Broumovské stěny

Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém ročním období.

Zdvihají se jihozápadním směrem z údolí řeky Stěnavy. Z krajinářského hlediska se jedná o výrazný nesouměrný horský hřbet, z něhož vystupuje celá řada skupin pískovcových skalních útvarů, lemujících četné rokle. Několik roklí brázdí skalní masiv zpravidla od západu k východu. Nejznámější je Kovářova rokle - vede jí značená turistická cesta z Police n. M. do Broumova přes Hvězdu.

Četné skalní hřiby v oblasti Slavného a Božanovského Špičáku jsou ukázkou tzv. selektivního zvětrávání pískovcových skal.

Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou přístupné díky husté síti značených turistických stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko průstupným terénem. Důležitou křižovatkou turistických cest je Hvězda.

Hvězda (674 m n.m.)

Výletní a poutní místo, zároveň důležitá křižovatka turistických cest na hřebenu Broumovských stěn. Na vrchu s původním názvem Polická hora, v místě kde stával kříž s pozlacenou hvězdou, stojí na půdorysu hvězdy kaple. Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrchu Hvězda v Broumovských stěnách nedaleko obce Hlavňov byla postavena v letech 1732-1733 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kaple je centrálního půdorysu pěticípé hvězdy členěné na vnějšku lizénami, vnitřek kaple je kruhového půdorysu s půlkruhovými výklenky v jednotlivých cípech pětiboké hvězdy. Střecha kaple je kupolovitá s lucernou, vnitřek je zaklenut kupolí.

Císařským nařízením Josefa II. byla roku 1786 zrušena, později roku 1855 znovu obnovena. Vnitřní zařízení pochází z druhé poloviny 19. století. Ke vchodu do kaple vede kamenný klenutý most, z druhé strany k ní přiléhá vyhlídkový ochoz. Poblíž kaple se nachází dřevěná turistická chata postavená ve švýcarském stylu roku 1856 s možností občerstvení. Vyhlídka u kaple a terasa chaty poskytují překrásné výhledy směrem na Broumovsko a hraniční pásmo Javořích hor. Turistická stezka od Křinic vede na Hvězdu schodištěm místy tesaným do skály, ve velmi příkrém stoupání. Z Police nad Metují a Hlavňova vede do blízkosti kaple a chaty Hvězda silnice, ukončená parkovištěm. Hvězda a její okolí, vzhledem ke své snadné dostupnosti patří k nejvíce navštěvovaným místům Broumovských stěn.

Další četná vyhlídková místa (např. Božanovský Špičák, Koruna, Supí hnízdo) poskytují výhledy nejen na blízké skalní terény a další okolí Policka a Broumovska, ale i na charakteristické hřebeny Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických hor a přes Polsko až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.

Supí koš (702 m n.m.)

  • Kruhový rozhled, za dobrého počasí je výhled na Krkonoše a Králický Sněžník

Kovářova rokle

  • Nejkrásnější rokle v oblasti
  • Hluboká zalesněná rokle, 2 km dlouhá, lemovaná až 100 m vysokými skalami
  • Mariánská jeskyně – nachází se v dolní části této rokle
  • Kovárna – jeskynní výklenek s protékajícím potůčkem
Obec Hlavňov  TOPlist