Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2011

Konaného dne 21.03.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová, Michal Vacek

Hosté: Bc. Jiří Škop

  Informace přednesené místostarostou Bc. Jiřím Škopem

 1. Oprava můstku a oprava příjezdové cesty k hostinci „ Pod Jasanem“ klasifikována jako jedna investiční akce rozdělená na dvě etapy, dle finanční a časové náročnosti.
 2. Martin Vaniš bude za OV Hlavňov účasten výběrového řízení.
 3. Do konce června jsou přijímány podněty občanů na změny v územním plánu.
 4. Dohoda s SÚS Náchod a Povodí Labe – možnost opravy opěrné zdi potoka na začátku obce.
 5. Návrhy a připomínky

 6. Návrh na prodej obecního pozemku, dle přiložené dokumentace panu Michalovi Vackovi, Hlavňov
 7. Pro: 5, Proti: 0

 8. O Městem nabízenou vyřazenou stavební buňku z Radešovské skládky nikdo neprojevil zájem.
 9. Podnět na obnovu třešňového sadu Na Homoli. Posouzení stáří a možnosti výsadby nových stromků.
 10. Obecní stodola má vydrolený jeden z nosných sloupů.
 11. V Hlavňově dne 20.04.2010
  Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist