Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2013

Konaného dne 15.04.2013 v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berka

Omluveni: James Štefaniak

Příští zasedání OV se bude konat společně s akcí sezení s radnicí dne03.06.2013 od 19.hodin v hostinci „U Doležalů“

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

 1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
  Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
 2. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
  Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu
 3. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“
  Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci
  Zodpovídá Vaniš
 4. Stav obecní stodoly
  Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny
 5. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu
  Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu
 6. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov
  Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty a následně dojde na jaře k její opravě. Dále MěÚ zjistí skutečnou hranici pozemku u příjezdové asfaltové cesty (připomínka na kameny u krajnice).
 7. Zanesené truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem
  Provedeno Odvodnění skrze komunikaci bylo realizováno, v dalším kroku dojde k výběrovému řízení na realizaci zakázky „odvodnění komunikace“. Součástí by mělo být zatrubení úseku kolem pozemků p. Špačka, p. Svobody a p. Zítky a svedení vody do potoka.
 8. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
  Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. V Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
 9. Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní
  Akce probíhá
 10. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
  Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. Uzavření dohody o provedení práce s p. Burešem.
 11. Obecní klubovna
  Akce probíhá – OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu schodů a vymalování spodní a horní části obecní klubovny. Úspěšně proběhla kompletní výměna sociálního zařízení za nové.
 12. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná.
  Akce probíhá - Během jara dojde k setkání se zástupci Lesů ČR a rozhodnutí zda bude cedule opravena nebo odstraněna.
 13. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“
  Akce probíhá - investice se plánují. Jsou zde navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012
 14. Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky
  Akce probíhá - Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
 15. Návrh na další konání sezení s radnicí.
  Akce probíhá -– termín konání sezení s radnicí byl po dohodě se zástupci MěÚ stanoven na 03.06.12 od 19. hodin v hostinci „U Doležalů“
 16. P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní části obce Hlavňov – Točna.
  Akce probíhá Dne 02.05.2013 byla zrealizována schůzka na místě samotném za účasti zástupců MěÚ, OVH a p. Berky. Na místě bylo dohodnuto, že MěÚ zajistí zaměření pozemku a následně budou realizovány další kroky potřebné k nutné opravě/údržbě sousoší.

  Nové úkoly:

 17. Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
 18. Návrhy a připomínky:

 19. P. Valášek distribuoval Polický zpravodaj v obci více než dvaceti zájemcům po dobu 8 let a nyní žádá s ohledem na svůj věk, aby tato činnost byla od nového roku předána jiným dobrovolníkům. OV po dohodě s p. Valáškem navrhuje, aby alespoň do konce letošního roku byl Polický zpravodaj pravidelně doručován (spolu s doručováním do Suchého Dolu) na adresu bydliště p. Valáška, který do této doby pravidelně pro zpravodaj jezdil do Police nad Metují.
 20. Připomínka občanů k vývozu kontejnerů na parkovišti u rybníku. OV žádá v případě, že bude po víkendu v prostoru kontejnerů na parkovišti u hlavňovského rybníku nepořádek a někdo z členů OVH tento nepořádek oznámí na MěÚ, aby se TS postaraly o vývoz odpadu dříve, než bude proveden pravidelný svoz.
 21. V Hlavňově dne 23.05.2013
  Zapsal: Martin Vaniš

Obec Hlavňov  TOPlist