Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze 3. zasedání OV Hlavňov v roce 2016

konaného dne 25. 5. 2016 v 19:00 hodin v hostinci U Doležalů

Přítomni: Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová, Milan Rotter

Omluveni: Michal Obršál

Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berger, p. Meier, p. Berka

Program jednání:

  1. informace o dění v obci
  2. žádosti k projednání
  3. diskuze

Informace o dění v obci

Nové úkoly

  1. Dětské hřiště – revizní zpráva - reakce
  2. Před uvedením dětského hřiště byla dopadová plocha řešena svépomocí /dodrženy podmínky výrobce prvků/ řádně zkolaudováno
  3. S návrhem řešení a rozpočtem Kč 188 630,- nesouhlasíme a domníváme se, že řešení a cena je nepřiměřená. Domníváme se, že je dostačující plochu vyplet a dosypat požadovanou zrnitostí kačírku.
  4. OVH navrhuje využít financí, které opravou Město Police nad Metují ušetří na Opravu parket v tělocvičně
  5. Úpravu antukového hřiště a jiných oprav z kapitoly tělovýchova
  6. Malá strana – po zimě díry
  7. Cesta ke Korandom – nemáme informace

Jednání OV bylo ukončeno ve 21:00.

Zapsala: Monika Hrnčířová

Obec Hlavňov  TOPlist