonby a vysprávky komunikace ukončeny nejpozději do 30. 9. 2015 a přeložení chodníku do 31. 10. 2015.

Po dobu stavby bude možné v obou směrech zajíždět, o úplné uzávěře se neuvažuje. 

Oprava komunikace I

Datum: 16.09.2015

Vážení spoluobčané,

dnes proběhl poslední kontrolní den na stavbě opěrné zdi v Hlavňově.

Na základě dnešního KD došlo ještě k drobné korekci dílčích termínů při dokončování stavby:

 • Do 20. 9. 2015 – pokračování v obkladu zdi pískovcem, kontinuální betonáž římsy
 • Do 22. 9. 2015 – demontáž bednění, příprava pláně a podkladových vrstev pro pokládku stabilizace, úprava a obnovení odvodňovacího příkopu
 • 23. 9. 2015 – pokládka stabilizace, pokládka vrchní asfaltové vrstvy
 • 24. 9. 2015 – zajištění průjezdnosti pro místní občany (oficiálně uzavírka potrvá, ale místní budu moci s opatrností projíždět)
 • Do 29. 9. 2015 – úprava terénu, dokončovací práce, úprava koryt vodního toku, dopravní značení, úklid staveniště
 • 29. 9. 2015 – kontrola stavby speciálním stavebním úřadem a dopravní policií
 • 30. 9. 2015 – ukončení uzavírky, zahájení předčasného užívání stavby, ukončení objížďkových JŘ

Zástupce SÚS poděkoval všem za spolupráci a vstřícnost při řešení problémů při realizaci stavby. O dalším postupu budeme ze strany SÚS informováni. 

Cirkus Berousek

Datum: 26.08.2015

Město Police nad Metují ve spolupráci s cirkusem Berousek  pořádají dvě cirkusová představení v úterý 1. září a ve středu 2. září vždy od 18 hodin. Děti dostávají jako dárek  u příležitosti nového školního roku vstup zdarma, dospělý 200 Kč.

Zveme Vás do šapitó, které bude umístěno u benzinové pumpy na Ostašské ulici.

Další informace na letáčcích a plakátech.  

Ukradené horské kolo

Datum: 03.08.2015

Dnes bylo z chodby v čp. 209 v Nádražní ulici ukradeno horské kolo FS Ghost ASX 4900 (viz obrázek v příloze).

Info o jeho výskytu můžete předat jak městské, či státní policii v Polici, tak majiteli kola (V. Prokop – 602605248; runny.prokop@seznam.cz). Zvláštností kola je prodloužená zadní osička, včetně trvale připevněného osazení na přívěsný vozík Chariott. Nestandardní je také přední vidlice se zvýšeným zdvihem a širší řídítka.

Městský hřbitov v Polici nad Metují

Datum: 02.08.2015

Ceník nájemného a služeb.

Řád pohřebiště.

Nová informační služba Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Datum: 02.08.2015

Krajská SÚSka rozjela v těchto dnech registraci do nové informační služby, která Vám poskytne aktuální přehled o veškerých pracích na krajských silnicích, probíhající běžné údržbě, apod.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. vypracovává pro svoje potřeby každý týden plány výroby pro území podle jejích provozoven – tzv. cestmistrovství. Tyto plány zprostředkuje pro obce nová informační služba, do které se mohou starostové měst a obcí registrovat. V praxi to bude vypadat tak, že každý týden přihlášení a autorizovaní uživatelé dostanou email s plánem, ve kterém bude každá činnost cestmistrovství na daný týden. To znamená nejen sečení a úklid na konkrétní silnici, ale i výsprava, oprava značení, příkopů apod. Na základě těchto informací mohou představitelé samospráv lépe plánovat a koordinovat další možné stavební práce v obcích.

Registrace možná na stránkách SÚS KHK: http://www.suskhk.cz/registrace/

Případné dotazy zodpoví výrobně-provozní náměstek Ing. Přemysl Noháček – premysl.nohacek@suskhk.cz, 495 540 248495 540 248, 721 901 095 

Zákaz odběru povrchových vod

Datum: 29.07.2015

Město Police nad Metují oznamuje, že Městský úřad Náchod, jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona o vodách, s okamžitou platností zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění nádrží.

Zákaz platí na celém správním území obce s rozšířenou působností Náchod, tedy i pro všechna katastrální území města Police nad Metují, a to až do odvolání. Důvodem zákazu je monitorovací zpráva Povodí Labe o minimálních průtocích ve vodních tocích, tedy nepříznivý vývoj hydrologické situace a předpověď počasí pro další dny.

Závažnost situace a ohrožení z prodlení si vyžadují toto mimořádné opatření.

Žádáme právnické i fyzické osoby, aby toto opatření respektovali. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na česnek párty 2015

Datum: 28.07.2015

Znovuotevření chirurgické pohotovosti v nemocnici Broumov

Datum: 25.07.2015

Z pověření PharmDr. Jany Třešňákové, radní pro odvětví zdravotnictví, si Vás dovolujeme informovat o znovuotevření chirurgické pohotovosti poskytované v prostorách nemocnice Broumov od 13.7.2015.

Na Královéhradecký kraj se obrátil smluvní poskytovatel zdravotních služeb MUDr. Hovorka se sdělením, že z důvodu nedostatečného personálního zajištění v době dovolených není schopen poskytovat chirurgickou pohotovost. O vzniklé situaci a o případném znovuotevření vedl Královéhradecký kraj jednání s druhým poskytovatelem zdravotních služeb. K dnešnímu dni se MUDr. Routkovi podařilo personálně zajistit poskytování chirurgické pohotovostní služby bez omezení.

DEN S TOULAVÝM BAŤOHEM

Datum: 25.07.2015

Už tuto neděli, 26. července si Vás dovolujeme pozvat na DEN S TOULAVÝM BAŤOHEM v Polici nad Metují!

 • Po celý den kolotoč pro děti zdarma v Pellyho parku
 • Kouzelnické vystoupení a balónková show nejen pro děti - od 14 hodin na autobusovém nádraží
 • Ukázka agility s možností si cvičení psů vyzkoušet - od 16 hodin na autobusovém nádraží
 • Nově otevřená BB kavárna v sousedství Muzea papírových modelů
 • Prezentace Kladského pomezí a projektu Toulavý baťoh
 • Možnost navštívit vyhlídkovou Pellyho Terasu na náměstí v Pellyho domech
 • Hry, tvoření, kvízy, malování na obličej, vstupné do Muzea papírových modelů dobrovolné a mnoho dalšího

ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE V HLAVŇOVĚ

Datum: 11.07.2015

V úterý 7. 7. 2015 byla zahájena stavba opravy opěrné zdi v dolní části Hlavňova (u Rotterů). Kromě dopravních komplikací zasáhne tato oprava i do veřejné linkové dopravy. V textu se dozvíte další informace o této stavbě.

Objížďkový jízdní řád zde.

Tisková zpráva zde

Rozhodnutí o uzavírce zde.

V rámci jednání se zástupci investora se podařilo získat nepatrně přesnější zprávu od p. Šťavíka ze SÚS, který má stavbu "na starosti".

Dobrý den,
Akce III/30321 Hlavňov – opěrná zeď začíná 7.7.2015 a končí 27.9.2015. Stavbu provádí - SOVIS CZ a.s. Hradec Králové, stavba se bude provádět za úplné uzavírky, částečná uzavírka nelze, protože bude velký výkop u opěrné zdi a navíc v ose komunikace vede vodovod, který se bude překládat a na začátku zdi se dělá nový propustek přes celou šířku komunikace. Autobusová doprava je vedena přes Suchý Důl – viz Rozhodnutí č.j. 36211/15/DSH, které vám bylo doručeno. Práce budou probíhat v prodloužených směnách, zhotovitel se bude snažit o co nejrychlejší průběh. V příštím týdnu bude svolána schůzka za účasti zhotovitele, zda by nebylo možné nějaké nouzové řešení objízdné trasy pro místní obyvatele. Uvidíme.

Šťavík Zdeněk, SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Řidiči kamionů zůstali uvězněni v koloně před Náchodem - "Náchod volá SOS"

Datum: 15.05.2015

Ve čtvrtek 14. května 2015 zažívali motoristé, kteří vyjeli do ulic Náchoda, zkoušku trpělivosti a pevných nervů. Již tak velmi frekventovaná a denně těžce zkoušená mezinárodní silnice I/33 čelila enormnímu náporu kamionové dopravy. Celoročně přetížená silnice vedoucí skrze město je od letošního března navíc z poloviny ochromena probíhajícími opravami okružní křižovatky u Slávie. Průjezd městem tak komplikuje kyvadlová doprava řízená pracovníky stavby. V posledních dnech a zejména dnes se vozovka doslova prohýbala pod koly nákladních vozů. Zatímco běžně tudy projede přibližně 5200 nákladních automobilů za celý den, dnes dopravní policisté odhadovali, že Náchodem projelo téměř pět tisíc kamionů v obou směrech za pouhých osm hodin.

"To jsou naprosto alarmující čísla! Vzhledem k tomu, že nás již za měsíc čeká zahájení generální opravy další okružní křižovatky na této trase, která je podstatně složitějším uzlem pro dopravu v celém regionu, dovolím si už nyní tvrdit, že nás čeká dopravní kolaps", komentoval aktuální dopravní situaci v Náchodě starosta Jan Birke a dodal: "Náchod volá SOS" - tak bych označil naši dnešní pozici, kterou se nám daří zvládat jen díky policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, kteří jsou připraveni tuto situaci řešit a dnes i vyzkoušeli jednu z možností řešení."

Tím je průběžné odklánění nákladních vozidel před vjezdem do Náchoda, které dnes poprvé dopravní policisté vyzkoušeli v praxi. Celkem devět policistů z řad Policie ČR a dva strážníci Městské policie Náchod se tak podíleli na řízení dopravy a jen díky nim se dalo Náchodem, byť s obtížemi, vůbec projet.

Policisté odstavovali nákladní auta na obchvatu u České Skalice Krátce před desátou hodinou se začaly tvořit kolony nákladních vozidel až nad Vysokov a aut stále přibývalo. Aby policisté ulehčili vzniklé dopravní situaci ve městě a zabránili naprostému kolapsu veškeré dopravy, jak nákladní tak i osobní, museli začít odstavovat kamiony ještě před vjezdem do města. Dopravní policisté, pořádkoví policisté a samozřejmě i strážníci náchodské městské policie, kteří se do řízení dopravy ihned zapojili, pak obsadili obchvat České Skalice i křižovatky po celém městě a regulovali dopravu do všech směrů. Kamiony policisté odstavovali na Vysokově i na dalším osvědčeném místě - na obchvatu u České Skalice. Plynulou dopravu se podařilo obnovit až krátce před půl šestou večer. Čekací doba pro řidiče kamionů odstavených před Náchodem dosahovala v dopravní špičce až tří hodin.

"Je absurdní, že jako stínový ministr ČSSD pro dopravu čelím takové bezmoci ve městě, kde jsem starostou. Pro ulehčení průjezdu městem jsme v posledních letech provedli celou řadu dopravních opatření a mohu s čistým svědomím říci, že efektivních. Stále více se ale potvrzuje, že plánovaná výstavba obchvatu města je jediným komplexním řešením. Bez zahájení stavby obchvatu v co nejkratší době se Náchod prostě neobejde, to co obyvatele nejvíce sužuje, je právě kamionová doprava a ta pochopitelně s plánovanou dostavbou D11 do Jaroměře, která bude zahájena již v příštím roce, bude neustále narůstat", dodal Jan Birke.

Náchodští se pečlivě připravovali i na stavební práce v letošním roce. Vedení města oslovilo prostřednictvím společnosti ČESMAD dopravce nejen v ČR, ale i v Polsku a dalších pobaltských zemích, kterým doporučili trasy přes jiné hraniční přechody. To se v prvních týdnech osvědčilo a doprava probíhala vesměs plynule. V posledních dnech se však průjezd nákladních vozidel enormně zvýšil a situace se velmi zdramatizovala. Řidiči nákladních i osobních vozidel musí denně trávit v kolonách desítky minut.

"Dopravu řešíme v podstatě denně, diskutujeme o možných řešeních a jedním z nich by mohl být i nákup vah, o kterém jako město vážně uvažujeme. Není žádným tajemstvím, že velké množství nákladních vozidel, které Náchodem pouze projíždí, je přetíženo. Ostatně stav vozovky na mezinárodní komunikaci je toho jasným důkazem. Trvalé vážení kamionů zabudované přímo ve vozovce by mohlo přinést své ovoce", upřesnil záměry radnice starosta Jan Birke.

"Po prvních zkušenostech ze včerejší akce bychom tak chtěli apelovat zejména na dopravce a řidiče kamionů, aby nákladní automobily posílali i jinou trasou, například směrem na Harrachov nebo Ostravu. Při průjezdu Náchodem hrozí až do podzimu opětovné tvoření velkých kolon, ve kterých mohou uváznout nejen řidiči kamionů, ale také občané Náchoda a přilehlých obcí, kteří se potřebují dostat za prací a denními povinnostmi", vyhodnotil včerejší dopravní opatření brig. gen. Mgr. Martin Červíček, krajský policejní ředitel Královéhradeckého kraje.

Kontejner na bioodpad na hořejším konci

Datum: 13.05.2015

Vážení občané,

kontejner na bioodpad bude umístěn na hořejším konci obce (Hlavňov Točna) tento pátek (15.5.) a bude zde k dipozici přes víkend, tj. v pondělí 18.5. budou kontejner vyvážet.

Děkujeme za sdílení této informace i těm občanům, kteří nemají přístup na internet.

Výstavba nové okružní křižovatky "U Čedoku" se blíží

Datum: 04.05.2015

Opravy křižovatky u Slávie jsou v plném proudu a už v těchto dnech se pracuje na přípravách opravy, resp. výstavby, nové okružní křižovatky u Čedoku.

Právě za účelem koordinace stavebních prací a nezbytných objízdných tras se ve čtvrtek 30. dubna 2015 na Ředitelství silnic a dálnic v Hradci Králové sešli zástupci města Náchoda - starosta Jan Birke, místostarosta Tomáš Šubert, vedoucí odboru investic a rozvoje města Bohuslav Voborník a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Simon, za Policii ČR dopravní inženýr David Kult a ředitel ŘSD - Správy Hradec Králové Marek Novotný společně se svými kolegy. Cílem schůzky bylo upřesnění harmonogramu další významné stavby, kterou stát v letošním roce v Náchodě zainvestuje prostřednictvím ŘSD. Náklady na opravu této křižovatky dle projektové dokumentace jsou odhadovány na 35 mil. Kč.

"Okružní křižovatka u Čedoku je nepochybně nejsložitějším dopravním uzlem ve městě. Proto je velmi důležité se pečlivě připravit na stavební práce a s tím související dopravní komplikace na průjezdu městem, které potrvají až do podzimu", uvedl starosta Jan Birke a dodal: "Podrobné objízdné trasy se nyní ve spolupráci s Policií ČR připravují a opět je včas zveřejníme, tak aby se veřejnost mohla seznámit s novou dopravní situaci, která nás čeká od 15. června 2015".
Během setkání se rovněž diskutovalo o aktuální intenzitě dopravy v Náchodě. Během prvních týdnů oprav okružní křižovatky u Slávie probíhal provoz nad očekávání plynule. "Přisuzujeme to především snížení počtu projíždějících kamionů. Tuzemští a zejména zahraniční dopravci tak s největší pravděpodobností reagovali na náš apel, kdy jsme oslovili všechny spedice v Polsku i pobaltských zemích, aby se Náchodu během oprav kamiony vyhýbaly a netrávily tu čas čekáním v koloně. Bohužel v posledních dnech jako by se rozkřiklo, že průjezd Náchodem není až tak komplikovaný, a začaly se zde tvořit dlouhé kolony především nákladních vozidel. Naše možnosti jsou v tomto směru velmi omezené, přesto jsme znovu všechny dopravce oslovili dopisem a budeme doufat, že využijí i jiných hraničních přechodů," upřesnil starosta Jan Birke.

Dopravní situace ve městě bude komplikovaná až do podzimních měsíců, kromě omezení na silnici I/33 procházející Náchodem, komplikují život řidičům i jednotlivé investiční akce ve městě a výsledkem je v některých hodinách absolutní neprůjezdnost centra města.

Společně s Policií ČR se proto již dlouho připravují objízdné trasy pro opravu klíčového dopravního uzlu - křižovatky u Čedoku. "Už dnes je jisté, že bude muset dojít od poloviny června ke změně směru jízdy v ulici Volovnice, taky aby bylo možné vjet do centra města ve směru od Červeného Kostelce a Hronova. Takzvané otočení Volovnice bude po dobu oprav opravdu nezbytné," uvedl dopravní inženýr Policie ČR Bc. David Kult. Veškeré další podrobnosti budou včas zveřejněny.

"Jakmile bude vybrán dodavatel stavby, zahájíme opět jednání o možnosti maximálního prodloužení pracovní doby, které se během právě probíhajících oprav křižovatky u Slávie zcela jednoznačně osvědčilo", dodal ing. Marek Novotný, ředitel ŘSD - Správy Hradec Králové. Opět se uvažuje o možnosti, že by stavaři pracovali od 7 do 22 hodin.

Zavedení sezónní otvírací doby odpadového sběrného dvora

Datum: 02.05.2015

Město Police nad Metují a spol. Marius Pedersen a.s. upozorňují na zavedení sezónní otvírací doby odpadového sběrného dvora.

Od 4. května do 30. září 2015 bude sběrný dvůr pravidelně otevřen:

 • v pondělí od 18.00 do 20.00 hod.
 • ve středu od 13 do 18 hod.
 • v sobotu od 8 do 11 hod.

Toto rozšíření bylo zavedeno především z důvodu možnosti odkládání posečené trávy a dalšího biologického odpadu ze zahrad. Využijte této možnosti.

Julinka v Polici na náměstí

Datum: 29.04.2015

„Obnažená“ Julinka vzbudila zaslouženou pozornost. Oprávněné dotazy byly kořeněné i nepříjemným několika málo jedinců. Občanské sdružení Julinka je ve městě již hodně známé svými zajímavými aktivitami.

Více na www.julinka.polickej.net. Před krátkých časem na se radu města obrátila s návrhem o zviditelnění vodního, docela zásadního, prvku polického náměstí. Rada města souhlasila, za dva dny při veřejném jednání zastupitelstvo města posvětilo. Následnou sobotu se již konalo. Tedy ono se samo nic nevykoná. Parta lidí z Julinky pod vedením duchovního otce myšlenky Pavla Žáka.

Nikdo nechce brát městu zeleň. Jen chceme podpořit myšlenku zajímavé změny. Jako jedno z mála měst se můžeme pyšnit přirozeným vodním prameništěm. Pro letošní rok bychom ho chtěli nabídnout s minimálními finančními nároky k užívání, odpočinku. Jakým dalším směrem se bude podoba polického náměstí ubírat, je věcí diskuse. Dlouhodobé a otevřené. Nejen s odborníky, ale i s Vámi se všemi….

My jsme prostě jen podpořili, z naší strany potřebný start ke změně.

Ida Jenková

Polická zelňačka - 0. ročník

Datum: 12.04.2015

Snad každý má svůj recept na zaručeně nejlepší polívku, omáčku, moučník…..

První ročník soutěže na polickém náměstí ukáže, kdo skutečně umí uvařit tu nejlepší zelňačku na Policku!

Bližší informace na stránkách http://www.policko.cz/cs/novinka-2408-policka-zelnacka-0-rocnik.html, kde jsou také přihlášky do soutěže, přihlášky na řemeslný trh a plakát.

Sobota 23. 5. 2015
Masarykovo náměstí Police nad Metují

Město Police nad Metují zve všechny zájemce na soutěž ve vaření zelňačky. Doprovodnou akcí bude řemeslný trh a po celou dobu konání akce také bohatý doprovodný program.

V den konání soutěže bude od 6:30 hod probíhat prezentace a přidělení místa na vaření přihlášeným týmům, nejpozději v 7:30 hod musí všechna vozidla opustit náměstí, v 8:30 hod zahájení a start vlastní soutěže zapálením ohňů pod kotli.

Následně má každé soutěžní družstvo k dispozici 3 hodiny na uvaření vlastní originální zelňačky.

V 11:30 hod porota odebere soutěžní vzorky od všech týmůa zároveň mohou soutěžící začít prodávat polévky veřejnosti.

Důležité faktory, které budou hrát roli při hodnocení produktu, jsou především chuť, vůně a vzhled. O hodinu později, v 12:30 hod, proběhne na podiu na náměstí slavnostní vyhlášení výsledků, vč. předání cen třem nejlepším týmům.

Výpůjčka kompostérů

Datum: 12.04.2015

Město Police nad Metují nabízí k bezplatnému vypůjčení, v rámci projektu Podporujeme domácí kompostování, kompostéry velkosti 770 a 400 l.

Kompostéry budou vypůjčeny na dobu 5 let a poté přejdou do vlastnictví těch, kdo si je vypůjčí.

Zájemci mohou přijít na městský úřad, kanceláře č. 38 a 39, kde s nimi bude sepsána smlouva o výpůjčce.

Bioodpad z domácností a zahrad by měl být využit podobně jako ostatní tříděné odpady a neměl by končit v popelnicích a na skládkách. Domácí kompostování je nevhodnější způsob jeho využití.

Kontejner pro odložení biologického odpadu

Datum: 12.04.2015

Ve dnech 30. dubna - 11. května 2015, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad vedle kontejneru !!!

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Mapový portál města v provozu

Datum: 25.03.2015

Na počátku letošního roku byl na webových stránkách města Police nad Metují, www.meu-police.cz, veřejnosti zpřístupněn technický mapový portál města. Provoz portálu, programové a technické zázemí zajišťuje firma Geodézie-Topos, a.s. z Dobrušky. V současné době nabízí dva základní pohledy na území města, a to katastrální mapu a územní plán. Do budoucna plánujeme rozšíření portálu o pasport místních komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, kanalizace a městského mobiliáře.

Katastrální mapa a Územní plán jsou dostupné prostřednictvím webu města na adrese http://www.meu-police.cz/mesto/plany-a-technicke-mapy/ nebo na přímých adresách http://mapy.topos.cz/police/?view=katastralnimapa a http://mapy.topos.cz/police/?view=uzemniplan

Katastrální mapa, která je základem celého portálu, nabízí po otevření výše uvedeného odkazu letecký pohled na území města s ohraničením katastrů. Opakovaným přiblížením (dojitým kliknutím do mapy) se objeví hranice parcel a po dalším přiblížení, se objeví i parcelní čísla a čísla popisná. Po kliknutím na parcelu je v dolní části okna informace o její rozloze. Další funkce lze spouštět prostřednictvím tlačítek umístěných na horní liště, jejich funkce je popsána v objevující se nápovědě při najetí na ikonu. Jednotlivé funkce umožňují získat, např. informativní výpis z katastru nemovitostí, měřit plochu a vzdálenost, tisknout mapu nebo využít procházení mapy z pohledu chodce (Street View). V pravé části okna lze prostřednictvím zatržítek zobrazovat jednotlivé vrstvy a katastrální území, po přepnutí na záložku „Obarvení“ je možné v mapě barevně rozlišit parcely a budovy podle vlastnictví, druhu, využití a typu. Průhlednost jednotlivých vrstev lze měnit posuvníkem umístěným nad sloupcem se zatržítky.

Základem Územního plánu je opět katastrální mapa, která je rozšířena o vrstvy územního plánu, které lze jednotlivými zatržítky libovolně zobrazovat. Po kliknutí na zobrazené funkční plochy hlavního výkresu je v dolní části okna zobrazován popis typu plochy, rozloha a po kliknutí na ikonu textu se objeví okno s podrobným popisem možného využití plochy.

Věříme, že zprovoznění mapového portálu poskytne všem, kdo budou mít zájem, nové možnosti jak se dozvědět více informací o území města, ve kterém žijeme.

Stavební práce na opravě okružní křižovatky u Slávie v Náchodě startují za týden

Datum: 11.03.2015

Už jen týden zbývá do zahájení oprav okružní křižovatky u Slávie. V rámci oprav, které potrvají do poloviny června, dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítía přeložky některých kabelových tras.Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu a obnovy vodorovného dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak do všech navazujících směrů. Celá stavba je rozdělena do dvou etap a jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové. Zhotovitelem je společnost SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.

Dopravní omezení, která řidiče i chodce v Náchodě čekají, se dotknou i autobusové dopravy.

Z důvodu stanovení objízdných tras pro linky ve směru na Nový Hrádek a Kramolnu dojde po dobu oprav k přemístění autobusových zastávek u okresního soudu z ulice Pražské k čerpací stanici Benzina.

Autobusy ve směru od Kramolny a Nového Hrádku pojedou v 1. etapě (15. 3. - 6. 5. 2015) po vyznačených objízdných trasách viz obr. níže.

  

Objízdné trasy pro 2. etapu (7. 5. - 15. 6. 2015) jsou vyznačeny na obr. níže.

  

Pro cestující ve směru od Kramolny bude zřízeno výstupní místo přímo před budovou okresního soudu v ulici Palachova. Cestující ve směru z/do Nového Hrádku budou využívat místo zastávky „Okresní úřad“ náhradních zastávek u čerpací stanice Benzina.

Digitalizovaná kronika města Police nad Metují

Datum: 11.03.2015

Město Police nad Metují má zatím „digitalizovanou“ kroniku města od roku 1918 do roku 1955. K vidění je na následujícím odkazu.

http://vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/zobrazeni-publikace-nachod/?adresar=CZ_225103010_963_x1&nadpis=Kronika%20m%C4%9Bsta%20Police%20nad%20Metuj%C3%AD%20II.%201938-1955&strana=1

Autobusový spoj ve 22:50 - všechny pracovní dny v roce 2015

Datum: 02.03.2015

Vážení občané,

na posledním zasedání OVH jste byli informování o závěrech plynoucích ze 2. jednání RM dne 19.01.2015 ohledně noční autobusové linky č. 640109/20 s odjezdem ve 22:50 z Police nad Metují přes trasu Police – Bukovice – Hlavňov – Suchý Důl – Police.

Spoj měl být v tomto roce zachován pouze v pátky a v ostatní pracovní dny pak pouze v zimních měsících. Po dlouhých diskuzích s krajskými úředníky se však podařilo vyjednat variantu, kdy bude zatím noční spoj zachován po celý tento rok, tj. do prosince 2015 ve všechny pracovní dny, tak jak je tomu doposud.

Poděkování patří p. místostarostovi za projednání dalšího fungování autobusové linky s Královehradeckým krajem.

Velikonoční stoly v Gmině Radków v polské Scinawce-Srednej

Datum: 23.02.2015

A jsou tu opět Velikonoční stoly v Gmině Radków v polské Scinawce-Srednej. Neděle 22. 3. od 12 hodin. Stůl za Polici bude již tradičně ochotně připravovat a zajišťovat paní Iveta Tautzová, předsedkyně "neexistující" unie rodičů. Panu Marku Newiadomému nahlašuji přítomnost 5 lidí. Moje osobní účast je samozřejmostí. Chtěl-li by se zúčastnit kdokoli ze zastupitelů - Jarda Soumar je již stálicí:) - bude vítán. Má-li zájem některý z osadních výborů nebo spolků v obcích, rádi sdělíme podrobnosti.

Ida Jenková

Prořez keřů

Datum: 16.02.2015

Chtěli bychom naše občany informovat, že město společně se Správou CHKO Broumovsko, označilo na lokalitě vlhká louka mezi hřištěm a bývalou skládkou za garážemi, k vykácení a drobnému prořezu několik stromů a keřů (olše, jasany, vrby), a to z důvodu prosvětlení a podpory růstu chráněných rostlin.

Prosíme o kontaktování někoho z osadního výboru, zdali byste někdo chtěli výše uvedené vykácení realizovat. Pokud požádá o vykácení více občanů obce, dojde k rozdělení mezi tyto zájemce.

Prosím o informaci do konce pracovního týdne.

Zasedání osadního výboru

Datum: 28.01.2015

Dne 02.02.2015 se od 19. hodin v hostinci U Doležalů uskuteční první zasedání OV Hlavňov v tomto roce.

Program jednání:

 1. úvod
 2. seznámení se stávajícími projekty v obci
 3. informace o dění na Policku
 4. žádosti k projednání
 5. obnova komunikace v Hlavňově
 6. diskuze

Sportování v Polici

Datum: 28.01.2015

Srdečně zveme všechny sportovní organizace a spolky z Police nad Metují a spádových obcí k otevřené diskusi k připravované koncepci sportu a využití volného času v našem městě.

Diskuse proběhne dne 26.2.2015 od 17:00 v hasičárně v Polici nad Metují následovat bude od 18:00 diskuse s širokou veřejnosti.

Prodej vstupenek na Hlavňovský ples

Datum: 28.01.2015

Milí sousedé,

dne 31.1.2015 se mezi 16 až 19 hodinou uskuteční prodej vstupenek na již 20. tradiční Hlavňovský ples. Prosíme všechny, kdo si chtějí vstupenky na ples zakoupit aby v těchto hodinách byli doma.

Cena vstupenky s místenkou je 100 Kč.

Dejte, prosím vědět i ostatním, komu tento email nebyl adresován a těm co nemají přístup k internetu.

Náchod čeká řada dopravních omezení - již od března

Datum: 18.01.2015

V úterý 6. ledna 2015 se na Ředitelství silnic a dálnic v Hradci Králové sešli zástupci města Náchoda a Policie ČR. Cílem schůzky bylo upřesnění harmonogramu plánovaných rekonstrukcí dvou okružních křižovatek v Náchodě, které stát prostřednictvím ŘSD zainvestuje v letošním roce.
"Jde o kruhový objezd u Slávie , který potřebuje neodkladně kompletní opravu a následně bude probíhat oprava resp. výstavba nové okružní křižovatky "u Čedoku ". Ta je nejsložitějším dopravním uzlem ve městě a její kapacita byla již dávno vyčerpána. Po úpravách bude lépe vyhovovat současné stále se zvyšující intenzitě dopravy," upřesnil plánované opravy starosta Náchoda Jan Birke.
Práce budou zahájeny jakmile to počasí dovolí, předběžně v polovině března. "Stavební práce navazují na již započaté opravy průtahu městem. I v letošním roce významně ovlivní dopravu v Náchodě a okolí, a to až do podzimu. Proto jednáme s dodavatelem stavby o maximálním prodloužení pracovní doby, abychom co nejvíce zkrátili dopravní omezení", uvedl ing. Marek Novotný, ředitel ŘSD - Správy Hradec Králové. Předběžně se uvažuje o možnosti, že by stavaři pracovali od 7 do 22 hodin.
Společně s Policií ČR se již dlouho připravují objízdné trasy. Na přelomu ledna a února proběhne v Náchodě další koordinační schůzka se všemi, kteří se na opravách budou podílet. Jde o většinu vlastníků inženýrských sítí uložených v komunikaci - RWE (plyn), Teplárna Náchod (teplovod) nebo Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (vodovod). Následně budou známy konkrétní termíny a objízdné trasy, o kterých budeme podrobně veřejnost informovat. Oprava kruhového objezdu u Slávie bude probíhat do poloviny března a hned na to (od 15. 6. 2015) bude navazovat výstavba nové okružní křižovatky u Čedoku, která skončí na podzim.
Už nyní je jisté, že po dobu oprav, tj. přibližně od 15. 3. do konce listopadu, bude z důvodu lepší propustnosti vozidel a linkových autobusů mimo jiné otočen směr jízdy v ulici Volovnice.
"Plánování objízdných tras a způsobu dopravy je poměrně komplikované, budeme jednat i s polskou stranou o možnosti dočasného odklonění nákladní dopravy na Ostravu. Musíme řešit také pohyb nadměrných nákladů, ty během stavby určitě Náchodem neprojedou", upřesnil Bc. David Kult, dopravní inženýr Policie ČR a dodal: "Řidiči budou o dopravních omezeních v Náchodě informováni již na výjezdu z Hradce Králové, tak aby mohli, pokud to bude jen trochu možné, využít náhradní trasy."
ŘSD do již započatých oprav silnice I/33 ve dvou úsecích v Náchodě investovalo v loňském roce přibližně 30 mil. Kč, v letošním roce si zhruba 15 mil. korun vyžádá oprava kruhové křižovatky u Slávie a dalších cca 35 mil. Kč kruhová křižovatka u Čedoku.
Všechny zmíněné termíny budou ještě upřesněny, vlastní zahájení stavebních prací bude totiž záviset na aktuálním vývoji počasí.

Fotografie "U Čedoku"
Fotografie "U Slávie"

Návrh "U Čedoku"
Návrh "U Slávie"

Které ovocné dřeviny se mohou kácet od 1.11.2014?

Datum: 28.12.2014

Dřevina

Latinský název

Angrešt, Rybíz

Ribes L.

Broskvoň

Persica vulgaris Mill.

Hrušeň

Pyrus L.

Jabloň

Malus Mill.

Temnoplodec

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot

Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý)

Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A.Love et D.Love

Kdouloň

Cydonia oblonga Mill.

Líska obecná

Corylus avellana L.

Mandloň obecná

Amygdalus communis L.

Meruňka

Armeniaca vulgaris Lam.

Morušovník

Morus sp.

Ořešák vlašský

Junglans regia L.

Maliník, Ostružiník

Rubus L.

Slivoň

Prunus domestica L.

Třešeň

Cerasus avium (L.)Moench

Višeň

Cerasus vulgaris Mill.

 

Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí nové metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení, kterou MŽP zveřejní ve svém Věstníku do konce tohoto měsíce.

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro orgány ochrany přírody metodiku, jak postupovat podle novelizované vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně seznamu pro snadnější identifikaci ovocných stromů.

Pro bližší představu přinášíme informaci pro obce, obecní úřady i veřejnost, kterou se mohou řídit při posuzování ovocných dřevin, jež je možné od 1. 11. 2014 kácet bez povolení, a to na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Pro jednodušší orientaci v duchu této vyhlášky lze využít následující seznam ovocných dřevin.

Poplatek za odpady

Datum: 19.12.2014

Výše poplatku bude shodná jako v roce 2014, tedy 600,- Kč, při včasné platbě 500,- Kč.

Maximálně možná výše poplatku pro rok 2015, kterou dovoluje zákon o poplatcích by byla 691 Kč. Rozdíl mezi touto částkou a částkou schválenou v uvedené vyhlášce, bude hrazen z rozpočtu města.

Kontejner pro odložení biologického odpadu

Datum: 07.11.2014

Oznamujeme, že ve dnech 14. - 23. listopadu 2014, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něho !!!

Děkujeme za pochopení.

První povolební zasedání OVH

Datum: 23.10.2014

Dne 27.10.2014 se od 19 hodin v penzionu Pod Jasanem uskuteční 1. povolební zasedání OV Hlavňov.

Program jednání

1) volba předsedy OVH
2) seznámení s volebními výsledky do zastupitelstva města a osadních výborů ve všech spádových obcí
3) seznámení se stávajícími projetky v obci
4) seznámení s nedávno realizovanými akcemi v obci
5) stanovení akcí a seřazení dle priorit na rok 2015, vytyčení cílů pro roky následující
6) diskuze

Propagace Mlýnu Dřevíček v Horním Dřevíči u Hronova

Datum: 20.10.2014

Odkaz je na celý pořad Zázraky přírody, reportáž o Mlýnu Dřevíček začíná v 55 minutě pořadu.

Video najdete zde

Výměna oken v místní tělocvičně

Datum: 17.10.2014

V tomto týdnu proběhla výměna oken v místní tělocvičně. Součástí výměny byly také hlavní vchodové dveře. Místní tělovýchovná organizace tuto akci vnímá pozitivně a děkuje všem zúčastněným.

Zpráva od TJ Sokol Hlavňov

V tělocvičně nám vyměnili okna a je potřeba tam udělat větší úklid. Pokud máte ve středu 22.10. po 17.00 hodině čas, přijďte s kbelíkem a hadrem pomoct.

Díky a těším se na viděnou.

Výsledky voleb do Osadního výboru

Datum: 13.10.2014

Již známe naše nové členy Osadního výboru Hlavňov pro následující čtyři roky.

Výsledky voleb OV Hlavňov

Oprava průtahu Jaroměře

Datum: 09.10.2014

Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Hradec Králové, bude probíhat do 4. prosince 2014 oprava povrchu silnice I/33 – průtahu města Jaroměř.

Nákres úseků oprav

Oprava průtahu říjen - prosinec 2014

Sezení s radnicí

Datum: 29.09.2014

Vážení občané,
v pondělí 29.9.2014 od 19. hodin se uskuteční již dlouho avizované "Sezení s radnicí" v hostinci U Doležalů.

Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme, o šíření této zprávy také těm, kteří nemají přístup k internetu.

Rekonstrukce silnice I/33 v Náchodě začne již v tomto týdnu...!

Datum: 19.09.2014

Již v tomto týdnu zahájí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Hradec Králové stavbu s názvem "I/33 Náchod, rekonstrukce silnice a křižovatky u Slávie". Půjde v pořadí o již 5. etapu dopravních opatření v Náchodě, jejichž realizace byla zahájena v listopadu 2011 otočením směrů některých komunikací v centru města, následně pokračovala výstavbou nové kruhové křižovatky v Bělovsi, úpravou kruhového objezdu "U Itálie" a nedávno dokončenými stavebními úpravami komunikace I/13 ve směru na Červený Kostelec.

"Cílem všech těchto postupně realizovaných dopravních opatření je především zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Náchodě. Bez součinnosti státu, tzn. ŘSD HK, bychom se jako město pochopitelně neobešli", uvedl starosta Jan Birke. "Souběžně s opravou komunikace budou opraveny také městské chodníky", dodal místostarosta Tomáš Šubert.

Pátá etapa spočívá v opravě povrchu páteřní komunikace procházející Náchodem, která také nejvíce trpí dopravní zátěží spojenou s tranzitní dopravou. Stavební práce budou rozděleny do několika částí, první dvě etapy (oprava komunikace ve směru na Vysokov a oprava komunikace v ul. Polské směrem na státní hranice) budou realizovány ještě v letošním roce, oprava kruhové křižovatky "U Slávie" proběhne v roce příštím.

A jaké budou přesné termíny realizace?

Etapa Vysokov

(od Vysokova od nadjezdu nad silnicí I/33 po křižovatku se silnicí I/14, ulice Dobenínská): 

 • 22. 9. - frézování poloviny vozovky ve směru výjezdu z Náchoda na Hradec Králové    
 • 23.-28. 9. - sanace vozovky
 • 29. 9. - pokládka podkladních vrstev a obrusné vrstvy poloviny vozovky
 • 6. 10. - frézování druhé poloviny vozovky v opačném směru     
 • 7.-12. 10. - sanace vozovky
 • 13. 10. - pokládka podkladních vrstev a obrusné vrstvy druhé poloviny vozovky
 • 15.-19. - 10. úprava krajnic a obnova vodorovného dopravního značení    

Etapa ul. Polská - dva úseky: 

1. od ul. 1. Máje (autobazar) po novou okružní křižovatku u Kauflandu
2. od okružní křižovatky po pracovní spáru před státní hranicí

 • 18. a 19. 9. - frézování v šířce 0,5m podél obrub     
 • 17. 9.-8. 10. - odstranění obrub, pokládka nových a přídlažby
 • 8. 10. - frézování poloviny vozovky ve směru do Polska     
 • 10. 10. - frézování druhé poloviny vozovky ve směru na HK
 • 9.-15. 10. - sanace vozovky
 • 16.-24. 10. - pokládka podkladních vrstev a obrusné vrstvy obou částí     
 • 25.-31. 10. - vodorovné dopravní značení

"Do poloviny listopadu by měly být dle harmonogramu všechny práce, které budou probíhat za provozu, ukončeny", upřesnil harmonogram starosta Jan Birke.

V rámci možností bude stavba probíhat tak, aby byl vždy pro každý směr jízdy zachován jeden jízdní pruh, samozřejmě s občasným řízením dopravy kyvadlově pověřenými osobami. V úseku u Ameteku, kde se nachází ochranný ostrůvek, bude provoz řízen kyvadlově osobami v pracovní dobu a mimo pracovní dobu provizorní světelnou signalizací.

"Domníváme se, že i přes veškerá možná opatření, bude po dobu oprav průjezdnost Náchodem snížena", dodal Bc. David Kult z dopravního inspektorátu náchodské policie.

Oprava komunikace na Malé straně

Datum: 11.09.2014

Oprava komunikace na Malé straně proběhne v období mezi 17 a 21. 9. 2014 v závislosti na počasí. Upozorňujeme občany, že na krátké období bude komunikace a průjezd na ní omezen.

V případě dotazů je možné kontaktovat kteréhokoliv člena OV či přímo zástupce MěÚ (p. Scholz tel. 606 728 382), který má tuto akci na starost.

Toulavá kamera z Policka

Datum: 11.09.2014

V pátek 12. září odvysílá ČT 1 v 18.25 Toulavou kameru speciál z Policka a Žďárska. Měli bychom se těšit na Muzeum Merkur, starou školu Dřevěnku a Ticháčkův statek v Suchém Dole.

Zajímavé sportovní události na Policku v měsíci září

Datum: 10.09.2014

Škola zavolala. Začínáme najíždět do pevnějších režimů, i do tělocvičen se začne vracet život.

Od jara máme na městě člověka, který má na starosti dohled nad veřejnými plochami, parky, sportovišti, dětskými hřišti. Koordinuje sportovní aktivity ve městě, v případě zájmu pomáhá s organizací, má spolupracovat s tělocvičnými a tělovýchovnými organizacemi, školami, s Vámi, kteří pořádáte tradiční i netradiční akce sportovního charakteru….

Je především na Vás, zda využijete, či nikoli. Martin Balák je ten, kdo Vám zajistí propagaci, ozvučení, dovezení lavic, stánků, stanů,…

Kontakt na něho je balak@sportvpolici.cz, 608 830 935. Je připraven Vám pomoci! Využijte nabídky.

Přehled akcí konaných v září

A opět uzavírka, tentokrát silnice Pěkov - Lachov

Datum: 07.08.2014

Pro informaci je zde uveden harmonogram stavebních prací.

Velmi zajímavá interaktivní výstava v Pellyho domu... Trvá pouze do neděle!

Datum: 07.08.2014

Volby do Osadního výboru Hlavňov

Datum: 05.08.2014

Volební období trvající 4 roky pomalu končí a je tedy na místě připravit kandidátní listiny pro volební období následující.

Pokud má někdo z občanů trvale bydlících v obci chuť kandidovat do Osadního výboru Hlavňov a chce něco změnit nebo přispět pro kvalitnější život v obci, nechť vyplní formulář "Prohlášení kandidáta" a odevzdá jej do 19. září 2014 do zapečetěné schránky v knihovně v Hlavňově nebo přímo do podatelny MěÚ Police nad Metují.

Formuláře jsou k dispozici ke stažení zde na webových stránkách obce a zároveň budou v nejbližší době distribuovány do schránek každé domácnosti v Hlavňově.

Prohlášení stáhnete zde

Rekonstrukce silnice III/30322 v úseku Pěkov – Lachov

Datum: 21.07.2014

s úplnou uzavírkou od 4. 8. do 28. 9. 2014.

Důvodem je oprava silnice v délce cca 1 200 m.

Dopravní opatření – objízdná trasa:

 • Ze směru od Police nad Metují - jižní – je vedená po silnici II(301 přes Žďár nad Metují do České Metuje. Z České Metuje je vedená po silnici III/301 10 přes Děkov do Teplic nad Metují
 • Ze směru od Broumova – severní – je vedená po silnici III/303 23 přes Jetřichov a Bohdašín. Touto objízdnou trasou je do Lachova zajištěn přístup i vozidlům vyšším než 4,3 m.

Uzavírkou bude omezen spoj BUS 640108 9 CDS s.r.o. Náchod z Teplic nad Metují do Police nad Metují /večerní spoj 1x/pracovní den/. Spoj bude veden po objízdné trase se zajížděním do obce Lachov /zastávka Teplice nad Metují, Lachov/. Zastávka Police nad Metují, Pěkov, Končiny zůstane bez obsluhy.

Dodavatel stavby:
STRABAG a.s, ul. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 608 38 744

Odpovědný pracovník:
p. Tomáš Hofman, tel.: 602 696 216, stavbyvedoucí

Rekonstruovaný úsek silnice II/303 v Bukovici v provozu

Datum: 21.07.2014

Rekonstruovaný úsek silnice II/303 v Bukovici je otevřen plnému provozu. Minimálně do konce poloviny srpna zde budou probíhat dokončovací práce mimo komunikaci. Děkuji všem občanům za trpělivost. Především těm, kterým objízdné trasy prodlužovaly potřebné dojíždějí.

Dík patří i občanům obcí Policka – v Hlavňově, Suchém Dole, Žďáru nad Metují, České Metuji – za zvládnutí nelehkého období objížďkových tras.

Uctění památky vojáků

Datum: 09.07.2014

Informujeme, že z rozhodnutí vlády ČR bude zítra ve 12 hodin spuštěním sirén po dobu 3 minut uctěna památka vojáků, kteří tragicky zahynuli v Afganistánu.

Přehled letních akcí na Policku

Datum: 26.06.2014

V přílohách si můžete prohlédnout pozvánky na mnoho letních akcí na Policku.

Tuberkulóza v Polici nad Metují

Datum: 26.06.2014

Na stránkách http://www.noveclanky.cz/topic/tuberkuloza/ jsou články na téma Tuberkulóza v Polici nad Metují

V součinnosti praktického lékaře, městské policie a vedení města se podařilo občany žijící v domě, kde nemocný před hospitalizací pobýval, vyšetřit.

Dle dnešního sdělení odborného lékaře MUDr. Bedřicha Hradila jsou všichni zúčastnění vyšetření s negativním nálezem

Ida Jenková

Publikace o Hlavňově jde pozvolným krokem do finále...

Datum: 17.06.2014

Tvorba publikace o Hlavňově nebo lépe kronika Hlavňova, se pomalu svým zpracováním blíží do finále. Závěrečný křest knihy bude probíhat v Kolárově divadle na přelomu října a listopadu. Čas bude ještě upřesněn.

Předběžnou objednávku publikace o Hlavňově lze učinit v infocentru v Polici nad Metují nebo u kteréhokoliv člena osadního výboru Hlavňov.

Dopis PČR týkající se neúnosné dopravní situace v Hlavňově.

Datum: 14.06.2014

Během objížďky přes Hlavňov dochází v důsledku rekontrukce komunikace v Bukovici ke značnému porušování pravidel silničního provozu ze strany většiny řidičů. Byť je v obci rychlost snížena na 30 km/h, většina řidičů tuto rychlost zcela ignoruje a ohrožuje zásadně bezpečnost dalších účastníků provozu a v deštivém počasí znehodnocuje přilehlá stavení odlétávajícím bahnem a kamením. OVH se proto rozhodl požádat o pomoc přímo obvodní oddělení policie ČR v Náchodě.

Dopis je ke shlédnutí zde

Zvýšený dohled policie v obci

Datum: 10.06.2014

Zástupci města Police nad Metují přislíbili zvýšený dohled městské policie nad dopravní situací a bezpečností provozu v Hlavňově, než tomu bylo doposud.

Strážnící nyní zajíždějí do obce 3x denně. Bohužel, strážníci městské policie mohou zastavovat vozidla jen v případě prokazatelného přestupku (tzn., že za překročení rychlosti bez ověření radarem nemohou nikoho zastavovat, a ani nemohou zastavit vozidlo ke kontrole – to jsou výhradní pravomoci Policie ČR).

Městská Policie se pak snaží „odchytávat“ i zbloudilé kamiony (bohužel pro tuto činnost je jediným vhodným místem v rámci Hlavňova parkoviště u rybníka). Dále byla požádána dopravní policie o zostření dohledu nad dopravní situací v obci. V rámci zostření dohledu bude PČR provádět měření rychlosti několikrát v týdnu radarem.

Průběžně dále probíhá měření rychlosti z neoznačených vozidel PČR.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Datum: 02.06.2014

Ve dnech 23.-24.5. 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Hlavňově bylo odezvdáno z celkem 124 možných hlasů právě 38 hlasů. To odpovídá volební účasti 30,6% což je oproti celostátní účasti 18,2% nadprůměrné.

Výsledky voleb vypadají následovně.

Strana Počet hlasů %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   7   18,4%  
ANO 2011   7   18,4%  
Koalice TOP 09 a STAN   6   15,8%  
Česká str.sociálně demokrat.   4   10,5%  
Občanská demokratická strana   4   10,5%  
Strana zelených   3   7,9%  
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO   2   5,3%  
Komunistická str.Čech a Moravy   2   5,3%  
Strana svobodných občanů   1   2,6%  
Koalice DSSS a SPE   1   2,6%  
Věci veřejné   1   2,6%  

Zde si můžete prohlédnout výsledky v Polici nad Metují

A zde výsledky pro celou Českou republiku

Zasedání osadního výboru Hlavňov

Datum: 31.05.2014

Dne 2.6.2014 se uskuteční od 19 hodin zasedání OVH v penzionu Pod Jasanem.

Na pořadu bude mimo jiné:

 1. objízdná trasa přes Hlavňov
 2. schválení pronájmu a odkoupení obecních pozemků
 3. jiné

Výstava v Muzeu papírových modelů (31. května – 28. října 2014)

Datum: 20.05.2014

Výstava s názvem Papírový svět Ing. arch. Richarda Vyškovského je první krátkodobou výstavou v tomto unikátním muzeu. Při procházce Kladským pomezím byste ji rozhodně neměli minout!

Symbolicky, na již druhé výročí otevření muzea se v Muzeu papírových modelů otevře výstava velikánovi papírového modelářství u nás. Vstup na celodenní doprovodný program vernisáže 31. května je zdarma. Ing. arch Richard Vyškovský v letošním roce oslaví pětaosmdesáté narozeniny a za více než pětačtyřicet let své tvorby má na svém pomyslném kontě několik stovek vytvořených modelů.

Richard Vyškovský se narodil 13. července 1929 ve Vídni v české rodině. První model vytvořil jako reakci na ,,hlad po angličácích" prodávaných v ČSSR pouze v Tuzexu. Chtěl dokázat kolegům v práci, že si takové autíčko mohou vytvořit i z papíru. Za vzor mu posloužil Matchboxový model Packard Landaulet ze série Models of Yesteryear. Papírový model autíčka byl prezentován v novinách a díky tomu v rychlém sledu pak o vystřihovánky projevili zájem Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK) později přejmenované na Albatros, ale především šéfredaktor časopisu ABC Vlastislav Toman. Časopis ABC se stal domovem modelů Vyškovského a nabízel tak pravidelně zábavu a poučení nejen tehdejší mládeži. Na tvorbě Vyškovského vyrostla nejedna generace modelářů. Od roku 1995 vychází modely Richarda Vyškovského také v synově nakladatelství ERKOtyp.

Richard Vyškovský dokázal z obyčejného papíru zkonstruovat snad vše - automobily, letadla, lodě, formule 1, stavební stroje, figurky - ale především jeho srdci nejbližší modely architektury. Díky zaměstnání ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚPRMO) měl pro svoje modely jak lidových chaloupek, tak hradů ty nejlepší znalosti tématu. Richard Vyškovský i v dnešní době počítačů zůstává věrný ruční kresbě vystřihovánek. Každý díl si vyměří, narýsuje a vybarví štětcem a barvami. Výsledná vystřihovánka je tak unikátní umělecké dílo, za kterým se skrývá mnoho desítek hodin práce. Richard Vyškovský dodnes nakreslil více než 1 000 stránek vystřihovánek, což představuje několik stovek modelů.

Přijďte zavzpomínat a vrátit se třeba i do svého dětství, objevovat nové a bavit se spolu s tímto renesančním člověkem. K vidění budou nejen známé modely, ale i ty dosud nevydané, mezi nimiž vévodí nádherný model Pražského hradu. Výstava potrvá do 28. října. Výstava je pořádána za podpory MAS Stolové hory. Tak neváhejte a navštivte nás!

 

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz, www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu
E-mail: Info@MPMPM.cz, Tel: 498 100 910, Mobil: 777 828 657

Pozvánka k nahlédnutí zde

Pozvánky na zajímavé akce

Datum: 15.05.2014

Rádi bychom Vás pozvalii příští pátek 23. května na již tradiční akci „Noc kostelů a muzejní noc“, která se uskuteční i v Polici nad Metují a také na zajímavou přednášku s promítáním a výstavou fotografií, která v rámci této akce proběhne.

Přikládáme program a pozvánku na přednášku.

Program akce „Noc kostelů a muzejní noc"

Pozvánka na přednášku „Posvátná geometrie"

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Datum: 12.05.2014

Starostka města Police nad Metují podle § 32 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční:

 • v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • v sobotu 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Sibiři, Ostašská, Slunečná, Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,

v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká, Zahradní, Žděřina

v okrsku č. 3
je místnost pro hlasování v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Gagarinova, Wihanova

v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Brandejsova, Dvořákova, Dukelská, Jiráskova, Mírová, Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny,

v okrsku č. 5
je místnost pro hlasování na MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na Letné, Husova, Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská, Radešov,

v okrsku č. 6
je místnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,

v okrsku č. 7
je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Hlavňov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)

4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti

Pálení čarodějnic a fotbalový zápas

Datum: 27.04.2014

Ve středu 30.4. od 19h proběhne na hřišti stavění májky. Potom se přesuneme na hráz, kde na nás čeká postavená hranice pro pálení čarodějnic.

Druhý den 1. května ve 13h se uskuteční fotbalový zápas ženatí proti svobodným.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Reakce občanů na objízdnou trasu v otázkách a odpovědích

Datum: 15.04.2014

Odpovědi pana místostarosty Mgr. Jiřího Škopa na dotazy, resp. reakce na některé kritické připomínky k aktuálnímu problému, objízdné trase přes Hlavňov si můžete přečíst zde.

Internet a jeho skrytá nebezpečí

Datum: 15.04.2014

Velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu

Datum: 15.04.2014

Ve dnech 25. dubna - 5. května 2014, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad vedle kontejneru !!!

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Rozježdění krajnic komunikace

Datum: 10.04.2014

Vážení,

kvůli vydatnému dešti a zvýšenému provozu během probíhající objížďky, došlo v obci k podmáčení a následnému rozježdění krajnic na některých místech komunikace. Stávající situace je řešena a v nejbližších hodinách dojde k návozu štěrku do těchto inkriminovaných míst.

Prosíme o šíření této zprávy i těm kteří nemají přístup k internetu.

Omezení rychlosti v nejbližších dnech

Datum: 03.04.2014

Zpráva od pana místostarosty Mgr. Jiřího Škopa

Po včerejším a dnešním jednání s panem Kultem z dopravní policie doplňuji, že Hlavňov bude celý označen jako "zóna 30 km/h". K označení dojde buď ještě dnes, nejpozději zítra. Před chvílí jsem potkával dopravního policistu na motocyklu, který průběžně projíždí (a i včera projížděl) trasy objížděk.

I nadále se snažíme dělat vše, aby se v Hlavňově nikomu nic nestalo!

Pevné nervy všem!

Koncert Polického symfonického orchestru

Datum: 02.04.2014

Koncert Polického symfonického orchestru v partnerské Swidnici se uskuteční v katedrále v neděli 18. května 2014 ve 14 hodin.

Vystoupení v rámci Dnů papeže bude ještě plakátováno. Berte jako informaci pro případnou rezervaci termínu v kalendáři na zajímavou nabídku.

OBJEZDOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PO DOBU UZAVÍRKY KOMUNIKACE PŘES BUKOVICI

Datum: 26.03.2014

Jak jsme se Vás snažili již v minulých týdnech a měsících informovat, dne 31. 3. 2014 bude zahájena úplná uzavírce komunikace č. II/303 v úseku Bukovice (od křižovatky ulic Ostašská a Na Sibiři po motorest Lucky Luck), z důvodu kompletní rekonstrukce tohoto silničního úseku.

Upozorňujeme tedy, že v důsledku této uzavírky dojde k výrazným změnám v autobusové dopravě.

V souvislosti s autobusovou dopravou po dobu uzavírky je třeba upozornit na některé skutečnosti, které se Vás při použití hromadné dopravy mohou dotknout. Jedná se o tyto změny:

 1. linkové autobusy na lince Broumov – Náchod, resp. Náchod – Broumov budou projíždět po objízdné trase přes Suchý Důl a Hlavňov, resp. Hlavňov a Suchý Důl;
 2. dálkové spoje budou využívat objízdnou trasu přes Teplice nad Metují, Českou Metuji a Žďár nad Metují (u těchto spojů může nastávat komplikace v návaznosti spoje při přestupu z linky Hlavňov/Suchý Důl!);
 3. na objízdné trase přes Hlavňov budou obsluhovány všechny (!) zastávky na území Hlavňova;
 4. na objízdné trase přes Hlavňov a Suchý Důl budou dočasně zrušeny některé tradiční spoje a budou nahrazeny souběžně jedoucími spoji na lince Broumov – Náchod;
 5. zastávka Ostašská je v obou směrech dočasně přesunuta do prostoru Komenského náměstí před kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Jelikož pak není území Policka jediným místem regionu, které je dotčeno dopravním omezením, a jelikož řada občanů cestuje i na dalších autobusových spojích z okolních měst, doporučujeme k prostudování i další objezdové jízdní řády z okolních měst, které jsou dostupné na této webové adrese místního autobusového dopravce:

http://www.cdsnachod.cz/pravidelnaautobusovadoprava.html

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013

Datum: 04.03.2014

Tak jako v předchozích letech si Vás dovolujeme upozornit na kampaň Finanční správy České republiky k podávání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2013.

Rozhodnou-li se poplatníci podat své daňové přiznání osobně, podatelny úřadů jsou otevřeny celoročně vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15,30 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Finanční úřady na svých územních pracovištích navíc opět rozšiřují úřední hodiny

 • v termínu od 24.3. 2014 do 1.4. 2014 ve všech pracovních dnech vždy od 8,00 do 18.00 hodin (platí pro ÚzP v Náchodě, ÚzP v Jaroměři i ÚzP v Broumově)
 • v sobotu 29. 3. 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin, a to na Územním pracovišti v Náchodě - a všech finančních úřadech v sídlech krajů a na jejich územních pracovištích v sídlech bývalých okresů

Zároveň upozorňujeme na výjezdy pracovníků ÚzP v Náchodě do obcí a to ve dnech 3.3. a 17.3.2014 od 13 do 17 hodin na Městském úřadě v České Skalici a 5.3. a 19.3.2014 od 13 do 17 hodin na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují. Zde je umožněno podávat daňová přiznání a případné nejasnosti konzultovat přímo s přítomnými pracovníky Oddělení vyměřovacího a evidence daní ÚzP v Náchodě. 

Návod na podání daňového přiznání k daním z příjmu za rok 2013

Hlavňov se letos dočká…

Datum: 19.02.2014

Již víc než rok přípravný tým pod taktovkou Mgr. Michala Bureše chystá knihu o Hlavňově. Pro místní, rodáky, turisty, zájemce. Je víc než příjemné, že do realizace knihy je díky dvěma setkáním na Hvězdě vtažena i veřejnost. Objevují se dokumenty, nad kterými jásají i pracovníky Státního okresního archivu v Náchodě. Nosí se rodinné poklady. Je velmi příjemné vidět zažloutlé snímky, staré filmy, rodinné záznamy připomínající ty, jejichž stopy zůstaly, ale oni jsou již pouze ve vzpomínkách. Ty se oživují, skládají do souvislostí, těší následovníky.

Publikace by měla spatřit světlo světa do konce října letošního roku. Již nyní bereme objednávky na její prodej. Cena nepřesáhne 500 Kč. Dovolujeme si Vás požádat o její závazné objednání. Buď u členů Osadního výboru Hlavňov nebo na Informačním centru v Pellyho domech- ckv@policko.cz, infocentrum@policko.cz, 491 421 501, 491 421 346.

K objednání potřebujeme Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu a kontakt mbt nebo e-mail, počet. Vaše včasná objednávka – určitá forma subskripčního prodeje – nám pomůže při stanovení nákladu a v nutných kalkulacích s realizací knihy spojených.

Děkujeme
Ida Jenková

Velké setkání obyvatel, rodáku a milovníků Hlavňova

Datum: 06.02.2014

Výzva: topte řádným palivem !!!

Datum: 31.01.2014

Město Police n. M. opět vyzývá všechny, kteří ve svých domech a bytech provozují kotle a kamna na tuhá paliva, aby v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tato zařízení provozovaly řádně, aby v nich topily řádným palivem, které předepisuje jejich výrobce (tedy uhlím a palivy z čisté dřevní hmoty), a aby prostřednictvím odborně způsobilé osoby prováděly pravidelné kontroly jejich technického stavu a provozu.

Není možné pálit vyřazený nábytek (protože je buď z dřevotřísky a obsahuje chemická pojiva, nebo je na povrchu ošetřen laky, barvami či jinými nátěry, nebo je na něm umakart, linoleum, koženka či jiné povrchy), dále okenní rámy, podlahové krytiny, boty, oděvy, domovní odpad apod. (Od roku 2013 je ve spalovacím zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakázáno spalovat také hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.) Spalováním uvedených věcí, materiálů a odpadů dochází k tvorbě škodlivých a zdraví nebezpečných látek, které se dostávají do přízemní vrstvy atmosféry a do ovzduší které dýcháme. Výrazně se tím zhoršuje kvalita životního prostředí a jsou tím obtěžování a ohrožování především bezprostřední sousedé, kteří mnohdy nemohou ani vyvětrat. K masivnímu „zamořování“ dochází zvlášť v podvečerních a večerních hodinách.

Spalování paliv neurčených výrobcem kotle nebo kamen, nesprávné provozování těchto zařízení a neprovádění jejich pravidelných kontrol, je přestupkem a je možné za něho uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Počítejte s kontrolami a případným finančním postihem.

Pokud budete vyřazovat nábytek nebo jiné výše uvedené věci a materiály, nedávejte je k dispozici ani těm, u nichž nemáte jistotu, že je nespálí. Odložte je řádně ve sběrném dvoře, sběrných místech Diakonie nebo při mobilním svozu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při ochraně našeho společného životního prostředí.
Ida Jenková a Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Prodej vstupenek na již 19. Hlavňovský ples

Datum: 29.01.2014

Dne 1. 2. 2014 se mezi 17 až 20 hodinou uskuteční prodej vstupenek na již 19. Hlavňovský ples. Prosíme všechny, kdo si chtějí vstupenky na ples zakoupit, aby v těchto hodinách byli doma. Cena vstupenky s místenkou je 100 Kč.

Současně s prodejem vstupenek bude probíhat výběr členských příspěvků TJ Sokol Hlavňov pro rok 2014. Prosíme členy, kteří nebyli na výroční valné hromadě TJ a neměli možnost zaplatit, aby si příslušnou částku přichystali.

Členský poplatek činí 100 Kč pro členy s věkovou hranicí 15-70 let a 50 Kč pro členy do 15-ti let a nad 70 let.

Konec papírových přestupních jízdenek IREDO

Datum: 15.01.2014

Konec papírových přestupních jízdenek IREDO k 31. 12. 2013.

Veškeré informace naleznete zde

Kolo do Afriky

Datum: 15.01.2014

Město Police nad Metují se přidává k výzvě města Miletín. Máte-li doma nepotřebné provozuschopné kolo, doručte ho, prosím, do 28. 2. 2014 na služebnu naší městské policie v Kostelní ulici. Na začátku března odvezeme darovaná kola do Miletína, odkud poputují do Afriky.

Prosba k prohlédnutí zde

Obecní zabíjačka 2014

Datum: 15.01.2014

Vážení spoluobčané,

Osadní výbor v Hlavňově obdržel darovací smlouvou, stejně jako v loňském roce, od Družstva vlastníků v Polici nad Metují zabíjačkové prase a rozhodl se, stejně jako v loňském roce, zrealizovat pro trvale žijící domácnosti v Hlavňově zabíjačkové balíčky.

Prase bude poraženo na regulérních jatkách s náležitou veterinární prohlídkou. Zpracování výrobků bude provádět řezník pan Josef Špaček. Balíčky budou obsahovat zabíjačkovou polévku, jitrnice, kroupy, zabíjačkový guláš, plátky masa.

V případě Vašeho zájmu o zabíjačkový balíček kontaktní osobou pro objednávky je Milan Rotter, tel.: 724 543 500 , e-mail: milan@agriteam.cz, milan.rotter@gmail.com. Objednávky se přijímají do pátku 17.1.2014 do 18 hodin.

Cena balíčku se bude pohybovat za režijní náklady 70 - 90 Kč, podle počtu zájemců. Samotný výdej balíčků bude v neděli 19.1.2014 v restauraci Pod Jasanem od 9:00 do 12:00 hodin (vlastní nádoby s sebou).

Pozvánka na bezplatný seminář k novému občanskému zákoníku

Datum: 15.01.2014

Ve čtvrtek 6. 2. 2014 od 9:00 proběhne v Pellyho domech bezplatný seminář k novému občanskému zákoníku.

Pozvánku naleznete zde

Nová zimní mapa je v prodeji

Datum: 02.01.2014

Destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA, o.p.s. vytvořila na zimní sezonu nový propagační materiál.
Zimní mapa je o rozměru A3, pro praktické použití se dá snadno složit do formátu A6. Její součástí je nejen přehled udržovaných lyžařských běžeckých tras, ale i tipy na konkrétní výlety včetně profilů tras a přehledu místních ski-areálů.
Součástí této mapy bude i jednoduchý propagační letáček s jízdním řádem na skibusy v Kladském pomezí spolu s kontakty na informační centra. Destinační společnost ve spolupráci s firmou CDS Náchod realizuje provoz skibusů již řadu let. Skibusy budou letošní sezonu vyjíždět každou sobotu od 28.12.2013 -1.3.2014. Budou provozovány dvě linky: Náchod-Karlow a Náchod – Odolov.
Mapa je k sehnání ve všech informačních centrech Kladského pomezí.
Více informací na: ski.kladskepomezi.cz
BRANKA, o.p.s.

Mapa k nahlédnutí

Pozvánka na přednášku Kralické betlémy z pohledu řezbáře

Datum: 18.11.2013

Ostrostřelecká garda spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého v Police nad Metují vás srdečně zve v pátek 13.12. 2013 v 18:00 do své spolkové místnosti (suterén pod muzeem Merkuru) na přednášku Ing. Josefa Komárka Kralické betlémy z pohledu řezbáře.

Velice poutavé vyprávění nás seznámí s uměním domácích řezbářů z Orlických hor, které v minulosti zasáhlo přes Kladsko i na Policko a Machovsko.

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

Povinná vakcinace psů proti vzteklině

Datum: 15.11.2013

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.  

Přehled termínů a podrobné info zde

Fámy o lákání dětí do červeného auta

Datum: 11.11.2013

Náchodští policisté věnovali v uplynulých dnech velkou pozornost prošetřování opakovaných oznámení, která se týkala obtěžování nezletilých dívek neznámým mužem mladšího věku v červeném automobilu, v okolí školských zařízení v Hronově, Polici nad Metují, Žďáru nad Metují a Náchodě.

Policisté především velice kvitovali, že rodiče i samotné děti události oznámili. Okamžitě začali získané informace týkající se barvy a typu vozu a popisu osoby řidiče prověřovat.
Územní odbor v Náchodě přijal rozsáhlé opatření, které se týkalo celého území a nejen jeho. Na případu byl nasazen větší počet sil a prostředků, tak, aby policisté mohli reagovat dle potřeby průběžně, což také činili. Tak se jim podařilo v krátké době dohledat automobil, řidiče ztotožnit a vyslechnout.
Náchodská policie tímto důrazně vyvrací fámy, že ze strany řidiče došlo k nějakému protiprávnímu jednání, například že jedna dívka byla vtažena do auta a další děti byly fyzicky atakovány. Zmíněné "zaručené informace", které kolují mezi lidmi na Hronovsku a Policku ústně i po sociálních sítích, nejsou pravdivé. Přesto ale vyvolaly paniku a velký neklid u dětí i rodičů.
I tak policisté v této souvislosti opět připomínají základní zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizími lidmi, kdy je zejména na rodičích, aby svým dětem stále opakovali, že s neznámými lidmi nemají mluvit. Pokud jsou svědky nějaké zvláštní nebo podezřelé události, pak by měly vše říci rodičům, pedagogům nebo dalším důvěryhodným dospělým.
Ti by pak měli bez prodlení zjištěné skutečnosti nahlásit policii, aby policisté mohli oznámení ihned prověřit, protože čas je vždy nejdůležitější faktor úspěšného dopátrání cíle v daném případě. Šířit skutečnosti po sociálních sítích je též příhodné a může přispět k dobru věci, ne však samostatně bez oznámení na policii, která může činit včasné kroky a případné závažné protiprávní jednání odhalit.

Přistavení kontejnerů na zeleň

Datum: 28.10.2013

Oznamujeme, že ve dnech 1. - 10. listopadu 2013, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něho !!!

Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří muzea v Polici nad Metují

Datum: 23.10.2013

Místo konání: Police nad Metují - Muzejní expozice v benediktinském klášteře státní svátek 28.10.2011
Otevřeno: 9,00-12,00 a 13,00-16,00 hod.
Vstupné: zdarma

Zpřístupněna bude muzejní expozice umístěná v prvním patře benediktinského kláštera v prostorách opatova soukromého bytu. Během dne otevřených dveří bude přítomen odborný pracovník regionálního muzea Mgr. Jan Tůma, který zájemcům poskytne odborný výklad či zodpoví případné dotazy.

V rámci prohlídky lze naposledy navštívit také výstavu "8 & 60" věnovanou srpnovým událostem roku 1968 v Polici n. /Met.

Pozvánka ke stažení

Pozvánka na pietní akt

Datum: 21.10.2013

Vedení města Police nad Metují zve k tradičnímu pietnímu aktu u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.

Uskuteční se na místním hřbitově v pátek 25. října 2013 od 16 hodin za účastí TS-20 Pláň a Ostrostřelecké gardy polické.

Pozvánka na Svatováclavský koncert

Datum: 26.09.2013

Přijměte prosím pozvání na slavnostní Svatováclavský koncert, který se uskuteční v sobotu 28. září od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panany Marie v Polici nad Metují.

Nejen u příležitosti Dne české státnosti, ale i s připomenutím letošních dvou výročí - 760 let od první písemné zmínky o Polici a 800 let od příchodu benediktinů na Policko a Broumovsko.

Pozvánka a program události zde

Soutěž O Cenu Petra Parléře

Datum: 26.09.2013

Zveme Vás tímto na vernisáž výstavy soutěžních návrhů úpravy prostoru Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí podaných v rámci soutěže O Cenu Petra Parléře.

Pozvánka zde

Výluka SŽDC v úseku Police n.M. -Teplice n.M.

Datum: 16.09.2013

Informace o výluce traťové koleje a objízdné trase náhradní autobusové dopravy v úseku Police n.M.- Teplice n.M. ve dnech 23.až 26.9.2013.

Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravou, odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu.

Zpoždění vlivem náhradní autobusové dopravy může mít dopad i na přípojovou vazbu vlaků i autobusů IDS.

Informace a objízdné trasy jsou přiloženy v příloze.

Silnice na Pasa bude průjezdná od 22.8.2013

Datum: 22.08.2013

Silnice II/303 na vrchol Pasa na Broumovsku, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, bude průjezdná od čtvrtka dne 22.8.2013 od ranních hodin.

Od tohoto termínu bude čekat řidiče ještě řada omezení při průjezdu stavbou. V době od 22.8. do konce září budou za provozu realizovány práce na komunikaci a jejím příslušenství, které nemusí být prováděny při úplné uzavírce. Provoz bude veden ve dvou pruzích, rychlost bude omezena na 50 km/hod.

Nákladná rekonstrukce silnice, včetně opravy některých úseků objízdné trasy, by měla skončit na konci září letošního roku.

Tradiční polická Kvíčerovská pouť

Datum: 31.07.2013

Letošní tradiční polická Kvíčerovská pouť je připravena. Byli bychom rádi, kdyby nabídka možného vyžití pomohla ke spokojeností občanů i návštěvníků. Věříme, že vzájemnou ohleduplností a ukázněností i letos zvládneme organizaci, bezpečnost i pořádek.

Program poutě naleznete zde

Přijměte tedy pozvání k příjemnému prožití svátečních pouťových dnů.
Ida Jenková

Polické koupaliště Vás zve k návštěvě

Datum: 22.07.2013

V těchto dnech je denně otevřeno od 9 do 19 hodin. Nabízíme Vám čistou vodu, dnes s teplotou 22 st. C. Občerstvení, možnost masáží, nabídka školičky plavání a drobné sportovní vyžití. Stolní tenis, slack lina.

Přijďte se nejen osvěžit, odpočinout, ale taky si zaplavat v 25 m bazénu.
Těší se na Vás provozovatel Technické služby Police nad Metují, ale především kolektiv lidí starajících se o spokojenost návštěvníků.

Obědy v Divadelním klubu denně

Datum: 26.06.2013

Nabídka hotovek v době oběda. Celotýdenně. Pro turisty i místní.

Denní menu za 69 Kč – výběr ze dvou polévek, ze tří hlavních jídel.

Sbírka věcí na odstranění následků povodní

Datum: 08.06.2013

Město Police nad Metují vyhlašuje sbírku čistících, pracích a úklidových prostředků, kbelíků, gumáků, rukavic, apod. Věcí, které mohou být užitečné při odstraňování následků povodní. Své dary můžete nosit denně od čtvrtka 6. 6. do úterý 11. 6. /kromě neděle 9. 6./od dopoledne od 9 do 10 hodin, odpoledne od 15 do 16 hodin.

Sběrné místo je v průjezdu vedle Večerky na náměstí. Darované věci od Vás vyzvednou strážníci městské policie nebo naši hasiči. Sbírku převezme Nadace ADRA.

Děkujeme Vám všem, kteří touto formou přispějete lidem postiženým letošními povodněmi.
Ida Jenková

Modernizace Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 29.05.2013

Modernizace Oblastní nemocnice Náchod začne v letošním roce. Současná největší investiční akce Královéhradeckého kraje však proběhne nově, po etapách. Nultá část rekonstrukce za zhruba 1 miliardu korun, která počítá s vybudováním obslužné silnice a modernizací teplovodních a elektrických sítí, vyjde na zhruba 70 milionů korun a chce ji zaplatit kraj z vlastních zdrojů.

Rekonstrukce proběhne ve stejném rozsahu, ale potrvá déle: skončit by měla v roce 2016, tedy o rok později. Ke změně celé akce musel kraj přistoupit po zrušení výběrového řízení.

Více v tiskové zprávě

Nová terasa Na Hrázi

Datum: 21.05.2013

Na konci dubna a především v květnu probíhala rekonstrukce terasy u hospody Na hrázi. Použité dřevo je sibiřský modřín, vhodně ošetřený k maximálně možné životnosti.

Více ve fotogalerii

Stavění májky a pálení čarodějnic

Datum: 29.04.2013

Vážení, zítra tj. 30.04.13 v 19. hodin proběhne na hřišti stavění "májky" a následné pálení čarodějnic u hospody Na Hrázi.

Hned druhý den tj. 01.05.13 od 13:00 se na místním hřišti uskuteční tradiční fotbalové klání mezi místními usedlíky.

Všichni jste srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.

Připomenutí 800 let příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko

Datum: 25.04.2013

Tuto sobotu 27. dubna v rámci letošního připomenutí 800 let příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko začínají akce věnované historii a současnosti tohoto řádu.

Zveme Vás na výstavu v prostorách Městského muzea v klášteře, následně i na koncert s výborným violoncellistou Jiřím Bártou a varhaníkem Pavlem Svobodou v polickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Plakát si prohlédněte zde

Cyklistická sezona se již rozjíždí

Datum: 25.04.2013

Cyklistická sezona se již rozjíždí.

Více informací najdete v tomto letáku

Poplatek za odpady – stručné vyhodnocení „motivačního prvku“ při jeho výběru

Datum: 16.04.2013

 

  termín úhrady celková částka
Zaplacené poplatky od 1.1.2012 do 31.3.2012 1.507.575,-Kč
  od 1.1.2013 do 31.3.2013 1.797.004,-Kč

Při novém způsobu vybírání poplatku za odpady (sleva 100,-Kč na osobu a rok při zaplacení celého poplatku do 31.3.) se v řádném termínu zaplacení, tedy do 31.3.2013, vybralo o 289.429,-Kč více!! – při částce 500,-Kč na osobu jako vloni (rozpočtováno 2.020.000 - zbývá dovybrat 222.996,-Kč).

Dlužno podotknout, že se nám letos do poplatníků povinných poplatek uhradit nově dostalo i 127 občanů hlášených na adrese radnice x 500,-Kč (potažmo 600,-Kč) = 63.500,-Kč (76.200,-Kč), od kterých je platba velmi sporadická, přesto jsou v rozpočtované částce zahrnuti.

Nemalým přínosem tohoto způsobu úhrady je i to, že většina občanů uhradila poplatek naráz, odpadá tedy upomínání úhrady druhé splátky, na kterou mnozí rádi zapomínají.

Občany je tento způsob platby hodnocen veskrze kladně. Připomínkovali pouze ti, kteří byli doteď zvyklí platit na dvě splátky. Avšak úsporu 100,-Kč přivítali i oni a raději poplatek uhradili celý naráz.

Pozor! Omezení nočního spoje ve 22:50

Datum: 13.04.2013

Zdravím občany Hlavňova,

královéhradecký kraj chystá omezení některých spojů, v případě Hlavňova se to týká pouze nočního spoje ve 22.50 s tím, že spoj by nadále jezdil pouze v pátek. Důvodem pro zrušení je podle organizátora dopravy (OREDO) nulový nástup na této lince.

Dovoluji si vás všechny požádat o informaci zda někdo z vás, z vaši rodiny nebo vašich známých tento spoj v týdnu využíváte. Prosím o zjistění této informace také u těch občanů, kteří přístup k internetu/mailu nemají. O odpovědi prosím do 17.4.2013. Vaše informace bude základem při dalším jednání s provozovatelem této autobusové linky.

Děkuji
Martin Vaniš

BROUMOVSKO Krajina architektury & architektura krajiny

Datum: 09.04.2013

Objektivem Jan Záliše
Text Miroslav Otte

(20 kostelů z toho 2 zaniklé)
Kniha vyjde do 06/2013, bude mít rozsah cca. 360 - 380 stran, rozměr 235 x 330 mm)
Náklad 1.000 ks (nepředpokládá se prodej v běžné síti)

 • Bude se jednat o velkou, barevnou , obrazovou knihu kostelů broumovska s řadou celkových krajinných i leteckých pohledů, tak i o interiérové obrázky zajímavých detailů, které běžný návštěvník nemá šanci vidět.
 • Kniha je rozdělena do 20 kapitol (jednotlivých kostelů) se zasvěceným popisem od pana Otteho (včetně krátkých popisů kapitol v angličtině a němčině. Jednotlivé fotografie budou mít vlastní popisky.
 • Tato kniha je dle mého názoru prvním uceleným pokusem ukázat v nebývalé šíři nevšední krásu církevních staveb broumovska a je zcela ojedinělá rozsahem, velikostí záběru, kvalitou papíru i technickým provedením.
 • Cílem projektu je ukázat i na současný stav místních architektonických skvostů a přispět tak možná k jejich záchraně.
 • Předpokládaná cena prodejní: 430,- bez DPH (495,- s DPH).
  Díky této ceně bude vhodným a uznatelným dárkem pro vaše partnery, přátelé, rodinné příslušníky, kamarády nebo jen Vám pro radost.

Vy, kteří máte ještě zájem o koupi knihy fotografa a grafika pana Jana Záliše, ozvěte se mu do konce tohoto týdne, tj. do pátka 12. 4. 2013.

Pan Záliš dopracovává stranu poděkování a byl by rád, aby zde byli uvedeni všichni dárci, resp. kupci, jeho knihy kostelů na Broumovsku.

Podrobnosti k nabídce naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Kontakt
Jan Záliš – PIN studio
tel: 737 809 032, 491 423 305
e-mail: info@pinstudio.cz, jan.zalis@seznam.cz

Příloha BROUMOVSKO Krajina architektury & architektura krajiny

Úplná uzavírka přes Honský pas "PASA"

Datum: 03.04.2013

Úplná uzavírka přes Honský pas "PASA" se z důvodu špatných klimatických podmínek posouvá termínově o jeden týden, takže bude zahájena dne 8. 4. 2013.

Objížďkový jízdní řád linky 640202 Broumov-Náchod-Hradec Králové-Praha

TAXISLUŽBA Josef Rossler

Datum: 27.03.2013

Nabízí přepravu osob, zásilek, zboží, jídel, drink servis.
Taxislužba funguje zatím jenom přes víkend to je od pátku od 22:00 hodin do neděle do 21:00hodin.

+420 722 762 707
Josef@centrum.cz
Police nad Metují, Hlavňov

Těžba břidličných plynů - aktuální usnesení vlády ČR

Datum: 27.03.2013

Vážené občané,
možná jste v tomto týdnu zaregistrovali legislativní postup německé vlády, která schválila zákonnou normu ve věci povolování těžby břidličných plynů.

Samozřejmě, naším zájmem je, aby naše vláda nešla touto cestou, potažmo, aby tak přinejmenším nečinila plošně, tedy aby případné povolení těžby bylo vázáno toliko na území, kde těžba nebude ve střetu s veřejnými zájmy chránícími životní prostředí (což je ostatně v souladu s aktuálním usnesením vlády).

Na poli EU zatím k plošnému zákazu nedošlo, nicméně Evropská komise připravuje podrobnější analýzu oblasti nekonvenční těžby, přičemž komisi zajímá názor veřejnosti i samospráv. Proto bych Vás chtěl požádat nejen o vyplnění formuláře (viz přiložený odkaz), ale i o šíření informace o možnosti vyplnit formulář mezi občany. dotazník jsem vyplnil jako fyzická osoba, ale dotčená města a obce by to myslím mohly vyplnit i za instituci: Zabere to asi 15 min a je to v češtině.

Podle informace od Petra Kuny ze Správy CHKO Broumovsko, Evropská komise prozatím vypracovala velmi kvalitní zprávy o rizikách břidličných plynů, otevřela na svých webových stránkách prostor pro připomínky veřejnosti. Pokud Vám na zdravém životním prostředí jen trochu záleží, využijte prosím této příležitosti k vyslovení svého názoru. Na každém hlasu záleží.

Děkuji Vám předem za šíření této zprávy a doufám, že nasbírané názory pomohou do budoucna ochránit naše cenné území před zájmy těžařů.

Jirka Škop
místostarosta Police nad Metují, člen Petičního výboru

Podvodníci vydávající se za spolupracovníky VAK Náchod, a.s.

Datum: 25.03.2013

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozorňují, že se v Broumově vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK Náchod, a.s., a dožadují se vstupu do domu za účelem výměny vodoměru. VAK Náchod, a.s., sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se služebním průkazem.

Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy S.M.Kanalizace,s.r.o., která údajně pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod,a.s., sděluje, že s firmou S.M.Kanalizace, s.r.o., nemá žádný smluvní vztah a tato firma pro VAK Náchod,a.s., nepracuje. Není vyloučeno, že podobné pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout i v jiných místech.

S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink v Náchodě, tel. 491 419 222

Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2013

Datum: 12.02.2013

V souladu s § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb o obcích a ve znění pozdějších změn a doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města na středu 20. února 2013 v 17.00 hod. do společenského sálu CKV Pellyho domů Police nad Metují

Program

 • Návrh rozpočtu města na rok 2013
 • Aktualizace rozpočtového výhledu města na roky 2013 - 2016
 • Prodej a směna nemovitostí
 • Diskuze, různé

Pracovní zasedání zastupitelstva města se uskuteční v úterý 19. února 2013 v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Hlavním bodem programu - Návrh rozpočtu na rok 2013

Prosíme účast nutná!!!

Ida Jenková, starostka

Informace od TS pro občany Hlavňova ohledně zimní údržby "Malé strany"

Datum: 07.02.2013

Cesta na Malé straně je většinou sypána, bohužel tam jezdí vyhrnovat Družstvo vlastníků, a tak se občas stává, že je náš posyp odstraněn společně se sněhem. Dále zajišťujeme posyp ve stoupání u Doležala, u hřiště a zatáčky směr Hvězda.

Posyp v Hlavňově je vždy prováděn až po dokončení údržby a posypu v Polici a Radešově.

Projekt na podporu balonového létání

Datum: 07.02.2013

Vážení a milí,
v pátek 8. února ve 13 hodin po poledni – v případě vhodných podmínek - startuje u nás ve městě projekt na podporu balonového létání

Sto startů z českých měst.

Jedná se o nekomerční projekt, který má pomoci českému balonovému létání. V poslední době se bohužel stalo, že široká veřejnost si balonové létání spojuje s komercí, s vyděláváním peněz, se slevovými portály, se zážitkovými agenturami, s konkurenčním bojem, s mnohdy ne úplně férovým jednáním a podobně. Proto je spouštěn tento projekt. Chce veřejnosti připomenout, že většina pilotů balonů létá hlavně pro radost, tak jak tomu bylo v dobách vzniku prvních balonů v našich krajích.

Název dostal projekt od myšlenky provést sto startů horkovzdušných balónů ze sta náměstí českých měst.

Jsme rádi, že Police nad Metují může být prvním městem, z jehož náměstí se uskuteční první start této smysluplné akce. Je krásné se čas od času na věci dívat s nadhledem. Když se jedná o pohled na naši krásnou zem, je to o to radostnější.

Protože jde o nekomerční projekt, do koše není možné si místo koupit.

Pro nás jako zástupce samosprávy je ctí podpořit tuto akci a věřit, že neskončí stým startem.

Více informací na www.100startu.cz

Ida Jenková a Jiří Škop

Ceny stočného a tepla pro rok 2013

Datum: 28.01.2013

Valná hromada TS schválila následující ceny pro rok 2013

Cena tepla na sídlišti Kč/GJ : 604,75 bez DPH
695,46 s DPH
Cena stočného Kč/ 1m3 26,57 bez DPH
30,56 s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3 (VaK) 35,10 s DPH
Celková cena vody 65,66 Kč/1m3

Jak v ceně tepla tak také v ceně vody je DPH 15 % !

Cena stočného s DPH je vyšší než v minulém roce, hlavně vlivem zvýšení DPH ze 14 na 15 % je konečná cena o 0,37 Kč vyšší než v roce 2012. Vzhledem k tomu, že VaK Náchod zvýšil vodné o více než 2 Kč /m3, je celková cena za vodu o 2,69 Kč/m3 vyšší než v r. 2012. Plánovaná cena teple je o zhruba 12 Kč/GJ nižší než v minulém roce, i při zvýšeném DPH, především díky tomu, že se nám podařilo sjednat dodávka plynu s dodavatelem, který má nižší ceny.

Ing. Vasil Bučok
ředitel TS

Hledání ztraceného času v Hlavňově

Datum: 28.01.2013

Na chatě Hvězda 9. února 2013 od 19 hodin proběhne akce s názvem Hledání ztraceného času
v Hlavňově
. Budou představeny plány na vydání publikace o historii a součastnosti Hlavňova. Dobrovolné vstupné bude použito jako příspěvek na přípravu a tisk publikace.

Máte-li doma staré fotografie, filmy čí texty vztahující se k Hlavňovu, vezměte je s sebou nebo nás o nich alespoň informujte. Prostor na osobní vzpomínky na minulost i lidi, kteří už mezi námi nejsou.

Budou promítány fotografie z let 1952, 1974 a 2012. Zahrají a zazpívají Kamarádi Osady 5.

Doprava na Hvězdu je zajištěna linkovým autobusem v 18:45 hod. z Police přes Hlavňov, který výjimečně vyjede až pod Hvězdu, případně osobními automobily z hlavňovských autobusových zastávek.

Celý plákat si můžete prohlédnout zde

Starostům měst náchodského okresu dochází trpělivost s dopravou

Datum: 28.01.2013

Ve středu 16. ledna 2013 se v Jaroměři – Josefově sešli na společném jednání zástupci deseti měst náchodského okresu. Hlavním tématem společného jednání byla tentokrát doprava. Starostové a místostarostové jednomyslně vyjádřili nespokojenost s vývojem dopravní situace a jejím řešením v rámci celého regionu. Dlouhodobě chybí jednotná koncepce, která bude dodržována za všech okolností, jakýsi závazný „jízdní řád“ nejen opravy komunikací, ale i rozvoje silniční sítě v rámci regionu jako celku.

Proto představitelé měst od Jaroměře až po Broumov stanovili čtyři základní pilíře:

 1. Ochrana obyvatel, bezpečnost, zdraví
 2. Rozvoj území, zaměstnanost
 3. Cestovní ruch
 4. Dopravní obslužnost, mezinárodní doprava (od Ostravy po Zhořelec je Náchod jedniným hraničním přechodem do Polska)

Starostům jednoduše došla trpělivost. „Vždyť našimi městy denně projíždějí desítky tisíc aut a kamionů, jen přes Jaroměř do Náchoda je to více než 21 tisíc aut denně v obou směrech, z toho 2000 kamionů, z Náchoda směrem na Broumov pak je to minimálně 15 tisíc vozidel. A řešení této situace se nám neustále vzdaluje“, konstatoval starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Dostavba dálnice D11 je podle posledních informací v nedohlednu. Reálně bude vyřešena dříve komunikace R35, což dopravu ve směru na Náchod a dále na Broumov ještě zhorší. Tomu starostové odmítají přihlížet. „Navíc obecně platí fakt, že čím se region nachází výše na sever, tím vyšší ho doprovází nezaměstnanost. A my nechceme přihlížet, jak se nám před očima vylidňuje, dnes už jde o udržení kvality života“, uvedla starostka Hronova Hana Nedvědová.

Dopravní obslužnost celého území je zásadním předpokladem pro rozvoj celého našeho území, proto chceme postupovat společně jako tomu bylo například v otázce záměru těžby břidlicových plynů“, dodal starosta Náchoda Jan Birke.

Uvedený koordinovaný postup starostů nemá obdoby nejen v Královéhradeckém kraji. Zástupci měst náchodského okresu chtějí využít i spolupráce se svými polskými protějšky, protože i jich se doprava na české straně bezprostředně týká. O podporu při řešení zásadních otázek jako je např. dostavba D11 do Jaroměře nebo vybudování obchvatů Jaroměře a Náchoda, požádají starostové i klíčové zaměstnavatele ve svých městech. I ti dnešním stavem trpí.

Společné prohlášení představitelů měst náchodského okresu

Naší prioritou je zařazení všech našich požadavků do strategického plánu Královéhradeckého kraje. Reprezentujeme více než 150 tisíc obyvatel na české i polské straně, kteří jsou závislí na dopravě v regionu a současnému stavu nebudeme jen přihlížet. Neustále jsou termíny jednotlivých dopravních řešení odsouvány na další a další roky, což dopravní infrastrukturu neřeší. Chceme alespoň zásadní řešení páteřní komunikace procházející naším území, aby byla zajištěna jeho obslužnost.

Naše požadavky zazní společně a budeme je prosazovat jednotně. Na jednání do Broumova za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pozveme v nejbližších dnech ministra dopravy Zbyňka Stanjuru.

Za

 • Náchod: Jan Birke – starosta, Tomáš Šubert, Drahomíra Benešová – místostarostové
 • Jaroměř: Jiří Klepsa - starosta, František Vrabec - místostarosta
 • Českou Skalici: Josef Daňsa, místostarosta
 • Červený Kostelec: Petr Mědílek – starosta, Richard Bergmann - místostarosta
 • Meziměstí: Eva Mücková - starostka, Pavel Hečko - místostarosta
 • Broumov: Milan Kotrnec - starosta, Kamil Slezák - místostarosta
 • Hronov: Hana Nedvědová - starostka
 • Polici n. M.: Jiří Škop - místostarosta
 • Teplice n. M.: Milan Brandejs - starosta
 • Nové Město n. M.: Bronislava Malijovská - místostarostka

Výsledky prezidentských voleb

Datum: 27.01.2013

Druhé kolo prezidentských voleb dopadlo následovně.

V Polici nad Metují z celkového počtu 3 434 voličů dostal Karel Schwarzenberg 1 136 hlasů a Miloš Zeman 907 hlasů

U nás v Hlavňově přišlo k volbám 98 občanů, kdy 2 hlasy byly neplatné, 49 hlasů dostal Miloš Zeman a 47 Karel Schwarzenberg.

Pozvánka na 18. Hlavňovský ples

Datum: 21.01.2013

POZOR!! Jelikož jsou místa na 18. Hlavňovský ples zcela vyprodaná, není již možné zakoupit lístky. Berte, prosím na vědomí a šiřte pokud možno dále.

Informace přispívatelům Polického měsíčníku

Datum: 20.01.2013

Vážení přispívatelé,

jak jsme avizovali v prosincovém čísle Polického měsíčníku, připravujeme pro rok 2013 novou grafickou podobu tohoto periodika města Police nad Metují. Obálka bude z obou stran barevná, vnitřní část zůstává nadále v odstínech šedé. V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste při tvorbě a zasílání svých příspěvků dodržovali několik základních pravidel

 1. Veškeré příspěvky zasílejte na novou adresu polickymesicnik@meu-police.cz
 2. Články zasílejte ve formátech doc, txt, rtf (fotografie zasílejte samostatně s poznámkami v textu, kam má být která umístěna). Obsahově prosíme o stručnost slušnost a vyvarování se plagiátů
 3. Fotografie zasílejte ve formátu jpg nebo pdf.
 4. Žádost o zveřejnění inzerátu zasílejte vždy s fakturační adresou a s informací o požadované velikosti a počtu zveřejnění Cena inzerce v Polickém měsíčníku se pro rok 2013 nemění a činí bez DPH za inzerát do 1/8 strany A4 … 125 Kč, za 1/4 strany A4 … 250 Kč, za1/2 strany A4 … 500 Kč a za celou stranu A4 … 1 000 Kč. Současná výše DPH činí 21%. Novinkou je možnost individuálně si dohodnout cenu za otištění barevného inzerátu A4 na konci čísla (vnitřní strana obálky).

Ještě bychom Vás chtěli upozornit, že redakce Polického měsíčníku si vyhrazuje právo podle svého uvážení Vaše příspěvky upravit, zkrátit nebo případně nezveřejnit.

Připomínáme, že uzávěrka prvního letošního čísla Polického měsíčníku, který vyjde 1. února 2013 je 22. ledna 2013 do 15 hodin. Žádáme o respektování tohoto termínu, po kterém již nebude možné Váš příspěvek zveřejnit. Doporučujeme zasílat příspěvky ihned, jak je vytvoříte a nečekat až na poslední chvíli.

Volba prezidenta konaná ve dnech 11.1. - 12.1. 2013

Datum: 13.01.2013

V prezidentských volbách v obci Police nad Metují dopadly výsledky voleb následovně. Z celkového počtu voličů 3 434 přišlo k volbám 2 207 voličů, z toho platných hlasů bylo 2 199.

Volby prezidenta 2013

Poplatek za odpady na rok 2013 v Polici nad Metují

Datum: 03.01.2013

Pozor změna, výše poplatku

 • při zaplacení do 31.3.2013
  500,-Kč osoba/rok
   
 • při platbě od 1.4.2013
  600,-Kč osoba/rok

Více na www.meu-police.cz

 • Praktické informace/Informace o odpadech/Odpadový poplatek
 • Praktické informace/Informace o odpadech/Platné vyhlášky města (vyhláška č.04/2012)

Bližší informace na tel. č. 491 509 991/Adamová Daniela – každý pracovní den

Štědrý den u Suchodolské kapličky

Datum: 14.12.2012

Město Police nad Metují a obec Suchý Důl zvou širokou veřejnost na ŠTĚDRÝ DEN U SUCHODOLSKÉ KAPLIČKY. Akce se koná v pondělí 24. prosince 2012 ve 13.30 hodin u Zelené kapličky v Ticháčkově lese - Suchý Důl.

Spojte procházku s hudebním zážitkem a přijďte si poslechnout a zazpívat vánoční písně a koledy v podání dětí a polického chrámového sboru

Pozvánku si prohlédnete zde

Zimní noviny – KLADSKÉ POMEZÍ

Datum: 13.12.2012

Začátkem listopadu začala distribuce zimních novin Kladského pomezí. Noviny byly vytištěny opět v nákladu 13 000 ks a k dostání budou na všech informačních centrech Kladského pomezí, u ubytovatelů a provozovatelů služeb.

Najdete v nich tipy na výlety, přečtete si také o adventních zvycích v Kladském pomezí a v neposlední řadě tam najdete i stálé rubriky, jako kulturní, sportovní a společenské akce v Kladském pomezí, skiareály v Kladském pomezí a další.

Ani děti samozřejmě nepřijdou zkrátka a čeká na ně opět dvoustrana plná křížovek, hádanek a poutavého čtení.

Spolufinancováno z ROP NUTS II Severovýchod.
Projekt: „Kladské pomezí – Krajina příběhů“
CZ.1.13/3.2.00/14.00842

Změna ve vydávání Polického měsíčníku

Datum: 13.12.2012

Vážení čtenáři, přispívatelé a prodejci Polického měsíčníku,
po téměř 13 letech, kdy Polický měsíčník vychází v současné podobě, a je vydáván ve spolupráci s polickou tiskárnou pana Matěny, přistupujeme ke změně. K tomuto rozhodnutí nás přimělo jak zaostávání v kvalitě, především v tisku fotografií, tak rostoucí úroveň zpravodajů okolních měst. Usoudili jsme, že nastal čas pokročit kupředu, proto jsme vyhlásili výběrové řízení na tisk Polického měsíčníku, ve kterém zvítězila firma Tiskárny B.N.B., spol. s r.o. Velké Poříčí. Jejich nabídka by měla zaručit při nižší ceně zvýšení kvality tisku, včetně celobarevné obálky.

Zároveň se změnou tiskárny bychom rádi zlepšili grafiku uvnitř čísla a pozměnili termín vydávání měsíčníku tak, aby číslo s názvem příslušného měsíce bylo na pultech již v jeho první pracovní den a ne jako dosud až v druhé dekádě. K provedení této změny potřebujeme podporu Vás všech, kteří do Polického měsíčníku přispíváte, a kteří jej nabízíte. Samozřejmě i shovívavost Vás, čtenářů.

Co to tedy bude pro Vás znamenat. Jelikož každý začátek bývá těžký, plánujeme vydání prvního nového čísla až 1. února 2013, bude se tedy jednat o číslo únorové. Lednové číslo, které po řadu let vycházelo v polovině měsíce, v roce 2013 vydáno nebude! Termín uzávěrky pro zasílání příspěvků do tohoto únorového čísla bude úterý 22.1.2013 15 hodin. Termíny uzávěrek jednotlivých čísel v průběhu roku budou vždy 9 dnů před koncem každého předcházejícího měsíce.

Doufáme, že uvedené změny našemu městskému periodiku prospějí.

Jelikož kvalitu městského zpravodaje není možné hodnotit jen podle grafické stránky, ale především podle obsahu, obracíme se na Vás, čtenáře. Každý z Vás je potencionálním přispívatelem. Každý z Vás čas od času zažívá něco zajímavého. Neotálejte, pište, fotografujte, e-mailujte na adresu redakce meu@meu-police.cz. Jen bychom Vás prosili o dodržování termínů uzávěrek a ve Vašich příspěvcích o slušnost, stručnost a vyvarování se plagiátů.

Ida Jenková, Pavel Pohner

Provozní doba lyžařského vleku Nebíčko

Datum: 13.12.2012
 

Dopolední

Odpolední

Večerní

Pondělí

  15:00 - 17:30  

Úterý

  15:00 - 17:30  

Středa

  15:00 - 17:30  

Čtvrtek

  15:00 - 17:30  

Pátek

  15:00 - 17:30 18:00 - 21:00

Sobota

9:00 - 11:30 13:00 - 17:00 18:00 - 21:00

Neděle

9:00 - 11:30 13:00 - 17:00  

Odpolední nebo dopolední 30,- Kč za osobu, večerní 50,- Kč za osobu

Víkend dopolední nebo odpolední 50,- Kč za osobu

Více info na 724 926 819 nebo na www.meu-police.cz

Cena vodného a stočného na rok 2013

Datum: 13.12.2012

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 28.11. 2012 kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2013 a vyhlašuje od 1.1. 2013 nové ceny.

Kompletní ceník stáhnete zde

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta České republiky

Datum: 10.12.2012

Hlasování při volbě prezidenta České republiky se uskuteční

 • v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 • v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání volby prezidenta České republiky v okrsku č. 7 - obec Hlavňov - je místnost pro hlasování v klubovně Hlavňov 16  pro oprávněné občany s adresou místa trvalého bydliště v katastrálním území Hlavňov.

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem volem hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2012

Datum: 04.12.2012

V souladu s § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb o obcích a ve znění pozdějších změn a doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města na úterý 11. prosince 2012 v 17.00 hod. do společenského sálu CKV Pellyho domů Police nad Metují

Program

 • Rozpočtové opatření
 • Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 • Smlouva o revolvingovém úvěru
 • Schválení obecně závazné vyhlášky č. 04/2012, o místním poplatku za odpady
 • Schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2012
 • Schválení Programu regenerace městské památkové zóny Police nad Metují na roky 2013 - 2022
 • Prodeje a směna nemovitostí
 • Diskuze, různé

Ida Jenková, starostka

Změna nástupních míst - zastávek na autobusovém nádraží

Datum: 14.11.2012

Příprava Hlavňovské kroniky s fotoknihou

Datum: 12.11.2012

Zápis ze schůzky zúčastněných stran ve věci přípravy Hlavňovské kroniky s fotoknihou

Dne 19.9.2012 v restauraci „ Na hrázi „.

Přítomni

 • za MěÚ Police : paní Jenková – starostka
 • za OV Hlavňov : pan Milan Rotter
 • zpracovatel publikace : pan Bureš
 • iniciátor projektu  : pan Janeček
 • hosté z veřejnosti : pan Hrubý,Berger,Berka,Jelínek

Předmětem schůzky bylo stanovení již konkrétních kroků k možné realizaci samotného záměru.

Bylo konstatováno

 • že fotografování domů a chalup panem Moravcem bylo již uskutečněno
 • odměna za tuto činnost byla schválena radou města.
 • že pan Bureš ze Žďáru nad Metují,autor publikace o Žďáru ,je ochoten jako hlavní autor  zpracovat na základě poskytnutých materiálů tuto publikaci.

Dále bylo konstatováno, že v této fázi,kdy je pořízena fotodokumentace a k ochoten zpracovatel publikace, je nutno vyřešit finanční otázku projektu jako základní předpoklad realizace.

Z tohoto stěžejního bodu vyplynuly níže uvedené úkoly

 1. Pan Bureš zajistí u několika tiskáren poptávku na rozpočet publikace v různých variantách (tzn. Náklad, formát,úroveň zpracování) včetně honoráře pro zpracovatele  tak ,aby nabídky tiskáren mohly být posouzeny nejdéle do konce roku 2012 a připraveny návrhy  na rozpočet města schvalovaný v 2 – 3/2013.

 2. Milan Rotter zajistí seznam rodáků z Hlavňova , aby bylo možno kalkulovat s přesnějším nákladem pro prodej publikace, jejíž náklad je předpokládán 200 – 400 ks.

 3. Osadní výbor v Hlavňově osloví  místní restaurace a další živnostníky ke sponzorskému příspěvku na publikaci kromě níže uvedených firem , které budou pod patronací paní starostky.

 4. Paní Jenková – starostka bude kontaktovat firmy : Družstvo vlastníků Police nad Metují, pan Zítka a  Svoboda – zemní práce k možnému sponzorování publikace,případně jiné možnosti

 5. Osadní výbor dále bude spolupracovat s finančním odborem na přípravě peněžní sbírky.

 6. Společně s MěÚ osadní výbor naplánuje  kulturní akci na chatě Hvězda(promítání apod. ) v zimních měsících s představením záměru .

V Hlavňově 4.10.2012
zapsal: Milan Rotter

Polická univerzita volného času a kandidát na prezidenta pan Jan Fischer

Datum: 09.11.2012

Vážení a milí,

v úterý 13. listopadu bude hostem Polické univerzity volného času kandidát na prezidenta České republiky pan Jan Fischer. Přednáškové odpoledne začíná na sále Pellyho domů ve 14.30 hodin. Toto setkání je otevřeno široké veřejnosti. Využijte možnosti setkání s jedním z kandidátů. Vstup zdarma.

Ida Jenková

Povinná vakcinace psů proti vzteklině

Datum: 09.11.2012

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.

Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.

Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.

Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.

Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.

Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 17. 11. 2012

Hlavňov

velké parkoviště

u bývalé prodejny

8.20 - 8.25 hod

8.25 - 8.30 hod.

Hony

u požární nádrže

8.35 - 8.40 hod.

Pěkov

u prodejny

8.45 - 8.50 hod.

Bukovice

u požární zbrojnice

8.55 - 9.10 hod

Police

u autoopravny na Sibiři

u kotelny na sídlišti

náměstí u radnice

parkoviště u střediska

9.10 - 9.15 hod.

9.15 - 9.20 hod.

9,20 - 9.25 hod.

9.25 - 9.30 hod.

Radešov

u truhlárny

9.30 - 9.40 hod.

Česká Metuje

u hospody

9.45 - 10.00 hod.

Žďár nad Metují

u hospody

10.05 - 10.10 hod.

Suchý Důl

na Pohoři u tabule

před hospodou

10.15 - 10.20 hod.

10.20 - 10.30 hod.

Slavný

u hřiště

10.35 - 10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole 120,- Kč.

Ordinační hodiny

Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá: 15.00- 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel.: 602 628 885

Den válečných veteránů

Datum: 07.11.2012

V neděli 11. 11. v 11 hodin na místním hřbitově uctíme u příležitosti Dne válečných veteránů oběti všech válek za účasti Ostrostřelecké gardy polické a členů TS 20-Pláň.

Zveme širokou veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci.

Ida Jenková

Smutná zpráva

Datum: 05.11.2012

Minulý týden tiše odešel současný nejstarší občan Police nad Metují pan učitel František Šeda. Vychoval několik generací žáků, kterým se do paměti nesmazatelně zapsal. Rozloučíme se s ním tuto středu v 15 hodin ve smuteční síni kláštera.

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2012

Datum: 25.10.2012

V souladu s § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb o obcích a ve znění pozdějších změn a doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města na středu 31. října 2012 v 17.00 hod. do společenského sálu CKV Pellyho domů Police nad Metují.

Program

 • Revokace usnesení ZM č. 05/03/2004 a schválení příplatku k základnímu jmění společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
 • Rozpočtová opatření
 • Bezúplatný převod pozemku
 • Prodej pozemku
 • Diskuze
 • Různé

Ida Jenková, starostka

Výskyt methylalkoholu na Broumovsku

Datum: 24.10.2012

Policie ČR a vedení města VARUJE občany Meziměstí a okolí před výskytem metylalkoholu v Meziměstí.

Na území města Meziměstí byla zaznamenána otrava metylalkoholem, která je oficiálně potvrzena na základě krevních testů. Tento metylalkohol se vyskytuje v lahvích s alkoholem zakoupených v Meziměstí – Starostíně.

Jedná se o lahve s označením Jemná vodka – distributor VAPA Drink a lahve označené Tuzemský také od distributora VAPA Drink. Pokud máte láhve s tímto označením a od distributora VAPA Drink, v žádném případě alkohol z těchto lahví nekonzumujte, umístěte jej mimo dosah dětí a vyčkejte dalších pokynů Policie a města Meziměstí.

Tato informace je zveřejněna také na stránkách města Meziměstí. www.mezimesti.cz

O dalším průběhu situace Vás budeme informovat.

Oznámení o době a místu konání voleb

Datum: 26.09.2012

Starostka města Police nad Metují oznamuje, že hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

 • V pátek 12. října 2012 od 14:00 do 22:00
 • V sobotu 13. října 2012 od 8:00 do 14:00

Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v okrsku č.7 je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území Hlavňov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Celý dokument si můžete prohlédnout zde

Nový turistický průvodce - KLADSKÉ TOULKY

Datum: 08.08.2012

Právě vyšel nový turistický průvodce Kladským pomezím KLADSKÉ TOULKY. Autorem této pečlivě zpracované publikace je Lukáš Šida.

Uvnitř naleznete přehled více než 200 obcí včetně jejich historie, praktické informace o bankomatech, ošetření, policii parkovištích (GPS souřadnice adresa) atd. Veškeré texty jsou doplněny fotografiemi – v publikaci je jich více než 200 (hrady, zámky, kostely, kaple..) včetně popisu jejich historie.

Dále jsou zde informace o muzeích a galeriích v jednotlivých městech + informace o otevírací době, přes 80 map pro snazší orientaci. Autor nezapomněl ani na tipy na výlety a netradiční zážitky nejen v ČR ale i v Polsku. Dočtete se i o možnostech ubytování, koupalištích, ski areálech, kam si jít zahrát bowling nebo kde můžete navštívit hvězdárnu + další možnosti využití volnéhočasu.

Doporučená prodejní cena je 249 Kč. V prodeji v IC Police nad Metují.

Více informací na www.kladsketoulky.cz

Přijďte se podívat o polické pouti do Dřevěnky

Datum: 08.08.2012

Mimo výstavní expozice Vám ukážeme některé rukodělné techniky.Uvidíte zpracování ovčí vlny na kolovratu, tkaní na formě,ruční výrobu knoflíků,paličkování,zpracování kukuřičného šustí,drátkování,malování keramiky,textilní hračky.

Předvádění je v sobotu 11.8 a v neděli 12.8. od 9.00 do 15.00 hodin.

 • V Krejčovství Cechu panen rukodělných je 5 starých šicích strojů. Na krejčovských pannách budou svadební šaty,šaty na plesy,originály kyjovského a piešťanského kroje se střihovými přílohami.
 • Dále pomůcky na paličkování, vyšívání, vypínání záclon,háčkované vzorníky, střihové přílohy z časopisu Práce ženy z roku 1948.
 • Unikátní jsou střihové přílohy „Norma“ ze začátku 20.století, které se dnes používají pod označním Zlatý střih
 • Další inspiraci jsme hledali v Praktické hospodyňce z roku 1928.
 • Ženské modely z roku 1909 jsou vyobrazeny v krásné knize Vzory ručních prací.
 • Podrobný popis na dětskou čepičku, kabátek a ponožky jsme objevili v knížce z roku 1876, která se jmenuje Škola ženských ručních prací.
 • Obdivuhodné přesné obrázky jednotlivých ručních prací jsou v v německé enyklopedii z roku 1910 Weiblichen Handarbeiten.
 • Krásné návody na ruční práce jsme našli v České dívce z roku 1908.
 • Jak vypadala kuchyň našich babiček uvidíte také v Dřevěnce.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Objížďkový jízdní řád linek na trase Broumov – Police nad Metují

Datum: 25.07.2012

V souborech níže naleznete objížďkový jízdní řád linek na trase Broumov – Police nad Metují po dobu uzavírky silnice II/303.

Speciální spoje vedené v relaci Police nad Metují – Pěkov, Hony jsou uvedeny na lince 640101.

Zároveň je zde umístěn souhrnný jízdní řád obsahující všechny linky.

Linka 640101, Linka 640111, Linka 640120, Linka 640202, Linka 640381

Souhrnný jízdní řád

Příprava publikace o historii a současnosti Hlavňova

Datum: 20.07.2012

Město Police nad Metují ve spolupráci s Osadním výborem v Hlavňově chce vydat malou publikaci o historii a současnosti Hlavňova podobně jako mají sousední obce. Publikace bude též v přílohách doplněna CD fotografií domů a jejich obyvatel z let 1952 (Provazník), 1974 (Šrůtek) a 2012 (Moravec) a CD Hlavňovské hymny (Vondráček).

Sháníme jakékoliv dokumenty z historie i současnosti obce. Prosíme Vás proto, pokud někdo z Vás má nějaké dokumenty k dispozici a je ochoten je zapůjčit, zašlete zprávu na adresu: František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice, tel. 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz. Bude členem autorského kolektivu a jednotlivé materiály shromažďovat.

Děkujeme rovněž za připadné sponzorské pozornosti pro vydavatele. Na každou darovanou částku bude městem vydáno písemné potvrzení.

Fotografování domů započne ve druhé polovině července tohoto roku.

František Janeček a Ida Jenková

Rekonstrukce klíčové silnice pro celé Broumovsko začne koncem měsíce

Datum: 09.07.2012

Koncem července začne rekonstrukce Pasa, životně důležité silnice pro obyvatele Broumovska. Díky této stavbě Pasa rozšíří a vzniknou stoupací pruhy a cestování z Náchoda do Broumova bude pohodlnější a především bezpečnější. Rekonstrukce Pasa vyjde na více než 93 milionů korun, většinu pokryjí náklady z Evropské unie.

„Rekonstrukce této silnice by měla proběhnout na zhruba 4 kilometry dlouhém úseku, který patří především v zimě k nejnebezpečnějším. Silnice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a Broumovem proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek záchranářů. Proto je její význam pro celou oblast zcela klíčový,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Stavbaři se do práce na silnici pustí 23. července, sloužit řidičům by měla začít na podzim příštího roku. V souvislosti s touto rekonstrukcí čekají řidiče objížďky.

Královéhradecký kraj, který se stará o více než 3500 kilometrů silnic II. a III. třídy, již získal z evropských finančních zdrojů na modernizaci své silniční sítě zhruba 1 miliardu korun.

Oznámení o dočasném uzavření oční ambulance

Datum: 02.07.2012

Z důvodu rekonstrukce bude v době od 27. července do 19. srpna 2012 uzavřena oční ambulance v Polici nad Metují z důvodů rekonstrukce.

Zastupující oční ordinace Visus Poliklinika Náchod.

Ordinační doba

Pondělí - pátek 8:00 - 15:30
Sobota 8:00 - 12:00
Telefon 491 541 202

Omezení přechodu státních hranic 4.6 - 1.7. 2012

Datum: 05.06.2012

Polská republika v době konání Mistrovství Evropy v kopané (4. 6. - 1. 7. 2012) dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic. To znamená, že od pondělí 4. 6. auta v Královéhradeckém kraji budou moci přejíždět pouze na osmi silničních hraničních přechodech:

Náchod, Starostín, Otovice, Královec, Malá Čermná, Orlické Záhoří, Pomezní Boudy a Bartošovice v Orlických Horách.

Ostatní přechody, kterými se dá v současné době projíždět auty, se budou moci v uvedené době používat pouze jako turistické stezky pro pěší nebo cyklisty.

Polské orgány ochrany státních hranic Polské republiky budou provádět kontroly vytipovaných vozidel a osob s ohledem na zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Dle jejich vyjádření může dojít ke zpomalení průjezdu na přechodech.

Česká republika ve vztahu ke státní hranici nepřijímá žádná opatření týkající se hraničních kontrol. Nicméně se přijímají opatření k zabezpečení veřejného pořádku a plynulosti silničního provozu. Do opatření budou nasazeny stovky policistů z pořádkové, dopravní i cizinecké policie. V případě, že by hrozil kolaps v dopravě, jsou připraveny odstavné plochy pro kamiony na obchvatu České Skalice a obchvatu Hradce Králové.

Samozřejmé je, že všichni, kteří pojedou do Polska, musí mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas.

Ve věci břidličných plynů došlo včera k určitému posunu

Datum: 12.04.2012

Byť ještě není rozhodnuto ve věci samé, ministr ŽP včera předeslal, jak bude rozhodnutí vypadat.

Důležité je, že rozhodnutí hradeckého pracoviště o vymezení průzkumného území bude rozhodnutím pana ministra zrušeno a věc bude vrácena k novému projednání. Pan ministr přislíbil, že součástí rozhodnutí bude i vyslovený právní názor stran důraznější ochrany veřejného zájmu (ochrany vod, ochrany přírody a krajiny), takže by nové rozhodnutí mělo být diametrálně odlišné od rozhodnutí, proti kterému jsme brojili svými rozklady. Současně ministr přislíbil průhlednější řízení v novém projednání, větší konkretizaci předmětu řízení, dostupnější informace a konečně též změnu legislativy tak, aby bylo posíleno postavení obcí.

Dále je potřeba říci, že jsme v tuto chvíli uspěli s našimi rozklady a argumenty ze 100%... ovšem, je to jen vítězství v první kole, a je třeba být nadále ve střehu, a připravit argumentaci pro nové projednání věci, neboť tam lze očekávat procesně lepší a správnější postup MŽP HK.

Kontejner pro odložení biologického odpadu

Datum: 06.04.2012

Oznamujeme, že ve dnech 20. - 30. dubna 2012, bude pro hlavňovské občany a vlastníky nepodnikatelských rekreačních objektů přistaven na obvyklém místě velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu ze zahrad a sadů.

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad vedle kontejneru !!!

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, ani vyřazených elektrozařízení či stavebního odpadu !!!

Informace k průzkumu těžby břidlicových plynů na policku

Datum: 17.02.2012

Bližší Informace naleznete v tomto dokumentu.

Dne 23. 2. 2012 od 16,30 hod. proběhne na sále Pellyho domů veřejná diskuze k tomuto tématu. Přijďte se dozvědět, jak samotný průzkum i těžba probíhá, jaká jsou jeho rizika, jaké jsou důsledky pro krajinný ráz, život i zdraví lidí. Přijďte se zeptat na cokoli, co Vás zajímá! Naše pozvání přijali:

 • Ing. Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko,
 • RNDr. Ivan Koroš z Hydrogeologické společnosti
 • Bc. Jiří Škop za město Police nad Metují

K nahlédnutí je k dispozici i tento plakát.

Města a obce na Náchodsku a Broumovsku spojuje společný problém

Datum: 17.02.2012

Takto by se dala charakterizovat aktuální spolupráce vedení měst náchodského okresu. Pravidelná setkání jednotlivých starostů a místostarostů jsou přínosem pro všechny, navzájem se informují a hledají řešení problémů, které mají mnohdy společné.

Jedním takovým je záměr průzkumu těžby a samotná těžba břidlicových plynů na území Broumovska a Náchodska. Toto téma bylo hlavním předmětem diskuze na jednání představitelů náchodských samospráv v pondělí 13. února 2012.

Starostové a místostarostové se jednomyslně shodli na zásadním nesouhlasu se záměrem průzkumu těžby a samotné těžby břidlicových plynů na území Broumovska a Náchodska. Všichni podpoří právě probíhající podpis petice, představitelé samospráv osloví i obce I. a II. typu ve svých správních obvodech, aby rovněž alarmovali své občany, informovali je o záměru a vyzvali je také k vyslovení nesouhlasu formou podpisu petice.

"Již jen průzkum plánovaný zmíněnou technologií, může přivodit těžkou devastaci a kontaminaci i v normální krajině, natož pak v krajině s tak významnými zásobami podzemních pitných vod jako je Broumovsko a Náchodsko", dodal za přítomné starosta Jan Birke.Místní samosprávy budou prostřednictvím senátora Petra Pakosty iniciovat schůzku s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, aby mu předali nezkreslené informace o postoji vedení radnic, resp. svých občanů k celé věci.

 • Za Náchod - Jan Birke, starosta; Tomáš Šubert, místostarosta; Drahomíra Benešová, místostarostka
 • Za Jaroměř - Jiří Klepsa, starosta (nebyl přítomen, ale snad nebude proti:-)
 • Za Hronov - Hana Nedvědová, starostka; Josef Thér, místostarosta
 • Za Polici n. Metují - Ida Jenková, starostka; Jiří Škop, místostarosta
 • Za Nové Město nad Metují - Petr Hable, starosta; Bronislava Malijovská, místostarostka
 • Za Broumov - Milan Kotrnec, starosta
 • Za Červený Kostelec - Petr Mědílek, starosta; Richard Bergmann, místostarosta
 • Za Meziměstí - Eva Mücková, starostka; Petr Hečko, místostarosta
 • Za Teplice n. M. - Milan Brandejs, starosta
   

Poplatek za odpady se pro rok 2012 nemění, je ve výši 500,-Kč na osobu a rok

Datum: 17.02.2012

Poplatek je možné platit

 • jednorázově ve výši celkové roční sazby, a to do 31. března daného kalendářního roku,
 • nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny celkové roční sazby, a to 1. splátka do 31. března a 2. splátka do 31. srpna daného kalendářního roku. Nebude-li do 31. března příslušného kalendářního roku uhrazena alespoň polovina poplatku, stává se k tomuto datu poplatek splatný celý
 • v hotovosti v pokladně městského úřadu, a to v úředních dnech (pondělí a středa v době 8-11.30 a 12.30-17.00 hod.)
 • nebo převodem na účet města, číslo účtu 9005-0004629551/0100, variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 308.

Pozvánka na 17. Hlavňovský ples na chatě Hvězda

Datum: 17.02.2012

Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2012

Datum: 17.02.2012

V souladu s § 92, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb o obcích a ve znění pozdějších změn a doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města na středu 22. února 2011 v 17.00 hod. do společenského sálu CKV Pellyho domů Police nad Metují

Program:

 • Schválení rozpočtu pro rok 2012
 • Aktualizace rozpočtového výhledu do roku 2015
 • Schválení poskytnutí příspěvků pro rok 2012
 • Podání žádosti o projednání nového územního plánu města
 • Návrh na projednání změny koeficientu daně z nemovitostí
 • Prodeje
 • Různé
 • Diskuze

Ida Jenková, starostka

Změna ve svozu odpadů

Datum: 03.01.2012

Upozorňujeme na změnu ve svozu odpadů, pro celé město i přilehlé obce je svozový den vždy pouze čtvrtek.

V zimním období ve městě jednou za 14 dní vždy v sudý týden, v přilehlých obcích každý týden.

V letním období potom naopak.

Daň z nemovitostí pro rok 2012

Datum: 03.01.2012

K 20.10.2011 došlo k obnově katastrálního operátu na celém katastrálním území Hlavňov, tato změna sebou přináší i povinnost podat nová daňová přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012. Od roku 2012 se v souladu s § 3 odst.1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Hlavňov stává poplatníkem daně vlastník pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí (a to i v případě, že je takový pozemek pronajat). U pronajatých pozemků, které však zůstaly evidovány ve zjednodušené evidenci, je poplatníkem daně i nadále nájemce. Pokud pozemky, evidované ve zjednodušené evidenci, nejsou pronajaty, je poplatníkem daně vlastník pozemku.

V případě, že došlo ke změně z výše uvedených důvodů u více jak jednoho pozemku ve vlastnictví téhož majitele, doporučuje správce daně z důvodu zjednodušení vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 poplatníkům podat úplné řádné daňové přiznání dle stavu k 1.1.2012 (pro řádné vyplnění daňového přiznání je nezbytné mít k dispozici aktuální výpis z katastru nemovitostí).

V obci Police nad Metují je i pro rok 2012 účinná vyhláška č. 1/2010, kterou se mj. v souladu s §4 odst.1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, osvobozují pozemky zatříděné jako druh pozemku A a B (orná půda, chmelnice,vinice,ovocné sady a trvalé travní porosty), toto osvobození je však nutné uplatnit v daňovém přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012.

Zároveň si dovolujeme upozornit na zákonnou změnu výše sazby daně z nemovitostí pro rok 2012 u zpevněných ploch sloužících k podnikatelské činnosti nebo využívaných v souvislosti s podnikatelskou činností. Sazba daně se mění z 0,20 Kč na 1,- Kč u zpevněných ploch sloužících zemědělské prvovýrobě a lesnímu a vodnímu hospodářství a na 5,- Kč u zpevněných ploch sloužících průmyslové výrobě, stavebnictví, dopravě a ostatní podnikatelské činnosti. Přestože se jedná o zákonnou změnu sazby daně, je každý vlastník takového pozemku povinen podat v termínu do 31.1.2012 daňové přiznání a zde si uplatnit tuto změnu sazby daně.

I nadále zůstává v platnosti povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí při jakékoliv jiné změně ve vlastnictví nemovitostí, ke které došlo v průběhu roku 2011 (prodej, koupě, darování, dědění atp.) a to v zákonném termínu (tzn. do 31.1.2012).

Změna DPH pro rok 2012

Datum: 01.01.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH).

Obecně se hovoří o tzv. tuzemském reverse – charge systému – tedy situace, kdy je DPH odváděno nikoliv poskytovatelem plnění (tedy dodavatelem prací, jako je dosud běžná praxe), ale jeho příjemcem (tedy odběratelem prací).  Konkrétně – dodavatel vystaví u prací, na které se daný systém vztahuje, fakturu bez DPH, DPH pak následně vypočítá a odvede odběratel.

Používá se v případě, že dochází k plnění mezi plátci DPH, kteří vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti.  

Naše město je plátcem DPH, ale jsou případy, kdy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tedy nevykonává ekonomickou činnost. Dále je mnoho případů, kdy se tyto činnosti kříží.

Příklad:

 • oprava komunikace  nebo chodníku – neslouží k ekonomické činnosti – reverse charge NE
 • oprava v kanceláří stavebního odboru (státní správa) – reverse charge NE
 • oprava v kanceláři účetní, pokladny – slouží částečně i k ekonomické činnosti – reverse charge ANO
 • opravy v Pellho domech – slouží částečně i k ekonomické činnosti – reverse chargé ANO

Na co se daný systém vztahuje:

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu.

Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.

Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba.

Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.

Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce

tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…

a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Povinnosti ve vazbě na problematiku §92a (stavební práce – město jako příjemce plnění)

Od 1. 1. 2012 je nutno řešit, zda by neměl být aplikován tento nový režim pro konkrétní plnění u stavebních a montážních prací.

 1. stavební práce klasifikované v CZ-CPA 41 – 43 je oprávněn objednávat výhradně odbor IMŽP a tajemník městského úřadu.  Objednávky budou vždy písemné a kopie předány na FSO!!! 
  Objednání z jakéhokoliv jiného objednávkového místa je nepřípustné, pokud takováto výjimka nebude předem projednána s vedoucí FSO.
 2. před každým objednáním (uzavřením smlouvy) bude prověřeno, zda dodavatel prací je či není plátcem DPH. Pokud by byl dodavatel neplátcem DPH, dále nemusí být tato záležitost řešena.
 3. v případě, že dodavatel je plátcem DPH, provede odpovědný pracovník zaklasifikaci prací z hlediska posouzení, zda se jedná o práce v kódu CZ-CPA 41 – 43. Daná zaklasifikace bude vyjádřena v objednávce či smlouvě (není nutno vyplňovat přímo kód, je dostačující uvedení, zda se o příslušné plnění jedná či nikoliv).
 4. pokud se jedná o plnění v CZ-CPA 41-43 od plátce DPH, posoudí příslušný pracovník, zda příslušná oprava souvisí či nesouvisí s realizací ekonomické činnosti města. V případě nejasností je povinen situaci zkonzultovat s účetní či vedoucí FSO.

Ve vazbě na výše uvedené objednávka či smlouva bude vždy obsahovat prohlášení, zda se jedná o plnění naplňující podmínky §92a či nikoliv a zda DPH má být přiznáváno dodavatelem či objednatelem.

Návrh textu do objednávky, smlouvy:

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt (obecního úřadu, Pellyho domů….)  je částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku  aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.    

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt  (opravovaný chodník, atd..) není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

Vytékání vody na místní komunikaci

Datum: 01.01.2012

Dne 22.12. se uskutečnilo jednání s panem Zítkou ve věci vytékání vody na místní komunikaci v místě propustku u jím prováděné stavby rybníku v Hlavňově. Jednání se zúčastnil pan místostarosta J. Škop.

Bylo domluveno, že se pan Zítka se svým dodavatelem pokusí zajistit co nejdříve nápravu (přerovnáním kameniva a obnovení odtoku do příkopu podél paty hráze). V dalším stupni provádění stavby pak bude řešit komplexněji v souladu s projektovou dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení vodoprávním úřadem (provedením drenáže a svedením vod z tohoto prostoru drénem až do vodoteče).

Pan Zítka je v tuto chvíli hospitalizován v nemocnici ve Dvoře Králové, ale žádá všechny, koho se současná situace s vytékáním voda nějak dotkala o přijetí jeho omluvy a s omluvou se připojuje i zhotovitel díla, přičemž zhotovitel současně doplňuje, že práce musely být nyní přerušeny, neboť nepřišel (prozatím) očekávaný zámrz, při kterém by bylo pokračováno plynule ve stavbě a problém s podpovrchovou vodou vyvěrající do komunikace by nevznikl. Zhotovitel chápe vážnost situace, jakož i riziko dopravních nehod či úrazu chodců, a proto přislíbil zřízení nápravy v brzké době. 

Pan Škop v průběhu vánočních svátků ověří, zda bylo provedeno, případně je připraven stavebníka i zhotovitele upomínat.

Vyjádření úcty panu Václavu Havlovi

Datum: 20.12.2011

Vedení města a Rada města Police nad Metují se připojují k řadě pietních aktů k uctění památky zesnulého pana prezidenta Václava Havla. V neděli 18. prosince byly na radnici vyvěšeny vlajky. Státní i smuteční. RM ukončila své pravidelné zasedání v pondělí 19. prosince minutou ticha.

Ve vestibulu Pellyho domů bude od úterý 20. prosince do pátku 23. prosince umístěna kondolenční kniha města Police nad Metují k písemnému vyjádření účasti občanů Police nad Metují i celého Policka.

V pátek 23. prosince, v den státního smutku a státního pohřbu, bude pod podloubím radnice zřízeno pietní místo k pokládání květin a zapálení svíček.

Vyhláška o poplatku za odpad

Datum: 15.12.2011

Na odkazu níže naleznete nové znění vyhlášky o poplatku za odpady platné od 1.1.2012.

Ke stažení zde

Povánka na den otevřených dveří - Vánoce s Merkurem

Datum: 14.12.2011

17. - 18. prosince v Muzeu Merkur v Polici nad Metují

 • otevřeno od 9:00 - 17:00 hod, vstup zdarma
 • den plný soutěží, budeme stavět modely, závodit se slídily a pavouky, vyplňovat kvízy
 • vyhrát můžete spoustu pěkných cen
 • za zvýhodněné ceny si můžete zakoupit dárky pod stromeček

Přijďte si s námi zahrát a zasoutěžit. Protože, kdo šroubuje, nezlobí smiley

Sezení s radnicí

Datum: 01.12.2011

Dne 13.12.2011 se uskuteční již delší dobu zmiňované "sezení s radnicí". Setkání se bude konat v hostinci U Doležalů od 18:00 hodin.

Zveme tímto všechny občany Hlavňova k účasti na tomto setkání.

Kontejnery na bioodpad

Datum: 17.11.2011

Od pondělí 14.listopadu jsou k dispozici v obci kontejnerová stanoviště na bioodpad.

Zdanění zpevněných ploch daní z nemovitosti od roku 2012

Datum: 13.11.2011

Na základě novelizace zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti od 1.1.2012 (jedná se o zákon č.212/2011 ze dne 21.6.2011, který najdete ve Sbírce zákonů - částka 76), se nově zdaňují vyšší sazbou daně z nemovitostí zpevněné plochy pozemků, které jsou využívány k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s podnikatelskou činností. Zasíláme Vám ke zveřejnění pro zajištění co největší informovanosti veřejnosti (např. na Vašich webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem) informaci Generálního finančního ředitelství k této problematice. Protože se jedná o změnu rozhodou pro stanovení daně z nemovitostí, která nebude zohledňována z moci úřední správcem daně, je povinností poplatníka daně z nemovitostí podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí, kde tyto pozemky nově vymezí. S Vašimi případnými dotazy se na nás obracejte na tel.č.+420491418360 nebo e-mailu: jolana.doubkova@nac.hk.ds.mfcr.cz

Informace o zdanění zpevněných ploch

Změna dopravy v Náchodě

Datum: 24.10.2011
 • Ve dnech 26. až 31. 10. 2011 dojde k přesměrování dopravy a výměně dopravních značek v ulicích centra města Náchoda.
 • Během úterý 1. 11. a středy 2. 11. 2011 dojde k přesměrování dopravy v ulicích Volovnice a Kamenice směrem do okružní křižovatky U Itálie.

Podrobnější info zde

Katalog firem

Datum: 19.10.2011

Chceme Vás informovat o možnosti zveřejnění a publikování informací o firmě, ať už Vaší nebo někoho známého.

Můžete využít odkazu na www.meu-police.cz > praktické informace > katalog firem. Klikněte zde

Úklid po požáru U Doležalů

Datum: 24.09.2011

V sobotu 24.9. proběhla dobrovolná brigáda v Hostinci U Doležalů. Šlo o sundání střechy a shořelých trámů pensionu po požáru z předchozího týdne.

Děkujeme všem zúčastněným.

Fotogalerie zde

Požár hostince U Doležalů

Datum: 18.09.2011

Večer 17.9. proběhl požár hostince U Doležalů. Druhý den odpoledne došlo k opětovnému zahoření trámů stropní konstrukce.

Více informací na stránkách SDH Hlavňov

Platný územní plán města

Datum: 11.09.2011

Na stránkách MěU Police nad Metují si můžete prohlédnout platný územní plán města.

Klikněte zde

Prodej lavic, židlí, kateder

Datum: 07.09.2011

V prázdninovém čase probíhaly v našich školských zařízeních opravy a údržbové práce. Na II. stupni základní školy došlo i k výměně lavic, židlí a kateder. Vedení základní školy sděluje, že je možné za výhodných cenových nabídek odkoupit nabízené jednotlivě nebo i ve větším množství. Informace podá přímo ředitel základní školy Mgr. Karel Nývlt – 608 036 000.

Police Symphony Orchestra

Datum: 07.09.2011

Polický symfonický orchestr okořeněný vystoupením paní Marty Kubišové, proběhne dne 24. září. Charitativní. Ve prospěch opravy kostelních varhan.

Plakát na akci

Dokončení obnovy katastrálního oper.

Datum: 07.09.2011

V přiloženém odkaze naleznete oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.

Finalní podoba katastrální mapy bude k nahlédnutí a k podání připomínek v průběhu září a části října na polické radnici.

Oznámení o dokončení

Nabídka zapůjčení štěpkovače

Datum: 24.06.2011

SO Lesy Policka nabízí zapůjčení štěpkovače Elit Major. Tento štěpkovač je určen k štěpkování a drcení větví stromů a keřů do maximálního průměru 5,5 cm. Štěpkovač je poháněn motorem 6,6 kW (jednoválec benzínový 4-taktní) o 3200 otáčkách, palivo Natural 95.

Cena za zapůjčení štěpkovače na jeden den je 100,- Kč.

Zasedání osadního výboru

Datum: 23.06.2011

Dne 27.6.2011 se koná v hostinci Pod Jasanem od 19. hodin zasedání OV Hlavňov.

Těšíme se na hojnou účast.

Muzejní noc a noc kostelů

Datum: 22.06.2011

Muzejní noc proběhne v sobotu  25.6.2011. U příležitosti "Noci kostelů" pořádané panem farářem Marianem Lewitským zpřístupníme prostory Muzea města Police n.Met. Muzeum bude otevřené od 21 do 24hod. Prohlídky kostelů pořádaně panem farářem budou ve 22 a 23 hod.

Plakát na Muzejní noc

Letní terasa Pellyho domů

Datum: 22.06.2011

Především díky pochopení a nadšení Martiny Váňové a Pavla Mazala Frydrycha bychom se letos chtěli pokusit o využití terasy Pellyho domů. V odkazech níže naleznete program akcí na červenec a srpen, a pozvání k výstavě obrazů Jana Kousala.

Program letní terasy Pellyho domů
Výstava obrazů Jana Kousala

Anketa: Pořizování záznamu z jednání

Datum: 22.06.2011

Dovolujeme si Vás informovat, že na webové stránky města Police nad Metují www.meu-police.cz byla umístěna anketa na téma pořizování či nepořizování dálkově přístupného záznamu z jednání zastupitelstva města.

Pro ty, kteří by chtěli napsat k tématu více, mohou tak učínit na této stránce.

Sečení klasickou kosou

Datum: 16.06.2011

Ka-kajdá pořádá prestižní soutěž v sečení klasickou kosou - v rámci příprav na horší časy.

Akce se koná v sobotu 18.června 2011 od 14:00 u malého rybníka.

V případě vytrvalého deště se akce ruší. Pivo Svíjany - půlitry s sebou.

Prodloužení slevy na hnědé uhlí

Datum: 07.06.2011

Paliva s.r.o. Police nad Metují ještě prodloužila pro občany slevu na hnědé uhlí Ledvice, akce potrvá do 30. 6. 2011.

Neváhajte a akce určitě využijte.

Běh z Police do Police

Datum: 07.06.2011

Dobrovolný svazek obcí Policka pořádá již 2. ročník společenské akce „BĚH Z POLICE DO POLICE“, který se uskuteční v neděli 26. června 2011 start ve 13 hodin na autobusovém nádraží.

Plakát akce zde

Specialized Sudety Tour 2011

Datum: 07.06.2011

7. ročník cyklistického maratonu SPECIALIZED SUDETY TOUR 2011 se uskuteční v neděli 12. 6. Více info naleznete na těchto stránkách. Předpokládané průjezdy Hlavňovem jsou odhadovány mezi 11:10 až 11:45. Žádáme všechny občany, aby v této době věnovaly zvýšenou opatrnost při pohybu na místní komunikaci.

Daně z nemovitostí pro rok 2011

Datum: 07.06.2011

Stanovení daně z nemovitostí za rok 2010 - podklad pro odpovědi na dotazy naleznete v přiloženém souboru.

Daň z nemovitosti

36. ročník Polického Vandru

Datum: 02.05.2011

Klub přátel turistiky TJ Spartak pořádá dne 21.5. 2011 další ročník Polického Vandru.

Plakát Polického Vandru
Trasa + Mapa
Itinerář Polického Vandru
Organizační pokyny

Akci k 66. výročí osvobození

Datum: 02.05.2011

Město Police nad Metují ve spolupráci s Ostrostřeleckou gardou Polickou a TS 20 Pláň si Vás dovoluje pozvat na vzpomínkovou akci u příležitosti 66. výročí osvobození, která se uskuteční ve čtvrtek 5. května v 17 hodin na místním hřbitově.

Přerušení dodávky elektřiny

Datum: 02.05.2011

Dne 18.května 2011 v době od 7:30 do 15:30 proběhne nezbytné omezení. Doporučujeme provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektriké spotřebiče ze sítě.

Děkujeme za pochopení

Snížení ceny hnědého uhlí

Datum: 26.04.2011

Paliva s.r.o. Police n. Met. oznamují občanům, že od 1.dubna do konce května 2011 snižují cenu hnědého uhlí LEDVICE o 20 kč/metrák.

Stavění hranice

Datum: 20.04.2011

Tuto sobotu 23.4. se koná stavění hranice, tradičně u místního rybníka. Sraz všech zúčastněných je v 8,00 hodin u hasičské zbrojnice.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Složenky a daň z nemovitosti

Datum: 05.04.2011

Na odkazech níže naleznete informační letáky k distribuci složenek a informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitosti.

Distribuce složenek
Daň z nemovitostí

Schůze osadního výboru

Datum: 19.03.2011

V pondělí 21.března od 19 hodin se uskuteční v Hostinci U Doležalů schůze Osadního Výboru.

Uvítáme veřejnou účast.

Nová internetová prezentace

Datum: 15.03.2011

Díky usnesení Osadního Výboru v Hlavňově probíhá v těchto dnech kompletní rekonstrukce internetových stránek obce.
Stránky nyní budou pravidelně aktualizovány a bude zde k nalezení mnoho užitečných informací.

Doporučujeme stránky pravidelně navštěvovat :)

Obec Hlavňov  TOPlist