Aktuální informace

Zasedání OVH

Datum: 29.11.2018

Vážení občané,

dovolte mi vás pozvat na první zasedání nového osadního výboru v tomto roce. Zároveň to bude setkání s novým vedením města Police nad Metují, kdy účast přislíbil současný starosta a místostarosta města Police nad Metují.

Zasedání se uskuteční dne 11.12.2018 od 18. hodin v penzionu Pod Jasanem.

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Datum: 30.10.2018

Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu splnění zákonných lhůt se volební jednání nového městského zastupitelstva uskuteční v pondělí 5. listopadu 2018 od 17 hodin v sále Pellyho domů na náměstí.

Povinná vakcinace psů

Datum: 26.10.2018

Vážení občané,

MěÚ Police nad Metují oznamuje, že v sobotu 17. 11. 2018 bude možnost přeočkovat psy proti vzteklině. Očkování je nutné provést každý rok.

Více informací o vakcinaci zde: http://www.meu-police.cz/evt_file.php?file=1532

Setkání s Marií Svatošovou

Datum: 23.10.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podvečerní setkání s autorkou knihy, zakladatelkou hospicového hnutí u nás a čestnou občankou našeho města, pořádá Knihovna města Police nad Metují. Akce se koná v učebně č. 306 (2. patro) Pellyho domů ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Kontejner na odpad ze zeleně

Datum: 18.10.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 26. října - 5. listopadu 2018 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj.

Uzavření čerpací stanice KM-PRONA, Police nad Metují

Datum: 18.10.2018

Vážení občané,

od 22.10.2018 na 3 – 4  týdny  bude uzavřena čerpací stanice KM-PRONA v Polici nad Metují.

Na čerpací stanici dojde k plánované rekonstrukci.

Objížďkové jízdní řády

Datum: 15.10.2018

Vážení občané,

nové jízdní řády týkající se objízdné trasy, která začala 15.10. a souvisí s uzavírkou křižovatky v Bukovici. Kliknutím na obrázek zobrazíte větší verzi.

Silnice Bukovice - Hlavňov od PO 15.10.2018 do NE 11.11.2018 uzavřena!

Datum: 02.10.2018

Vážení občané,

upozorňujeme, že silnice III/30321 Bukovice - Hlavňov bude od pondělí 15.10.2018 do neděle 11.11.2018 uzavřena. Objízdná trasa je vedena přes Suchý Důl.

Další informace ohledně rekonstrukce komunikace přes Bukovici

Datum: 22.09.2018

Vážení občané,

v tomto týdnu byla zahájena další část rekonstrukce komunikace II/303, a to průtah obcí Bukovice. Na vyžádání obyvatel regionu a okolních obcí je oprava tohoto úseku prováděna tzv. po půlkách. Doprava je řízena semafory.

Po zahájení prací se však ukázalo, že zvolené řízení intervalu semaforů, které řídí dopravu, není optimálně nastaveno. Na vině je především komplikace způsobená řízením dopravy od Hlavňova, které protahuje intervaly na hlavní trase.

Dnes proběhlo na místě krátké jednání za účasti investora a zhotovitele stavby, a bylo dohodnuto, že intervaly semaforu budou zkráceny (hlavně na příjezdu od Hlavňova), čímž by mělo dojít ke zkrácení čekací doby na hlavní trase. Toto nové nastavení bude testováno během příštích dvou dnů, pokud ani nové nastavení intervalu nebude optimální, budou semafory v příštím týdnu v dopravních špičkách nahrazeny pracovníky zhotovitele, kteří budou řídit dopravu prostřednictvím vysílaček.

Objízdná trasa - uzavírka Bukovice

Datum: 18.09.2018

Vážení občané, věnujte pozornost této zprávě:

Rekonstrukce úseku v Bukovici bude probíhat ve dvou etapách.

1. etapa – levá strana ve směru na Broumov (17. 9. – na cca 3 týdny) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory, křižovatka na Hlavňov bude průjezdná

2. etapa – pravá strana ve směru na Broumov (3 týdny po dokončení první etapy) – při částečné uzavírce komunikace II/303, provoz bude řízen semafory. POZOR – při této etapě bude uzavírka křižovatky na Hlavňov a od Hlavňova. Provoz do Hlavňova a z Hlavňova bude řešen objízdnou trasou přes Suchý Důl. Tímto směrem bude vedena i autobusová doprava (objížďkové JŘ zatím nemáme k dispozici, jakmile budou, rozešleme je a zveřejníme).

Po dokončení obou etap proběhne položení asfaltového koberce, které by mělo proběhnout při úplné uzavírce komunikace č. II/303 (v řádu 1 – 2 dnů). Pokud se práce nezpomalí, je možné, že by tyto max. dva dny byly zahrnuty v termínu 2. etapy.

Kontrolní den na stavbě v Bukovici bude příští úterý, takže se budeme snažit přinést aktuální informace, bude-li cokoliv jinak, než je napsáno nyní (nyní vycházíme z povolení uzavírky vydaného MěÚ Náchod, odborem dopravy).

Současně pak upozorníme na práce prováděné ve městě v ulici Na Sibiři, kde dnes proběhne frézování vrchní obrusné vrstvy, a cca za 14 dní (termín bude společnosti EUROVIA upřesněn dle kapacit techniky) proběhne položení vrchní asfaltové (obrusné) vrstvy. Práce na frézování probíhají za provozu, nicméně mohou se vyskytnou částečné uzavírky při průjezdu techniky křižovatkami. Položení koberce pak bude probíhat při úplné uzavírce komunikace v ul. Na Sibiři. Přesný termín předem zveřejníme.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 14.09.2018

Vážení občané,

v důsledku plného vytížení SÚS nebyly práce oprav hlavní a vedlejší komunikace provedeny v daném termínu.

SÚS se tímto omlouvá s tím, že vše bude doděláno ve druhé polovině tohoto měsíce.

Závod motokár

Datum: 29.08.2018

Vážení občané,

Automotoklub Police nad Metují pořádá za podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech 1.-.2.9.2018 vždy od 9 hod. v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují závod minikár.

V sobotu bude probíhat na parkovišti u společnosti Veba doprovodný program pro děti, vstup zdarma. Po oba dny bude uzavřena silnice č. III/30316 od křižovatky ulic Pod Havlatkou a 17. listopadu v Polici nad Metují po začátek obce Bezděkov nad Metují a dále pak účelová komunikace mezi Radešovem a silnicí č. III/30316 po tzv. Zákopanici.

Za případné komplikace se omlouváme.

Rekonstrukce chodníku a klubovny

Datum: 26.08.2018

Vážení občané,

zítra tj. od pondělí 27.08. začnou dvě již dříve avizované rekonstrukce v naší obci.

Kompletní oprava chodníku a opěrné zdi v dolní části obce započne zemními pracemi a demontážemi, poté budou následovat konstrukční zednické práce. Rekonstrukce řeší také celou opravu opěrné zdi a nájezdů.

Paralelně s tímto začne další z kroků opravy obecní klubovny a totiž kompletní od drenážování severního svahu u objektu.

Opravné práce bude mít v gesci Ondřej Kohl a práce potrvají přibližně 6 týdnů.

Provoz v obci zůstane zachován, avšak v dolní části při rekonstrukci chodníku bude vozovka v této části zúžena. Dbejte, proto prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při průjezdech tímto opravovaným úsekem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na kteréhokoliv člena OV.

Svoz odpadů

Datum: 31.07.2018

Vážení občané,

na základě připomínek od vás občanů (a díky velmi za ně) bude probíhat svoz plastových odpadů 2x týdně v pondělí a ve středu, a to po dobu měsíce srpna.

Dále upozorňujeme, že do plastových odpadů nepatří věci jako koberce, plechovky, elektrozařízení,...atd. Tyto věci je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Polici nad Metují.

Oprava výtluků na hlavní a vedlejší komunikaci

Datum: 23.07.2018

Vážení občané,

na začátku srpna dojde k plánované opravě výtluků na hlavní komunikaci v horní části obce a dále k opravě vedlejší komunikace na "Malé straně"

K opravě bude použit "turbo" asfaltový nástřik.

V průběhu prací nedojde k dopravnímu omezení, avšak je třeba dbát pozornosti při průjezdu obce.


Zobrazit všechny novinky

Obec Hlavňov  TOPlist