Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.08/2012

Konaného dne 10.12.2012 v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Michal Vacek, Martin Vaniš

Hosté: p. Jelínek, p. Berger, p. Berka

Omluveni: ---

Příští zasedání OV se bude konat dne 21.01.2013 v hostinci „Na Hrázi“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Milan Rotter informoval o přípravě benefice na podporu publikace o Hlavňově. Na chatu Hvězdu pozveme veřejnost dne 9. února, kde bude možno se seznámit s podklady k publikaci.
  Zahraje kapela Kamarádi osady 5.
 2. Pořádáme Vánoční setkání s občany 15. prosince 2012 v místní klubovně, pro děti Hlavňovské ženy připavily dílničku.
 3. Zastávka autobusu u PENNY Marketu, u Valášků v Hlavňově – prosíme o vyjádření, v jakém je stavu jednání Města s institucemi
 4. OVH navrhuje plán investic v obci pro rok 2013 a další roky následovně:

 5. cesta na „malé straně“
 6. oprava schodů u klubovny + sloup u klubovny
 7. oprava/přeložení chodníku v dolejší části obce a rekonstrukce opěrné zdi v daném místě
 8. rekonstrukce příjezdové cesty ke „zvoničce“
 9. zateplení tělocvičny
 10. oprava příjezdové cesty ke Korandům
 11. V Hlavňově dne 15.01.2013
  Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist