Vytisknout
Vytisknout
PDF Formát
PDF Formát

Zápis ze 2. zasedání OV Hlavňov v roce 2018

konaného dne 4.6. 2018 v 19,00 hod. v hostinci Pod Jasanem

Přítomni: Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Milan Rotter

Omluveni: ---

Hosté: p. Hrubý, p. Berka, p. Berger, p. Kraus, p. Kollert, paní Kollertová, p. Habart

Program jednání:

 1. krátké informace o dění v obci – zejména stav okolo plánované instalaci desky na zvoničce, plán opravy cesty na Malé straně
 2. předmětem jednání byl stav herních prvků pro děti instalovaných za místní hasičárnou, byly prodiskutovány všechny možnosti řešení a výsledkem bylo hlasování s následujícím usnesením
  Usnesení 1/2018: Osadní výbor schvaluje záměr zachovat herní prvky, a to zakoupením nové sestavy dle katalogové přílohy, typ: UNIVERSAL 4U-129 K-10, KO-128K-10, VH-201D-10 celokovová + plast od firmy BONITA GROUPE SERVISE s.r.o., okolo travnatý povrch

  Hlasování: pro 5    proti 0
 3. Byla diskutována problematika opěrné zdi u Pešků a s tím spojené přeložení chodníku
 4. Diskutovány další kroky rekonstrukce klubovny, OVH seznámil občany s požadavkem odkrytí severní a západní části zdi a o drenážování stavby.
 5. Schodiště v tělocvičně bude posouzeno statikem, který navrhne způsob opravy.
 6. Stav vrat již dosluhujících bude řešen v rámci SDH Hlavňov, které jako prvotní navrhne způsob řešení nebo typ vrat tak aby nejlépe funkčně a izolačně vyhovovaly.
 7. V rámci priorit do dalšího období byla potvrzena jako priorita č. 1 oprava asfaltového povrchu na hlavní komunikaci položením asfaltového koberce, priorita č. 2 generální řešení cesty na malé straně asfaltovým povrchem a k tomuto postupnou kumulací kapitálu pro konečnou realizaci v průběhu několika následujících let.

Diskuze:

p. Habart

 • požadavek na instalaci zrcadla naproti výjezdu (obecní cesta) od výjezdu od jeho domu na hlavní komunikaci, příslib finanční spoluúčasti
 • vyhrnování obecní cesty od p. Habarta k hlavní komunikaci, návrh svépomocí na základě dohody o provedení práce

p. Kollert

 • splachování vody a zeminy okolo zvoničky až k jejich domu, nutno čisti častěji rusny kanálu pod zvoničkou

p. Berka, Pavlík

 • stav sečení ke Hvězdě, neposečena špice u sousoší p. Berky, sečení u Žitavce, u Obrázku – studánka, nutné urgovat na posečení obecních pozemků (Novák)
   

p. Kraus

 • nedostatečná kapacita kontejnerů na plast a papíry (jen malá nádoba) v dolní části Hlavňova – posílit svoz na papír
  • OVH žádá větší kontejner na papír

 

Jednání OV bylo ukončeno ve 22:00.

Zapsal: Milan Rotter

Obec Hlavňov  TOPlist