Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.04/2013

Konaného dne 03.06.2012 v hostinci „U Doležalů“

Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Michal Vacek

Hosté: paní starostka Ida Jenková, pan místostarosta Jiří Škop, radní V. Seidl

Omluveni: Martin Vaniš

  Rozpracované dlouhodobé úkoly:

  Byly projednány jednotlivé body ze zápisu 03/2013

  Všechny projednávané body jsou zaneseny plánu stavební komise a budou postupně dle časového plánu realizovány.

  Návrhy a připomínky:

 1. Žádost o bezplatné užívání klubovny všemi složkami z Hlavňova bylo paní starostkou odsouhlaseno.
 2. OV poprosil o možné umístění tabulek s žádostí o udržování pořádku v blízkosti veřejných prostranství. Tabulky upozorňují chovatele na odklízení psích exkrementů. Stejné tabulky je možno vidět na území města.
 3. Bylo diskutováno jak je ošetřeno dodržování „klidné neděle“. Vyhláška na toto téma v katastru města Police nad Metují není. Možno vnímat pouze v rovině doporučení nebo vzájemné domluvy ve vsi.
 4. V Hlavňově dne 20.06.2013
  Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist