Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.07/2012

Konaného dne 08.10.2012 v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman

Hosté: p. Jelínek, J. Berger, p. Matěna, p. Berka

Omluveni: Martin Vaniš, Michal Vacek

Příští zasedání OV se bude konat dne 12.11.2012 v hostinci „Pod Jasanem“

 1. Milan Rotter informoval o jednání s autory publikace Hlavňov dnes a zítra, z kterého je pořízen zápis. Vše na stránkách obce www.hlavnov.cz
 2. Zimní údržba dle našeho názoru je dostačená, prosili bychom v případě náledí kritická stoupání ve vsi ošetřit posypem.
 3. 27. 10. 2012 brigáda na dětském hřišti a vysázení třešní Na Homoli
 4. Na horním parkovišti je před rozpadem dřevěný stojan na kola
 5. V místní klubovně je nutná výměna WC, v zimě hrozí zamrznutí
 6. U Korandů prosíme o obnovení krajnice obecní cesty.
 7. Obecní cesta u č.p. 101 /u Neckářů/ - oprava štěrkem.
 8. Betonová deska chránící zatrubení potoka u vjezdu k teletníku je poškozená.
 9. Žádost o pronájem obecního pozemku pana Meiera a Štefaniaka – hlasování
 10. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

  V Hlavňově dne 12.11.2012
  Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist